Vodní hospodářství – zajímavosti

Výzkum ukázal, že Evropa má za sebou za posledních tisíc let i sušší období

vloženo   18.  května 2018

Senát zamítl novelu vodního zákona

Vloženo   18.  května 2018

Za rostoucí projevy sucha si můžeme především sami

Vloženo   18.  května 2018

Ochrana podzemních vod na Slovensku

Vloženo   14.  května 2018

Krizové centrum v Hradci Králové

V budově úpravny vody v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. bude po dobu několika měsíců vznikat dispečink, který využije moderní smart technologie.

Vloženo   11.  května 2018

Ochrana  zemědělského půdního fondu

Vloženo   10.  května 2018

Izrael a voda

Vloženo   3. května 2018

Nová technologie čistí vodu pomocí slunečních paprsků a hydrogelu

Vloženo   2. května 2018

Možnosti posílení vodních zdrojů

vodárenské soustavy Východní Čechy

Vloženo   20 . dubna 2018

Cyklus odborných přednášek na téma vody a půdy

Vloženo   20 . dubna 2018

Dvůr Králové odmítá cenu za čištění splašků spočítanou znalci

Vloženo   20 . dubna 2018

Pěčín 

PDF[1]Vláda pozastavila práce na přípravě nádrže Pěčín

Vloženo  19 . dubna 2018

Experti vyzvednou havarovaný autojeřáb ze dna Dlouhých strání

Vloženo  19 . dubna 2018

Protierozní vyhláška se odkládá 

To asi proto,  abychom neomezili pěstování kukuřice pro bioplynové stanice  a  řepky….

 Vloženo  11. dubna 2018

Spory o novelu vodního zákona trvají

Vloženo  4. dubna 2018

Poldr  Nepokoj

List opatření z Plánů dílčích povodí Labe

Vloženo  3. dubna 2018

Přehrada Pěčín – ano či ne

Vloženo  28.  března 2018

Ministerstvo zemědělství a vláda zaujímají odlišné postoje k přehradě Pěčín  – znovu se píše o Pěčíně

Nikdy se nikdo takto negativně nevyslovoval proti výstavbě rozsáhlých obchodních center a průmyslových hal s mnohahektarovými parkovišti jako tomu je u  vodní nádrže Pěčín a vodní nádrže Mělčany .  A i v místech nových továrních hal byla příroda,  a i k těmto místům měli místní obyvatelé vazbu. Asi jsou tovární haly a především obchodní centra  přínosnější než voda……..

Nikde není  do EVL (evropsky významná lokalita) začleněn průmyslový objekt nebo obchodní centrum,  vodních nádrží tam je bezpočet…………….

Kolik   se za poslední období vybudovalo významnějších  vodních nádrží?

Kolik se za poslední období vybudovalo průmyslových a obchodních center?  

 Vloženo  28.  března 2018

Podzemní nádrž v Šáreckém údolí – zajímavá stavba

Vloženo  28.  března 2018

Zase se mluví o plánované vodní nádrži Pěčín

Vloženo  27.  března 2018

Náchod zahájil stavbu malých lázní

Vloženo 26. března 2018

22. března – světový den vody

Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water – Příroda pro vodu”.

Vloženo 22. března 2018

Punčochář: Zdroje pitné vody zajistí jen přehradní nádrže 

Vloženo 20. března 2018

Povodí Labe, státní podnik, nabízí dvě nové aplikace na stavy nádrží a srážkoměrné stanice

Vloženo 19. března 2018

Bobr a plast  

Vloženo 19. března 2018

Bobři dobývají Česko

Vloženo 17. března 2018

Mikroplasty v balené pitné vodě

V sobotu 17. 3. 2018 ráno ve zpravodajství čt24 v 7:56 (56 minuta vysílání) byl odvysílán rozhovor o mikroplastech v balené pitné vodě

