literatura

Ryby, rybníky, rybníkářství – Historie a tradice rybníkářství v Čechách

Autor:  Petr Liebscher , vyšla 2010

Rybníky České republiky – Průvodce

Autor:  Petr Liebscher, vyšla 2014

https://www.databazeknih.cz/knihy/rybnikarstvi-na-trebonsku-historicky-pruvodce-47850

Rybníkářství na Třeboňsku . Historická průvodce

Vydáno znovu v roce 2000

Vodárenské zdroje severovýchodních Čech

V prosinci vyšla nová kniha – spíš brožura

http://www.vodarenstvi.cz/2017/12/13/publikace-vodarenske-zdroje-severovychodnich-cech/

Nová kniha o vodě pro děti

“ H2O a tajná vodní mise “

Vody – slovenská knížka o vodě 

autor: Ján Hanušin

Voda a krajina

V listopadu  2017 vyšla nová kniha.

Odkaz pro zájemce o knihu

Film HOME

Jedinečný portrét Země.

Voda a město Hradec Králové

autor: Ing. Přemysl Stahl

úryvek z knihy je na stránkách Královéhradecké provozní, ale knížku není bohužel možné sehnat – úryvek zde

„Žijeme v záplavovém území“ 

brožura, kterou zpracovala organizace  Člověk v tísni.   2015

Odkaz na několik knih vydaných na Slovensku

Po nás púšť a potopa?

Medzi povodňami a suchom – Manuál integrovanej protipovodňovej prevencie

Voda, Wasser, Water, Woda

Voda pre tretie tisícročie

Voda  pre  ozdravenie  klímy

 Kniha sa zaoberá podstatou a pôvodom bohatstva vody v krajine. Jej ambíciou je zmeniť súčasnú prax odvodňovania veľkých území, ktoré je spôsobené odlesňovaním, poľnohospodárskou činnosťou či kanalizovaním dažďových vôd v mestách. Odvodňovanie krajiny znamená zníženie výparu, premenu slnečného žiarenia na citeľné teplo a zmenu obrovských tokov energií v nej.  …….

Publikace Hospodaření s dešťovu vodou  (2015)

 „Publikace hospodaření s dešťovou vodou v ČR přispěje k pochopení vztahu k vodě v urbanizovaném území, zejména díky komplexnímu popisu HDV, ukázce praktických příkladů a dlouholetým osobním zkušenostem autorů.“   Ing. Petra Schinnecková

Publikace Hospodaření s dešťovou vodou

 Kolektiv autorů: Jiří Vítek, David Stránský, 
I. Kabelková, V. Bareš, R. Vítek
 © 01/71 ZO ČSOP Koniklec
Cena publikace: 179 Kč + poštovné 60 Kč.
Objednávejte na ekocentrumkoniklec@seznam.cz
  

Průvodce na vodu

 NA_VODU_letni_vodacky_pruvodce_2017

Kniha o vodě pro děti

U příležitosti Světového dne vody 2014 vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) naučnou knížku o vodě pro děti: Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody

Voda v pohybu – úžas v nás

Letošní den vody byl i dnem vydání pozoruhodné knihy oslavující vodu.  Více se o knize dočtete v časopise Vodní hospodářství č. 5/2017

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

kniha vydaná v březnu 2015 je založena na současné legislativě platné v ČR, může sloužit jak pracovníkům vodoprávních úřadů, tak projektantům při výběru vhodných zařízení správného hospodaření s dešťovou vodou.

Autoři: Jiří Vítek, David Stránský, Ivana Kabelková, Vojtěch Bareš, Radim Vítek. Vyšlo v roce 2015

Sucho v českých zemích, minulost, současnost a budoucnost

Publikace prezentuje komplexní analýzu sucha v českých zemích v minulosti, současnosti a budoucnosti.

 Kniha, jejíž celý název zní „Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost“, která získala cenu Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v oblasti vědecké literatury, je nyní všem zájemcům nabízena volně ke stažení ve formátu pdf

http://www.intersucho.cz/cz/ – stránky, kde je možné si  knihu stáhnout

Krajina a lidé

nová kniha , která je společným dílem přes 60 spolupracovníků z 19 institucí. Kniha  vyšla na konci dubna 2017 v edici Průhledy nakladatelství Academia.

Pro zájemce o knihu

Voda pro všechny (vodárenské soustavy ČR)

autor: Pytl V.

Stará čistírna odpadních vod

Kniha o staré čistírně v Praze

Cesty vody

Publikace Severomoravských vodovodů

K přečtení zde:

http://www.smvak.cz/WaterFlowsFlash/

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Knihu vydal Výzkumný ústav vodohospodářský,  ji její autoři pokřtili v Brně.

Publikace na 264 stranách popisuje tři vodní nádrže v regionu. Jde o Brněnskou přehradu, Vranovskou přehradu a vodní nádrž Nové Mlýny. První dvě přehrady byly vybudovány za první republiky a zatopily obce Bítov a Kníničky. Na dně novomlýnských nádrží stála vesnice Mušov, ze které zbyl jen kostelík.
 
Autoři se zaměřili na hospodaření s vodou, historii i přírodu. 

Kompostování a kompostárny

informace o knize


Voda, půda, sedláci

Soukromí zemědělci pokřtili 2. 12: 2016 knihu „Voda, půda, sedláci“


Budiž voda

Voda nemusí být jen zdrojem sporů, ale i spolupráce

Začátkem prosince 2016 vychází kniha „Budiž voda“

Dne 6. 12. 2016 proběhla na Povodí Vltavy, s.p. beseda s autorem knihy.

PDF[1]o-knize-budiz-voda

ukázka 1)

ukázka 2)

ukázka 3)

ukázka 4)

ukázka 5)


 

Zadržování vody permakulturním způsobem

(Harvesting water the permaculture way)
– Geoff Lawton

PDF[1]informace-o-knize-zadrzovani-vody-permakulturnim-zpusobem


 

Sucho v českých zemích

PDF[1] informace-o-knize-sucho-v-ceskych-zemich


 

Voda pro zdraví, léčbu, život

PDF[1]informace-o-knize


 

Kam za živou vodou

PDF[1] informace-o-knize-kam-za-zivou-vodou


 

Tajemství šumavských vod I.

PDF[1]  informace-o-knize-tajemstvi-sumavskych-vod-i