Za pramenem Doubravy

Výjezd za pramenem Doubravy  

25.až 27. září 2015 jsme uspořádali tematický výjezd za pramenem Doubravy ve Žďárských vrších, který jsme naplánovali již v červnu. Paní Marie Vytlačilová vše zorganizovala a Iva Kupecká připravila program, který podrobně upravil a průvodcoval František Kujan. Akce se zúčastnilo 17 lidí.IMG_5512

Ubytování bylo zajištěno v příjemném penzionu Strašil na Hluboké. Nejedná se však sídlo, kde se nachází zámek Hluboká, ale o malou malebnou vísku cca 3 km od Krucemburku v katastrálním území Hluboká u Krucemburku.

IMG_5597

První den jsme se prošli pouze po okolí Hluboké. Druhý den jsme se vydali směrem do vesničky Radostín, a dále na hráz Velkého Dářka. Odtud jsme se vraceli do Račína, kde jsme se stavili na obědě v hotelu Račín. Po obědě jsme se vyfotili u opravdového raka vedle rybníka Račín, dnes údajně nazvaném Jordán. Odtud jsme šli již k pramenu Doubravy.

Malá tůňka v lese, v katastrálním území Radostín u Vojnova Městce, hned vedle cesty, se označuje jako pramen Doubravy. Tvůrci televizního seriálu „Zpět k pramenům“ si jej vybrali jako hlavní pramen a také je zde v terénu tabulkou označen. Doubrava má ve svých počátcích tmavou rašelinnou vodu, podle svého podloží.

Odtud jsme již šli zpět do penzionu Strašil v Hluboké. Celá trasa, jak ji naměřila Blanka Kameníková podle krokoměru, měřila asi 18 km.

Druhý den jsme měli možnost na procházku po Ždárských vrších pouze dopoledne, neboť na odpoledne byla naplánována návštěva zámku v Třebešicích. Původně naplánovaná trasa údolím Doubravy byla tedy odložena, a byla nahrazena vycházkou kratší, méně náročnou, a to k rybníku Řeka a k Ranskému rybníku.

V České republice jsou známy desítky památek, zámků, hradů, poutních míst apod. Také však jsou desítky různých sídel, malých zámečků, sídel či statků s různou historií, která zůstala minulým režimem zapomenuta, neboť tato sídla nebyla velká a většinou zůstala v péči bývalých JZD či se stala archivem nebo spíš skladem. Jedním z takových typických zpustlých zámečků je i dnešní „Château Třebešice“, malý renesanční venkovský zámeček se svojí malou farmou, komplexem venkovských stavení, s vodními prvky a nádhernou zahradou, a to pouhých 5 km od Kutné Hory. Návštěva zámku v Třebešicích se stala opravdovou “třešničkou na dortu“ na našem výjezdu.

Počasí se vydařilo, nálada mezi účastníky výjezdu i vlastníkem penzionu nemohla být lepší. Proto na příští rok počítáme opět s tematicky zaměřeným výjezdem do Ždárských vrchů.

 Zpracovala: Mgr. Iva Kupecká

Vodohospodářské zaměření