Orlické hory 2019

Letní putování po Orlických horách

Počet účastníků: 32, z toho členů Sdružení vodohospodářů, z.s.: 16

Termín: 21. až 23. června 2019

   

 

 

 

Vodohospodářské zaměření