Ochranná pásma zdrojů podzemních a povrchových vod

PDF[1] Ochranná pásma vodních zdrojů – výňatek z vodního zákona

Metodický pokyn  MZe  z 10. 12. 2004 (43656/2004-16000) k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů


 

Vrstva ochranných pásem vodních zdrojů – autor VÚV TGM

www.dibavod.cz/ochranna-pasma

Na níže uvedeném odkazu jsou informace o projektu, který se zabývá celorepublikovým zpracováním ochranných pásem vodních zdrojů:

http://www.dibavod.cz/107/aktualizace-ochrannych-pasem-vodnich-zdroju-a-nadrzi.html


Ochranná pásma zdrojů podzemních a povrchových vod na webových stránkách Královéhradeckého kraje

http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/gis/isapi.dll?MU=INTERNET&LANG=CS-CZ&MAP=voda

Ochranná pásma zdrojů podzemních a povrchových vod na webových stránkách Pardubického kraje

UPOZORNĚNÍ

Ochranná pásma zdrojů podzemních a povrchových zdrojů vod stanovují obce s rozšířenou působností a ti rovněž mají nejaktuálnější informace o ochranných pásmech. Je tedy vždy dobré si ochranné pásmo dohledané ve výše uvedených databázích (jeho rozsah, jeho platnost,..) ověřit na místně  příslušné obci s rozšířenou působností.

vloženo 11. července 2016

Vodohospodářské zaměření