Archiv pro rubriku: Aktuality

AKCE 2018

   ——————————————————————————

 

  •  VODNÍ ZÁKON A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA.   TERMÍN KONÁNÍ: 7. března 2019 MÍSTO KONÁNÍ: EA hotel Populus v Praze         Pozvánku s programem si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.ekomonitor.cz.  PROSÍME ÚČASTNÍKY, ABY VYPLNILI ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU A ODESLALI JI DO 1. BŘEZNA 2019 NA ADRESU pavla.hanusova@ekomonitor.cz.  POČET MÍST NA SEMINÁŘI JE OMEZEN! Již přihlášení, berte prosím tuto informaci za bezpředmětnou.    Za tým seminářů Pavla Hanušová mob.: +420 702 148 819

     

 

 

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

                                8. konference, Blansko 2019 Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod, pod záštitou CzWA, ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společ-ností, a.s., jako generálním partnerem a za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství si Vás dovolují pozvat k aktivní účasti na osmé konferenci, která se bude konat ve dnech:                                21. – 22. února 2019 v BlanskuCílem konference je seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznat-ky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod u nás i v zahraničí, které umožňují dosáhnout vysokých účinností zejména v odstraňování nutrientů a výměna praktických zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou.

 

  


Kalendář akcí