Vloženo 17. března 2018

Ještě jednou „RAW“ voda

Vloženo 17. března 2018

Pitná voda

Vloženo 17. března 2018

Průvodce v soužití s bobrem

Česká zemědělská univerzita v Praze vydala tuto publikaci v roce 2016

Vloženo 15. března 2018

Kvalita pitné vody ve veřejném vodovodu

Vloženo 12. března 2018

Světový den vody –  22. březen

Světový den vody byl určen na 22. březen, od roku 1993. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. V roce 2006 bylo tématem „voda a kultura“, koordinátorem bylo UNESCO v roce 2007 je tématem „zvládání vodní nouze“, koordinované FAO. zdroj: Wikipedie

Světový den vody – den otevřených dveří na vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik

Přehrada Les  Království – oprava

vloženo  6. 3.   2018

Co je to  evapotranspirace a co jí ovlivňuje?

vloženo  3. 3.   2018

 MŽP vyhlásilo nové dotační tituly

vloženo  2. 3.   2018

Rozhovor s meteorologem Petrem Dvořákem

Vloženo 28.  února 2018

Seznam technických norem k 31. lednu 2018

Vloženo 26.  února 2018

Přes filtr z grafairu lez vypít vodu  třeba z přístavu v Sydney

Vloženo 26.  února 2018

Obec Rybí instaluje téměř 200 domovních čističek vod za 41 milionu korun

Vloženo 24. února 2018

Co je nutné vědět při nakládání  s kaly z ČOV

Vloženo 23. února 2018

SOVAK otevře v letošním roce znovu studijní program : Provozovatel vodovodů a kanalizací

Vloženo 23. února 2018

MZe aktualizovalo jeden ze svých výkladů

Vloženo 21. února 2018

Odborná projížďka po Labi s Povodím Labe, s.p.

vloženo  21.  2. 2018

Téma vody je nutné vnímat  i v dopravním stavitelství

vloženo  19.  2. 2018

Spotřebu vody budou regulovat stupně sucha

vloženo  16. 2. 2018

Jaké trendy přináší rok 2018 ve vodních technologiích

vloženo  13. 2. 2018

Hospodaření s dešťovou vodou na chatě  Prašivá v Beskydech

vloženo  12. 2. 2018

Komunální řízení vodohospodářských společností představuje rizika

vloženo  9. 2. 2018

Protierozní kalkulačka byla nově významně aktualizována

vloženo  9. 2. 2018

Upozornění pro případné návštěvníky VD Les Království

V roce 2018 a 2019 probíhá oprava

vloženo  9. 2. 2018

Nová vyhláška o stanovování záplavových území by mohla platit již od 1. března 2018

vloženo  9. 2. 2018

Mýty o izraelském vodohospodářství -voda je tam více než dvojnásobně dražší

vloženo  9. 2. 2018

Kdy se platí za srážkovou vodu?

vloženo  7. 2. 2018

Komentář SOVAK ČR k novele vodního zákona

vloženo  7. 2. 2018

Královéhradecký kraj podpoří více ekologické výchovy

vloženo  6. 2. 2018

Odkanalizování  území  okolo VD Rozkoš  

vloženo  6. 2. 2018

Ministr Milek podporuje stavbu přehrad a kanálu od Dunaje

vloženo  5. 2. 2018

Plochy polí rozčleněné biopásy snižují potřebu pesticidů.

vloženo  5. 2. 2018

Mokřady se objevují i v krajině plné rybníků

Na Šumavě  za dvacet let 600 ha mokřadu.

vloženo  5. 2. 2018

Americký patent mění splaškovou vodu na pitnou

více v přiloženém článku

vloženo  5. 2. 2018

Povodí Labe, státní podnik, zveřejnilo další materiál k vodnímu dílu Pěčín 

vloženo  5. 2. 2018

MŽP se setkalo se zástupci krajů 

vloženo  4. 2. 2018

Tématem světového dne mokřadů je budoucnost měst

vloženo  1. 2. 2018

Pěčín- předprojektová příprava

Jak se dál pokračuje jednání o VD Pěčín? 

vloženo  1. 2. 2018

Vodácké organizace mají zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády

vloženo  31. 1. 2018

Vodní nádrže prozrazují, jak se hospodaří v krajině

vloženo  31. 1. 2018

Co je žumpa?

