Formuláře žádostí – vodní zákon

Ministerstvo zemědělství, odbor 15110, zpracovalo novou verzi formulářů pro vodoprávní řízení, která umožňuje jejich uživatelsky přívětivější elektronické vyplňování, včetně připojení elektronického podpisu. Tato nová verze formulářů byla na webových stránkách Ministerstva zemědělství zveřejněna dne 04.01.2017 na adrese:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

odkud je možné tuto novou verzi stáhnout a začít využívat.

 

 

Vodohospodářské zaměření