Španělsko 2015

Zpráva ze zájezdu : Španělsko Mar Menor

Termín zájezdu:  středa  9.9.  –  středa 16.9.2015

Účast 11 osob

  1. den – Zájezd začíná brzy ráno na letišti v Praze. S polskou leteckou společností jsme doletěli do Španělska na letiště San Javier v oblasti Murcia. Odtud jsme dojeli autobusem na ubytování do hotelu Izán Cavana La Manga del Mar Menor. IMG_5471Z oken všech pokojů byl překrásný výhled jednak na Mar Menor (malé moře)   a na druhou stranu na Středozemní moře. Mar Menor je laguna (asi 4 x větší než např. naše Lipno) s velmi slanou vodou, minerály a léčivými účinky – viz foto La Manga. Hned první den odpoledne jsme prozkoumali obě moře, vykoupali se a seznámili se s programem během pobytu.
  2. den – Odpoledne jsme šli s delegátkami na procházku po pláži a dále přes lagunu Mar Menor k ostrůvku Isla del Ciervo (Jelení ostrov),aaa kde se nachází léčivé bahno, kterým jsme se všichni natřeli.
  3. den – jsme jeli na výlet do San Pedra del Pinatar, kde jsme měli domluvenou odbornou exkurzi na úpravně vody „Desalinizadora – Antonio León Martinez Campos“, realizovaného v r.2006 za 60 – 70 mil. IMG_5083Euro. Tato úpravna je jednou ze 4 zařízení, které odebírá vodu ze Středozemního moře a po odsolení dodává pitnou vodu v oblasti Murcie  DSC02215Celá úpravna je obrovský komplex, kde se vyrábí 65000 m3 vody denně. Odběr ze Středozemního moře je potrubím v délce 1 km od břehu a o průměru 2 m. Voda přichází gravitačně na mechanické předčištění a dále je čerpána na prvních 12 filtrů se 2 vrstvami speciálního písku bílého a černého. Dále je voda přiváděna na dalších 9 filtrů. Praní filtrů je prováděno v rozmezí 8 – 14 hodin. Třetím stupněm čištění je reverzní osmóza – 9 samostatných osmóz  DSC02217a posledním stupněm je tzv. bezpečnostní dočištění na kartuších. Vyčištěná voda je svedena do akumulační nádrže o objemu 3 tis. m3, kde je prováděno míchání s minerály – jako vápník, uhlík a nakonec je prováděna dezinfekce chlorem. Z této nádrže je voda čerpána do prvního vodojemu vzdáleného 8 km, odkud je rozvedena do jednotlivých měst a obcí. Mezi třetím a čtvrtým stupněm je odváděna zpět do moře potrubím v délce 5 km slaná voda v množství cca 55 % vody odebrané (45 % je vyčištěná voda). Tato zasolená voda je vedena přes čerpadla a dodává cca 1/3 spotřeby elektrické energie. Náklady na vyrobenou vodu jsou cca 48 centu na m3, největší částka je za elektriku. Tato úpravna funguje ve veřejném zájmu, tudíž je voda dotována (svazkem měst a obcí), za odběr z moře se nic neplatí. Rozbory vody se posílají také do veřejného systému na Ministerstvo zdravotnictví. Kontroly provádí jednak vlastní laborantka a jednak pověřená organizace. Dokonce jsme ochutnali za osmózou upravenou vodu bez dodaných minerálů – něco jako destilovaná voda.DSC02238

Po exkurzi jsme jeli do přírodních léčivých bahenních lázní v San Pedru do parku Salinas de San Pedro, jednoho z největších center talasoterapie (léčba pokožky, artritidy, revmatu). Opět jsme tedy vyzkoušeli jednak natřít se černým bahnem DSC02245 a také se ponořit do slané říčky. Na zpáteční cestě jsme se zajeli podívat do SALIDA DE SOCORSO, kde se těží sůl  DSC02257a v nádržích jsou plameňáci. Večer jsme ještě navštívili na La Manze mezinárodní festival.

  1. den – jsme byli autobusem na výletě v hlavním městě Murcie. Zde jsme navštívili klášter s kostelem, kde normálně bývá patronka města Panna Marie Fuesanta a její svatyně a odkud je nádherný výhled na město. Vzhledem k tomu, že ve městě současně probíhali slavnosti byla panenka Marie umístěna v katedrále, kterou jsme také navštívili. Dále jsme viděli radnici a další památky, z nichž se nám velice líbilo Real Casino Murcia, které jsme prošli uvnitř (v současné době je to spíše muzeum a některé místnosti jsou vyhrazeny pouze členům klubu). Večer probíhala slavnost – obrovský průvod s typickým původním historickým oblečením křesťanů i Maurů . IMG_5263

mečCestou do Murcie (a i při ostatních výletech) jsme projížděli kolem spousty zavlažovacích nádrží (min. každý 1 km).DSC02266Protože oblast Murcie je velice suchá, prší jen občas – pěstuje se zde nejvíce ovoce a zeleniny ve Španělsku, je zde vybudován veliký zavlažovací systém propojením řeky Segury a řeky Tajo. Původně byla voda čerpána „Mlýny“ – (r.1960), jejichž pozůstatky jsou ještě na mnoha místech.

  1. den – jsme místním autobusem dojeli do městečka Cabo de Palos – km. 0,0 La Mangy, kde jsme procházkou od mola přístavu došli až k majáku – 51 m vysokém, 81 m nad mořem. IMG_5272Poté někteří navštívili místní trhy.
  2. – 7. den – projeli jsme se autobusem po „rukávu“ La Manga“ – celkem 18,5 km dlouhý písčitý pás umístěný mezi lagunou Mar Menor a Středozemním mořem. Místní autobus nás dovezl až na km 17, odkud jsme procházkou došli až na konec, kde je tzv. „most Smíchu“  DSC02339 a další přírodní park s původním mlýnem DSC02312.        Cestou jsme opět viděli plameňáky. Rovněž na začátku La Mangy se nachází další přírodní park „Las Salinas“, který někteří z nás navštívili.
  3. den – hned po snídani nás autobusy zavezly na letiště a následoval odlet do Prahy.IMG_5444

Myslím, že všem se zájezd velice líbil, počasí nám vyšlo a kromě výše uvedených výletů, jsme se samozřejmě každý den vykoupali ve Středozemním moři, které bylo úžasně čisté a snažili jsme se léčit své neduhy i v Mar Menor.

Irena Kalousková – gestor zájezdu

Vodohospodářské zaměření