Dotace kraje

Dotace – Královéhradecký kraj
– vodovody, kanalizace

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/dotace-2014/ziv-prostredi/dotacni-program-rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-65946/

 Obnova návesních nádrží a rybníků  – není  to v  roce 2018 pod  programem ŽP, ale pod  Programem obnova venkova. Žádost mohou  podávat obce do 3000 obyvatel.  Více na odkazu:
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9

Dotace – Pardubický kraj (vodovody, kanalizace)

http://www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy/31231/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-zasobovani-pitnou-vodou-a-odkanalizovani-obci-do-2000-obyvatel

Dotace – Středočeský kraj (vodovody, kanalizace)

http://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/156

Dotace – Jihomoravský kraj