Dotace MZe

 

Odkaz na stránky MZe- dotace ve vodním hospodářství

Na rok 2024 se chystá vypsání nové výzvy:

 

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

 

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

 

Dotace na vodovody a kanalizace

 

 

 

Vodohospodářské zaměření