Dotace kraje

Dotace – Královéhradecký kraj
– vodovody, kanalizace

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/dotace-2014/ziv-prostredi/dotacni-program-rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-65946/

 Obnova návesních nádrží a rybníků  – není  to v  roce 2018 pod  programem ŽP, ale pod  Programem obnova venkova. Žádost mohou  podávat obce do 3000 obyvatel. 

Lhůta pro podání žádosti: od 10. prosince 2018 do 11. ledna  2019

Více na odkazu:
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9
 Dotace– Pardubický kraj (vodovody, kanalizace)

Pravidla pro poskytování dotací na Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje

 

 

Dotace – Středočeský kraj (vodovody, kanalizace)

http://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/156

Dotace – Jihomoravský kraj 

Dotace Moravskoslezský kraj  2018/2019

Nakládání s vodami      2018/2019

Drobné vodohospodářské akce   2018/2019

Dotace Olomoucký kraj

https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-budovani-a-obnovy-infrastruktury-obce-prijem-zadosti-22-1-7-2-2018-cl-4158.html