vloženo  30. 1. 2018

Dvůr Králové nad Labem žádá o dotaci na městskou čistírnu odpadních vod

Dvůr Králové nad Labem požádá o dotaci na čistírnu, za předešlé čištění zřejmě doplatí desítky milionů

vloženo  24. 1. 2018

Z první ruky

21. ledna 2018 vyšlo další číslo čtvrtletníku Severomoravských vodáren a kanalizací.  Je zde například článek, jak správně odebírat vodu pro následné rozbory.

vloženo  24. 1. 2018

Bude se někdy odbahňovat opočenský Broumar?

léta přetrvávající stav, kdy se nánosy bahna z Broumaru přepouštějí do zámeckých rybníků

vloženo  22. 1. 2018

Lázně Náchod

článek v IDNES

vloženo  20. 1. 2018

V Žamberku lidem vadí hráze proti velké vodě

vloženo  19. 1. 2018

Databáze migračních překážek na vodních tocích

vloženo  18. 1. 2018

Neexistuje buď a nebo, opatření proti suchu jsou jedním komplexem, říká Petr Kubala

vloženo  18. 1. 2018

Umělý sníh škodí především horské krajině

vloženo  18. 1. 2018

VUMOP vytvořil databázi k čistírenským kalům

vloženo  16. 1. 2018

OPŽP podporuje také obnovu tůní a mokřadů

Výzva č. 112

vloženo  16. 1. 2018

Náchod má osvědčený zdroj léčivé vody a plynu

vloženo  12. 1. 2018

Technickým projektem roku 2017 je unikátní vodní elektrárna v VÚT Brno

vloženo  11. 1. 2018

Zápis stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018

odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj

vloženo  11. 1. 2018

Žijeme ve vodním blahobytu. Lidé si neuvědomují, že voda je vzácná, říká odborník

To že si lidé neuvědomují, že voda je vzácná je smutné, horší je, že si to neuvědomují někteří „rádoby“ odborníci na vodní hospodářství.

vloženo  10. 1. 2018

Novela vodního zákona (zákon 254/2001 Sb., o vodách) je znovu v Poslanecké sněmovně, Sněmovní tisk 45/0 – čeká na 1. čtení

vloženo  5. 1. 2018

Společnost ASIO, s.r.o. pořádá začátkem roku 2018 v několika městech ČR seminář na téma:

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu.

   01.02.2018 – Brno    13.02.2018 – České Budějovice    21.02.2018 – Olomouc
   06.02.2018 – Teplice    15.02.2018 – Ostrava    28.02.2018 – Praha
   07.02.2018 – Plzeň    20.02.2018 – Zlín    01.03.2018 – Hradec Králové

 

… bližší informace najdete na http://www.asio.cz/cz/jste-v-obraze

vloženo  2. 1. 2018

Nové biotopové koupaliště

vloženo  1. 1. 2018

V Moravském krasu objevili jeskyňáři „Elfí domeček“

vloženo  1. 1. 2018

Že by o vodě rozhodovalo jen jedno ministerstvo?

vloženo  27.  12.  2017

Precizní zemědělství přispívá k ochraně přírody a zdrojů vody

vloženo  27.  12.  2017

VaK  Hradec  Králové  hodlá v roce  2018  investovat 205 milionů korun

vloženo  27.  12.  2017

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem

vloženo  25.  12.  2017

Už se rybník nahání

pořad ČT 24 o historii výstavby rybníků v ČR

vloženo  25.  12.  2017

Novela vodního zákona – znovu je v Poslanecké sněmovně

vloženo  24.  12.  2017

Praktická realizace ochrany před povodněmi a suchem pokulhává

vloženo  22.  12.  2017

Zásoby vody ve sněhu se zatím drží na stejné úrovni,  jsou ale vyšší než loni

vloženo  22.  12.  2017

Zasněžování

vloženo  22.  12.  2017

Hlavním zdrojem fosforu v přehradě Hracholusky jsou  údajně odpadní vody z měst a obcí

vloženo  22.  12.  2017

Povídání o vodě – pořad na Rádiu1

Hostem byl např. Petr Kubala- generální ředitel Povodí Vltavy, s.p.

vloženo  22.  12.  2017

Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

vloženo  21.  12.  2017

Česko začne příští rok velkou inventurou zásob vody

vloženo  21.  12.  2017

Novela stavebního zákona – odkaz na internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj.

