Orlické hory 2019

Zpráva z „Letního putování po Orlických horách“

Počet účastníků: 32, z toho členů Sdružení vodohospodářů, z.s.: 16

Termín: 21. až 23. června 2019

Třetí červnový prodloužený víkend Sdružení vodohospodářů z.s., pobočný spolek Kutná Hora uspořádalo poznávací zájezd do Orlických hor.

První den začala cesta odjezdem z Kutné Hory směřující do Orlických hor, konkrétně do Rokytnice v Orlických horách. Z parkoviště u hlavní cesty  se šlo již pěšky, přičemž první zastávkou byla hraniční pevnost Hanička, vybudovaná před II. světovou válkou. Pro zájemce byla možná prohlídka. Další cesta byla na Anenský vrch s krásným výhledem z rozhledny na Orlické hory, ale i na ty vzdálenější kopečky. V současné době se jedná asi o nejvýznamnější rozhlednu v Orlických horách. I když? Vše je jen dočasné.   Pravděpodobně  letos, nejpozději v příštím roce dojde k slavnostnímu otevření rozhledny na Velké Deštné, nejvyšším vrcholu Orlických hor  v úrovni 1115 m n. m.

A z rozhledny na Anenském vrchu vedla cesta do hojně navštěvovaného poutního místa -Neratova. Pro zájemce tu byla prohlídka  netradičně opraveného kostela, poškozeného za druhé světové války. Bohužel exkurzi nově vybudovaného pivovaru jsme již nestihli, ale pivo ochutnat ano.

Převzato z webových stránek minipivovaru Prorok v Neratově http://pivovarneratov.cz/ :

„Už jste ochutnali nové neratovské pivo? Jmenuje se Prorok a představte si, že do každé várky sládek přidává promile zázračné vody tak, jak se na poutní místo sluší a patří.“

Po příjemném občerstvení v neratovské hospůdce jsme odjeli na místo ubytování – chatu Zámeček umístěnou v katastru obce Skuhrov nad Bělou (na hranici s obcí Deštné v Orlických horách).

Příjemné přivítání správci chaty, ubytování, výborná večeře a relaxík  před chatou, kde lišky dávají dobrou noc.

Jednalo se o putování vodohospodářů a tak bez vody se celá akce nemohla obejít. A tak ještě večer  než kraj zahalila tma, jsme navštívili prameniště významného vodního toku Kněžna, která pramení pár desítek metrů od chaty Zámeček. Jde o významný levostranný přítok řeky Bělé. Délka toku činí 26,7 km.  Plocha povodí měří 94,8 km².

Po noci strávené v oáze klidu jsme se po snídani vydali za dalším putováním po Orlických horách. Autobus účastníky dovezl do malebné obce Sedloňov a odtud po naplánované trase se většina vydala na vrchol Vrchmezí.  I zde se nachází prameniště jednoho významného toku a to Bělé.

Bělá  největší přítok Divoké Orlice. Délka toku je 40,6 km. Plocha povodí měří 214,4 km².

Par fotek a pokračujeme na Šerlišský mlýn, kde se v roce 1998 prohnala jedna z nejhorších povodní té doby. Na památku, na připomenutí je zde na budově vyznačena úroveň hladiny vody, která v červenci 1998 tudy prošla a nezvratně ničila vše co ji přišlo do cesty, brala i lidské životy. Je to až neuvěřitelné jaké množství vody zde proteklo s ohledem na umístění.

Nicméně přejdeme k příjemnějším věcem. Vynikající borůvkové koláče, jež jsou mnohdy důvodem návštěvy mnoha turistů, ochutnal asi každý z nás. K tomu kávička a pokračujeme dál. Dalšími cíli jsou Masarykova chata, poté nejvyšší vrchol Orlických hor, což je Velká Deštná (1115 m n. m.), Studený vrch a kostel sv. Matouše, místo, kde pro většinu sobotní putování končí. Někteří si ještě stihli prohlédnout pár Kačenek (symbol Orlických hor), jejichž 18 různých ztvárnění je rozmístěno na turistických zastávkách v Deštném v Orlických horách. Autorkou je paní Haldová, která mimo jiné již napsala několik pohádkových knih situovaných právě do Orlických hor.

Neděle je věnována prohlídce města Opočno. Cestou se ještě zastavujeme v malé Hobbittí vesničce u Kounova

Czech Hobbiton (Český Hobitín) se nachází v Orlických horách v osadě Šediviny. Jsou zde vybudovány hobití nory, hospoda Zelený drak a obydlí U Sudu na motivy Pána prstenů a dalších děl J. R. R. Tolkiena a filmů Petera Jacksona. Vše se nachází na soukromém pozemku.

Malé zpříjemnění a už putujeme dál. Vystupujeme v Opočně u místního rybníku Broumar, který je největším rybníkem v Královéhradeckém kraji (téměř 56 ha a objem necelý milion m3).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Broumar, uvádím odkaz, zároveň upozorňuji, že zde jsou některé nepřesnosti, ale k celkovému pohledu se jedná o nepřesnosti  nevelkého významu.

 

Vlastníkem je město Opočno. Při povodni v roce 1998 byl silně zanesen a vzhledem na velikost není možné na jeho odbahnění získat dotaci. Dotace byly vždy poskytovány jen na vodní nádrže do 30 ha. Každopádně i přesto stojí za návštěvu. V návaznosti na vodní plochu se nachází chráněné území, dále koupaliště a hojně navštěvovaný kemp, kde jsou tenisové kurty, volejbalové hřiště, možnost zapůjčení lodičky či šlapadel.

Odtud putujeme přes historickou část nazvanou Švamberk, kterým protéká vodní tok Zlatý potok  napájející dva zámecké rybníky, toho času v rekonstrukci,  k zámku. Následuje prohlídka zámecké zahrady, někteří zavítají i do rozlehlé Obory. Prohlídkou Opočna naše putování po Orlických horách končí.

Trasy byly navrženy s cílem ukázat především těm co v Orlických horách ještě nebyli, co Orlické hory jsou, jaká je zde příroda, že i tudy šly dějiny, že i tady je krásný rozhled do kraje. V neposlední řadě bylo cílem ukázat pravděpodobně nejvýznamnější a nejnavštěvovanější lokality Orlických hor.

Návštěva Opočna pak byla zvolena na základě požadavku. Každý o něm slyšel, ale nikdo si ho pořádně neprohlédl, proto Opočno. I z hlediska vodního hospodářství je Opočno zajímavé.