Právní předpisy

V průběhu října proběhlo školení MZe a MŽP  směrem k podřízeným vodoprávním úřadům. Přednášky z uvedeného školení budou vyvěšeny na stránkách MZe

Setkání úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství s pracovníky vodoprávních úřadů – říjen 2023 | eAGRI

 

 

AKTUALITY V LEGISLATIVĚ

VODNÍ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH A SOUVISEJÍCÍ

OSTATNÍ ZÁKONY NA ÚSEKU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vodohospodářské zaměření