Zde je uveřejněna novela stavebního zákona  (obsahuje původní znění – přeškrtnuté, nové znění –  tučně) a další informace související s novelou stavebního zákona.

vloženo  19.  12.  2017

Novým ředitelem VÚV TGM bude od 1: 1. 2018 Tomáš Urban

vloženo  17  12.  2017

Otužilci – jak se stát otužilcem

vloženo  12.  12.  2017

Co nepatří do kanalizace

vloženo  11.  12.  2017

Vodné a stočné v roce 2018 – tabulkový přehled

vloženo  10.  12.  2017

Možnost podávat připomínky k návrhu vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Připomínky je možné podávat do 27. prosince 2017 -využijte této možnosti

vloženo  10.  12.  2017

Zajímavosti o vodě – proč může voda téct vzhůru

 vloženo  10.  12.  2017

Benchmarking VaK

odkaz na webové stránky MZe

vloženo  7.  12.  2017

Porada MZe s vodoprávními úřady

Ve dnech 2.–3. října 2017 proběhlo pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskutečnilo v hotelu Skalský dvůr na Vysočině.

vloženo  7.  12.  2017

Pozemkový úřad odstartoval soutěž:    

„Žít krajinou 2017

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 31. 1. 2018 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: http://www.soutezzitkrajinou.cz/.

vloženo  4.  12.  2017

Test balených vod

stream.cz

vloženo  4.  12.  2017

Na co si dát pozor, když chcete využít dotaci z dešťovky

odkaz na webové stránky Vodárenství

vloženo  3.  12.  2017

Ryby a antidepresiva 

zajímavý výsledek výzkumu na téma zbytky léků v našich vodních tocích, tentokrát to jsou antidepresiva

vloženo  3.  12.  2017

Článek z časopisu SOVAK

Placení náhrad za ukládání vodovodního a kanalizačního potrubí do silničních pozemků – Josef Nepovím

vloženo  30.  11.  2017

Vodní dům Hulice – oceněn

vloženo  30.  11.  2017

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

vloženo  30.  11.  2017

Země EU souhlasily s pětiletým prodloužením licence glyfosatu

ČR má jiný postoj k používání glyfosatu

vloženo  29. 11.  2017

Hloubkové vrty pro odběr vody a tepelná čerpadla mohou způsobit problém příkladem může být Kuks

Co o uvedeném problému říkají média

 Kuks – ztráta vody – tiskové prohlášení obce Kuks

Děčínský dialog o vodě nabývá na atraktivitě a prestiži

vloženo  29. 11.  2017

Vodárenství jako  smart byznys

vloženo  29. 11.  2017

Novela zákona 258/2000 Sb.

změna zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví novelou zákona č. 373/2011 Sb. 

vloženo  29. 11.  2017

Několik členů Sdružení vodohospodářů Kutná Hora se zúčastnilo říjnové exkurze do Brna, Vídně a Lince. Téma exkurze:  „Příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou“

Zde si můžete přečíst zprávu z exkurze

vloženo  28. 11.  2017

Pyrolýza – možný způsob likvidace kalů z ČOV?

