Připravujeme

Plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2019

  1. Výborové schůze – leden, duben, květen, červen,září,říjen, prosinec 2019
  2. Členská schůze    19.  března 2019 od 15:00 hod   v restauraci U Kata v Kutné Hoře
  3. Setkání vodohospodářů – 14.  –  15. května 2019– odborná akce 
  4. Tuzemský tematický zájezd Orlické hory  – červen  2019
  5. Podzimní  tuzemský tematický zájezd
  6. Členská schůze se uskuteční  12.  listopadu 2019 od 15:00 hod v restauraci U Kata v Kutné Hoře.