Výstavy a konference 2019 v Egyptě – informace pro firmy

 

  • Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce

Opakování úspěšného školícího semináře ze závěru roku 2018 se bude konat již 11.2. v sále 319, opět pod odbornou garancí Ing. Petra Víta, předsedy naší odborné skupiny Vodní toky a nádrže.

  • Jednání ČVTVHS, z.s. a ČLS, z.s. na téma Hospodaření s vodou v krajině

Diskuse vybraných zástupců České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti a České limnologické společnosti s cílem hledat společně akceptované přístupy k hospodaření s vodou v krajině, k ochraně jejího množství i jakosti i k řešení extrémních hydrologických jevů v povodích. Bude se konat 28. března 2019.

  • Hodnocení suchého období 2014–2018 (pracovní název)

Jednodenní seminář se bude konat 17.4. na NL v sále 217, odborným garantem bude RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (náměstek ředitele ČHMÚ a člen výboru ČVTVHS).

  • Valná hromada 2019

Pravidelná, ze stanov vycházející akce určená pro individuální a čestné členy, pověřené zástupce přidružených členů a pozvané hosty se bude konat 16.5. – sál 319, bude nevolební.

  • Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019

Již IX. konference Slovenské vodohospodářské společnosti se i s naší organizační participací bude konat v Bratislavě 22.-23. května 2019

  • Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV

Seminář bude uspořádán dne 16.10.2019 v sále 319, a to s odbornou garancí naší odborné skupiny pro podzemní vody a její vedoucí RNDr. Renáty Kadlecové, jinak zástupkyně vedoucího odboru aplikované geologie ČGS.

  • Vodní nádrže 2019
  1. ročník odborné konference se bude konat v OREA hotelu Voroněž v Brně, ve dnech 23./24. října 2019. Hlavním pořadatelem je Povodí Moravy, s.p.
  • Vodní toky 2019

Již 17. ročník konference s mezinárodní účastí se připravuje opět v hotelu Černigov v Hradci Králové, ve dnech 26./27. listopadu 2019. Hlavním pořadatelem je VRV, a.s.

 

Předpokládáme také uskutečnění každoročních významných akcí Národní dialog o vodě 2019 a Seminář Adolfa Patery 2019, pořádaných ve spolupráci s VÚV T.G.M., resp. s Katedrou hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT. Termínové a programové podrobnosti těchto seminářů budou teprve diskutovány.

 

 

Ing. Václav Bečvář, CSc.

tajemník ČVTVHS, z.s.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.

Novotného lávka 200/5

110 00 Praha 1 – Staré Město

Tel.: + 420 221 082 386

e-mail: voda@cvtvhs.cz, web: www.cvtvhs.cz

 

Vážení,

obracím se na Vaše sdružení s žádostí o pomoc kontaktování českých firem zabývající se vodohospodářstvím o plánovaných akcích na rok 2019 v Egyptě, Káhiře.
Na Českou ambasádu v Káhiře se obrátila společnost ATF Al Awael, která je jednou z předních organizátorů výstav a konferencí v Egyptě, na Středním východě a v Africe od roku 1998. A jelikož jedním z hlavních zájmů naší ambasády je podporovat ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi a pomoci propagovat české subjekty, obracím se na Vás.
Níže přikládám informace o plánovaných akcích na rok 2019 v Káhiře, které by mohly být vhodnou příležitostí pro české vodohospodářské firmy.

Watrex – Expo 2019,  20-22.3.2019
http://www.watrexexpo.com/site/

EGY Waste and Recycling Expo, 20-22.3.2019
http://www.egy-wasterecycling.com/

Pipe Africa
http://pipeafrica.com/ 20-22.3.2019

V případě zájmu o účast nebo více informací prosím o kontaktování přímo pana Samy Al Kasagby nebo v případě potřeby komunikační podpory je možno obrátit se také na ZÚ Káhira, obchodní úsek: asistentka obchodního oddělení – monika_osama@mzv.cz, obchodní rada – jiri_charvat@mzv.cz

ATF For International Trade Fairs
Address:56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr Tower
Maadi, Cairo – Egypt
Tel: +20227670146-23580982
Mobile: +201006097072
Email: international.dep@atf-egy.com
website: www.atf-egy.com