 Mikrovlnná pyrolýza čistírenského kalu

Hydrogeolog – názor na sucho a BIOCHAR

vloženo  28. 11.  2017

Něco málo k ekologickým zátěžím

vloženo  28.  11.  2017

Hradecký věžový vodojem – kulturní památka

vloženo  27. 11.  2017

Nová kniha o vodě pro děti

“ H2O a tajná vodní mise “

vloženo  23. 11.  2017

Putování vody 

Ministerstvo zemědělství zřídilo webové stránky o vodě pro děti

vloženo  20. 11.  2017

Vodní křižovatka

Do Hanácké roviny se u Uhřičic zařezává říčka Valová. Z druhé strany kolmo k jejím břehům přitéká mlýnský náhon. Náhle mizí, po zhruba třiceti metrech se z ničeho nic objevuje na druhé straně toku a v klidu pokračuje dál. Podtéká pod Valovou ve dvou betonových tunelech, které se svažují pod úhlem 45 stupňů dolů, pak následuje rovná část a pod úhlem 45 stupňů voda vytéká zase na povrch. Tahle unikátní vodní křižovatka – takzvaný „sifon“ neboli „zhybka“ slouží už od roku 1908. Dozvíme se, co jejímu vzniku předcházelo a kdo s nápadem přišel. O kilometr dál pak na náhonu najdeme ještě jednu křižovatku – dvanáctimetrové „jižní vantroky“. Vodu převádějí přes odvodňovací kanál, který spojuje Uhřičice s řekou Moravou.

Reportáž byla odvysílána 19. 11. 2017 na ČT1 (Toulavá kamera)

vloženo  19. 11.  2017

Letošní  hydrologický rok ukázal význam vodních nádrží

vloženo  19. 11.  2017

Návod jak řešit určení správce vodního toku

vloženo  19. 11.  2017

Voda pro Afriku – už po osmé si můžete koupit krásnou karafu

vloženo  16. 11.  2017

Vyšel časopis Vodní cesty 3/2017

obsahuje mimo jiné dva zajímavé články, jeden o historii přípravy vodní cesty Dunaj-Odra-Labe (str. 35)  a druhý článek o nejvyšším vodním výtahu na světě (str. 32).

Časopis si můžete na výše uvedeném odkazu stáhnout. 

vloženo  10. 11.  2017

Materiálová transformace čistírenských kalů

Seminář, který se uskuteční 23. listopadu 2017 v České Skalici (přihlášky do 10. 11. 2017)

vloženo  10. 11.  2017

Budeme pít odpadní vodu?

Rozhovor s šéfem  koncernu Veolia Antoinem  Frérotem

vloženo  10. 11.  2017

Dva nové biotopy nahradí na prostějovsku nevyužívané plovárny

vloženo  10. 11.  2017

Děčínský dialog o vodě

Děčínský Dialog o vodě – úterý 28.11.2017od 15. do 17.30 h.  v budově B1 Magistrátu m. Děčín (ul. 28. října – ke Střelnici)

vloženo  10. 11.  2017

Národní zemědělské muzeum a státní pozemkový úřad podepsaly spolupráci o ochraně vod.

vloženo  10. 11.  2017

Suchá nádrž Mělčany je před vydáním územního rozhodnutí

vloženo  3. 11.  2017

Protierozní vyhláška se odkládá…….

1,7 mil. Kč, to je pokuta za nepovolený odběr podzemní vody obcí.

vloženo  30. 10.  2017

Připravuje se Děčínský dialog o vodě 2017

Termín není ještě znám, ale předpoklad je, že se uskuteční na přelomu listopadu a prosince.

Sucho je palčivý problém, ale také byznys

Odkaz na další článek k suchu.   Není dobré články brát jako dogma, ale je dobré o věci přemýšlet.

vloženo  29. 10.  2017

Denně ubývá 25 hektarů zemědělské půdy

vloženo  29. 10.  2017

Ochlaďme města …..

vloženo  23. 10.  2017

Příručka pro žadatele o dotaci ze SFŽP 

 875-1-Odborná příručka pro žadatele v PO 1_web

vloženo  23. 10.  2017

Voda a krajina VIII.

úryvek ze sedmé  kapitoly knihy Voda a krajina

Voda a krajina VII.

úryvek z šesté kapitoly knihy Voda a krajina

Voda a krajina VI.

úryvek z páté kapitoly knihy Voda a krajina

Voda a krajina  V.

úryvek ze čtvrté kapitoly knihy Voda a krajina – autor je p. Cílek

Odkaz pro zájemce o knihu

Voda a krajina  IV.

úryvek z třetí kapitoly knihy Voda a krajina

Voda a krajina III.

úryvek z druhé kapitoly knihy Voda a krajina

vloženo  22. 10.  2017

Voda a krajina II.

