ASIO, s.r.o. WEBINÁŘE 2017, jedenáctý: 15. 12. 2017 (pátek)

   Odkaz na firmu ASIO, s.r.o.


 

WEBINÁŘE (on-line semináře) 2017

24.02.2017 – Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV
 

31.03.2017 – Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém
Popis webináře:  Tím, jak se touto problematikou jako firma zabýváme, objevujeme další a další know-how i u tak zdánlivě jednoduché činnosti, jako je zachycení srážkové vody a její využití.

28.04.2017 – ČOV AS-HSBR – nová konstrukce SBR reaktoru
Popis webináře: Připravili jsme pro Vás webinář pro nově prezentovanou komunální ČOV určenou pro čištění splaškových vod produkovaných např. z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Bude představena nová konstrukce SBR reaktoru pod obchodním názvem AS-HSBR, její hlavní výhody, typy nádrží, možnosti osazení a další.

26.05.2017 – Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
Popis webináře: ASIO je partnerem řady technologických průmyslových firem a díky výzkumu získává průběžně i další know-how v oblasti úpravy a zejména recyklace odpadních vod.

30.06.2017 – Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Popis webináře: ASIO ve spolupráci s firmou ProVenkov zpracovalo  řadu žádostí o dotace pro obce a části obcí, a tak může nabídnout fundované informace z této oblasti, což může být cenné zejména pro obce. V nabídce pro tuto oblast je bezplatné posouzení možnosti získání dotace.

28.07.2017 – Objekty na stokových sítích
Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) a odlehčovacích komor včetně ekonomiky výstavby. Dále budou představeny novinky jako např. multifunkční protizápachové filtrační elementy do kanalizačních šachet.

25.08.2017 – Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Popis webináře:  Desodorizace je obor, který se v poslední době začal intenzivněji rozvíjet zejména díky nejrůznějším aktivitám, které si uvědomují, že vliv na zdraví se nedá dlouhodobě podceňovat. ASIO se tradičně touto problematikou zabývá a má co nabídnout.

22.09.2017 – Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Popis webináře: Úprava vody jako taková pracuje s různými možnostmi úpravy dle požadavků jednotlivých odvětví a spotřebišť, pro která má být upravená voda využita. Požadované kvality vody je dosaženo různými technologiemi, které budou na webináři představeny.

27.10.2017 – Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Popis webináře: Oblast, ve které se potkávají všechny aktivity ASIO NEW a zároveň i oblast, kde je neustále rozšiřováno know-how. Důležitým aspektem je využití obnovitelné energie.

24.11.2017 – AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Popis webináře: S rozvojem technologií ČOV pro obce je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování – touto problematikou se bude zabývat zmíněný webinář.

15.12.2017 – Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Popis webináře: Bilancování roku 2017 – aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2018. Nové výrobky, nové technologie a zkušenosti z realizovaných novinek.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00 na YouTube … viz https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář