Připravujeme

Plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2017

  1. Výborové schůze – leden, duben, květen, červen,září,říjen, prosinec 2017
  2. Členská schůze   21.  března 2017 od 15:00 hod  nově v restauraci U Kata v Kutné Hoře
  3. Setkání vodohospodářů – 23.- 24.května 2017 – odborná akce 
  4. Tuzemský tematický zájezd, Krušné hory,  26. až 28. 6. 2017
  5. Zahraniční tematický zájezd – Albánie, 15. až 22. června 2017
  6. Tuzemský tematický zájezd Žďárské vrchy –  22. – 24. září  2017
  7. Členská  schůze   5.  října  2017  od 15:00 hod    v restauraci   U Kata v Kutné Hoře
  8. Členská schůze se uskuteční  14. listopadu 2017 od 15:00 hod v restauraci U Kata v Kutné Hoře.