Slovensko 2016

Zpráva ze zájezdu : Slovensko – přírodní krásy a památky, Bojnice

Termín zájezdu:  7.8.2016 – 12.8.2016, účast 12 osob

Program zájezdu

  1. den (ne): Odjezd z Prahy, Lokte (dálnice D1) a Brna v ranních hodinách, po cestě zastávka a pocházka v SÚLOVSKÝCH SKALÁCH – romantická krajina se skalními věžemi a divokými soutěskami, kde se natáčely některé slovenské pohádky a skalní hrad SÚLOV, IMG_6705kde je z vyhlídky panoramatický rozhlsoutěskami, kde se natáčely některé slovenské pohádky a skalní hrad SÚLOV, kde je z vyhlídky panoramatický ed. Procházka na hrad Sulov byla z těch obtížnějších, takže tam vyšli jen někteří, ostatní se prošli po méně obtížné trase.Další zastávkou byla unikátní rázovitá obec ČIČMANY s lidovými dřevěnými domy zdobenými bílými ornamenty.. DSC02751    Navečer jsme dojeli do BOJNICE, kde jsme měli po celou dobu ubytování v hotelu Regia.
  2. den (po): Celý den byl věnován BOJNICI – dopoledne byla procházka s místní průvodkyní nejprve po lázeňské části parku s lázeňskými domy a jezírky (opravdu nádherné) DSC02781potom prohlídka jedinečného zámku, který získal svou podobu po romantické přestavbě a který patří k nejrozsáhlejším na Slovensku IMG_6750 Prohlídku města Bojnice jsme dokončili procházkou od zámku po hlavní třídě s pěší zónou. Odpoledne jsme se koupali na termálním koupališti a někteří navštívili i vyhlášenou zoologickou zahradu.
  3. den (út): Den začal návštěvou zříceniny hradu STREČNO, který se mocně vypíná nad údolím Váhu IMG_6781, odkud je vidět i převoz přes Váh  IMG_6806 Další zastávka byla u vodního díla Žilina na řece Váh na severozápadním Slovensku. Výstavba přehradní nádrže byla    dokončena v roce 1998. Střední roční průtok Váhu je 95,6 m3/s a maximální 2140 m³/s. Délka vzdutí je 7,5 km.  a šířka vodní plochy dosahuje 250 až 600 m. Celkový objem činí 18,15 mil. m³ při střední hladině. Při maximální hladině v nadmořské výšce 352 m je to 39 mil. m³. Kolísání úrovně vodní hladiny je za provozu 1,7 m. Koryto Váhu  bylo prohloubeno místy až o 9 m, šířka dna koryta je 45 m. Upravené koryto vyhovuje podmínkám vodní dopravy.. Výška hráze dosahuje 15 m, šířka koruny 6 m, šířka komunikace 4,5 m. Hráz je těsněná fólií navázanou na podzemní těsnicí stěnu. Propusť se skládá ze tří polí o šířce 3×12 m, hradící výška segmentu činí 11 m a klapky 3,3 m. Celková výška uzávěru činí 14,7 m, ovládání je hydraulické.

    Náhradní biokoridor má celkovou délku asi 9 km, průměrný sklon dna 1,5–2  a provozní průtok 2 až 8 m³/s. Má příčný profil tvaru lichoběžníku se šířkou dna 5 m.

   Vodní elektrárna má dva hydroagregáty s celkovým výkonem 72 MW (2×36 MW). Průměrná roční dodávka elektrické energie v letech 1998 až 2000  byla 156 GWh/r. Obsahuje dvě kaplanovy turbíny s průměrem oběžného kola 4850 mm.  Průtočnost turbín je 2×150 m³/s a průměrný spád  na turbíny dosahuje 24,1 m.

   Původním majitelem a provozovatelem byla společnost Vodné dielo Žilina, a.s., která je od roku 2000 v likvidaci. V současnosti je vodní dílo majetkem státu. Správcem a provozovatelem je Vodohospodářská výstavba Bratislava., š. p.. IMG_6815

   Nakonec byla turistika v nádherné oblasti pohoří MALÁ FATRA – JANOŠIKOVE DIERY – úzké soutěsky s mnoha vodopády a dřevěnými lávkami či žebříky .IMG_6874

 

  1. den (st): První zastávka byla v obci TOPOLČIANKY, kde jsme si prohlídli Národního hřebčín. V obci se nachází také půvabný empírový Kaštiel (Zámek), oblíbené místo T.G.Masaryka, kde trávil dovolenou.  IMG_6911                                                                                         se zajímavostí předpovědi počasí. IMG_6912                                                                                            Bohužel jsme si, pro nedostatek času, neprohlédli tento zámek uvnitř, jen zvenku a park s jezírkem kolem.

   Další zastávkou bylo město NITRA – starobylá metropole stejnojmenného knížectví, které bylo v 9. století připojené ke slavné Velkomoravské říši. Nejdříve byla prohlídka Nitranského hradu včetně starobylé katedrály svatého Emerama  IMG_6933 a dále „Horní“ město s bohatými měšťanskými a kanovnickými domy.

  1. den (čt): Návštěva dvou významných svobodných horních měst, kde se těžilo zlato a stříbro. Prvním byla BANSKÁ ŠTIAVNICA s cenným historickým centrem zapsaným do seznamu UNESCO a hradem, v jehož nádvoří jsme se vyfotili před sochou rytíře Tót  DSC02910.                    Z hradu bylo vidět poutní místo kalvárie  IMG_7011

   Zajímavostí jsou Tajchy – vodní nádrže vybudované v okolí Banské Štiavnice za účelem získání energetických zdrojů pro těžbu a úpravu rud. Do dnešní doby se jich dochovalo z původních 66 jen  23 a jsou využívány především pro rekreaci. Jsou také  jedním z důvodů pro zapsání Banské Štiavnice do seznamu UNESCO. Bohužel jsme je neviděli, jen nám o nich pí. průvodkyně vyprávěla.

   Odpoledne byla na programu kouzelná KREMNICA s velkým náměstím, pozdně barokním impozantním morovým sloupem a Městský hrad s hradbami a nádhernou vyhlídkou. IMG_7030

  1. den (pá): Při zpáteční cestě jsme nejdříve navštívili přírodní zajímavost VRŠATECKÁ BRADLA – vápencové útesy, které ostře kontrastují s okolními oblými zelenými kopci s procházkou po naučné stezce a zříceninu dolního hradu VRŠATEC, ležící v průsmyku Bílých Karpat  DSC02956 Poslední zastávkou byl TRENČÍN – jedno z nejstarších slovenských měst na řece Váh, kde proběhla návštěva Trenčianského hradu, výrazné dominanty středního Pováží,IMG_7099 a procházka po městě.    Část nás vystoupila už v Brně a ostatní opět na dálnici D1.

    Myslím, že všem se zájezd líbil, počasí nám vyšlo, kromě středy, kdy celý den pršelo. Paní průvodkyně Jitka se snažila vše zorganizovat, co nejlépe – přesunula a přidala proto některé prohlídky. Jen ubytování v hotelu Regia, který sice byl perfektně umístěn a pokoje nebyly špatné, bylo spojené s trochou problémů s personálem a překvapením, co a kdy bude k večeři.

      Krásný a zajímavý zájezd zorganizovala a zprávu sepsala: Irena Kalousková

Vodohospodářské zaměření