úryvek z první kapitoly knihy Voda a krajina

vloženo  21. 10.  2017

Voda a krajina I.

V listopadu  2017 vyjde nová kniha.

vloženo  19. 10.  2017

ISPOP – aktuality

vloženo  19. 10.  2017

Pavel Punčochář

O náplni a významu „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ k zajištění vodních zdrojů  

 vloženo  18. 10.  2017

Komplikace pro vodohospodáře

vloženo  18. 10.  2017

Teze stavebního zákona

vloženo  18. 10.  2017

Film HOME

Jedinečný portrét Země.

vloženo  15. 10.  2017

Zadržení vody v krajině

rozhovor s RNDr. Kubalou – gen. ředitel Povodí Vltavy, s. p.

vloženo  3. 10.  2017

Stát chce dát výzkumnému ústavu 42 milionů na zkoumání sucha

vloženo  25. 9.  2017

„Budoucí“ přehrada v Nových  Heřmínovech

V Kocourkově by záviděli.

vloženo  25. 9.  2017

Nový ředitel ČHMÚ

vloženo  17. 9.  2017

Novela stavebního zákona –  vodní stavby

Termín:
čtvrtek 4. ledna 2018,
přednášky 9:00 – 15:00 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 – Pankrác
Cena:
1653,- Kč bez DPH
 
 

Témata přednášek:
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb.ZMĚNY V UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ, OHLAŠOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL, SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ DALŠÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ POPLATKOVÉ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA, ZMĚNY VE ZNEŠKODŇOVÁNÍ OPADNÍCH VOD A SYSTÉMU POPLATKŮ, DALŠÍ ZMĚNY VODNÍHO ZÁKONA, DISKUZE

vloženo  15. 9.  2017

Publikace – Úplné znění Stavební zákon

vloženo  15. 9.  2017

„Dešťovka“  – ano či ne?

vloženo  6. 9.  2017

Voda v sáčcích

vloženo  5. 9.  2017

Nadace pro půdu

vloženo  3. 9.  2017

Nedivme se že je sucho

vloženo  1. 9.  2017

Investice do vody: Utrácíme peníze, které by byly třeba jinde

vloženo  29.  8.  2017

Koupací jezírka

vloženo  29.  8.  2017

Svratecká vodohospodářská stezka

Zajímavý tip na výlet pro vodohospodáře a nejen pro ně.

vloženo  27.  8.  2017

Dešťovka ?

vloženo  23.  8.  2017

Vodní dílo Vír oslaví v listopadu 2017 už 60 let. Kolaudace se uskutečnila 9.11.1957 za účasti ministra Šlechty a následně bylo toto vodní dílo předáno veřejnosti.

Pan Jaroslav Černý ze Svitav se dlouhodobě zajímá o přehradu Vír a vše, co souviselo s její výstavbou. Shromážděné velmi zajímavé materiály a fotodokumentaci umístil ve spolupráci s panem M. Klusákem na internetové stránky www.prehradavir.cz.

vloženo  23.  8.  2017

Znečištění podzemních vod se loni zhoršilo, je to i kvůli řepce

vloženo  22.  8.  2017

Pro zásobování obyvatel jsou rozhodující vodárenské nádrže

vloženo  22.  8.  2017

Stanovisko SOVAK k varovné studii ČHMÚ

vloženo  22.  8.  2017

Jak ochránit podzemní vody, do kterých jsou vsakovány srážkové vody

http://www.tretiruka.cz/news/jak-ochranit-podzemni-vody-do-kterych-jsou-vsakovany-srazkove-vody/

vloženo  10.  8.  2017

 „Žijeme v záplavovém území“  brožura, kterou zpracovala organizace  Člověk v tísni. 

vloženo  9.  8.  2017

U vodního díla Rozkoš postavili jachtaři maják

http://hradec.idnes.cz/majak-nadrz-rozkos-ceska-skalice-jachtari-jachtklub-fhq-/hradec-zpravy.aspx?c=A170805_172632_jihlava-zpravy_dtt

vloženo  8.  8.  2017

Novela stavebního zákona  vyšla 31. července 2017 ve Sbírce zákonů pod č. 225/2017.

Účinnost je od 1 .1. 2018

vloženo  7.  8.  2017

Databáze migračních barier  

Databáze jednotlivých migračních překážek na tocích v ČR – popis + foto

vloženo  21.  7.  2017

Dešťovka

vloženo  21.  7.  2017

 

SOVAK ČR k platnosti směrných čísel roční potřeby vody

vloženo  19.  7.  2017

Vodárny Jičín mají dotaci na úpravny vody v Hořicích a Bělohradě

vloženo  19.  7.  2017

 

Soutěž

Bojujete se suchem, povodněmi, nadměrnou spotřebou vody
nebo jiným problémem? Soutěž „Pro vodu“ vám jej pomůže řešit.  

Určeno obcím, které mají problémy s vodou.

vloženo  13.  7.  2017

Žijeme ve vodním blahobytů?

Poslechněte si pořad Zaostřeno vysílaný Českým rozhlasem a udělejte si sami názor.

vloženo  13.  7.  2017

Agrární komora ČR říká: Erozi půdy lez řešit rozumným hospodařením, ale……..

vloženo  12.  7.  2017 

Přírodovědecká fakulta začala hloubit cvičný hydrogeologický vrt pro studenty

vloženo  11.  7.  2017 

Zajímavý tip na výlet – jezero Milada

Oficiální stránky: jezero Milada

Mostecké jezero je také zajímavé

V obou případech se jedná o zaplavené povrchové těžební jámy po hnědém uhlí.

vloženo  10.  7.  2017 

Drony pomohou s mapováním drenáží 

vloženo  10.  7.  2017 

Druhá vlna dotačního titulu „Dešťovka“

vyhlášení:  7. srpna 2017

příjem žádostí :  od 7. září 2017

vloženo  5.  7.  2017 

MŽP rozdělí pět miliard na zajištění pitné vody a na ochranu přírody

vloženo  4  7.  2017 

 Nedivme se, že je sucho

vloženo  30.  6  2017 

 

10 let od přijetí Povodňové směrnice

mezinárodní vědecká konference

ve dnech 20. – 21. září 2017

vloženo  30.  6  2017 

Rozhovor s Václavem Cílkem na téma: Půda a voda jsou našim největším bohatstvím

vloženo  30.  6  2017 

V ČR proběhne začátkem července 2017 poprvé v historii jednání mezinárodní přehradní komise

vloženo  30.  6  2017 

Naučme se zacházet s vodou jako Izraelci, jinak se večer neosprchujeme

Rozhovor s generálním ředitelem Povodí Vltavy, Petrem Kubalou

vloženo  27.  6  2017 

Čertovo kopýtko v § 38 vodního zákona

vloženo  27.  6  2017 

Nepřímý a přímý termodynamický vliv mokřadů na klima

vloženo  27.  6  2017 

Sucho – téma nově vycházejícího čtvrtletníku Věda a výzkum

časopis si můžete stáhnou v pdf.

vloženo  13.  6  2017 

Informace pro ty, kteří se chtějí jít vykoupat a chtějí vědět něco více o kvalitě vody v přírodním koupališti, jsou na stránkách:

www.koupacivody.cz

vloženo  12.  6  2017 

Výstavba kanálu u Přelouče se znovu oddaluje

vloženo  9.  6  2017 

Dodržování minimálního zůstatkového průtoku

vloženo  9.  6  2017 

Z polí končí ve vltavských přehradách ročně přes 600 tisíc tun zeminy

vloženo  8.  6  2017 

Zajímavá organizace působící na Slovensku , která se zabývá  vodou ve městech a mnohými dalšími zajímavými tématy spojenými s vodou.

vloženo  6.  6  2017 

Dětské tábory v záplavových územích řek by mohly získat výjimku.

vloženo  5.  6  2017 

Záhada chybějícího plastu v oceánu

vloženo  5.  6  2017 

Na Ministerstvu životního prostředí, na odboru vodního hospodářství je od 1. dubna 2017 nový ředitel – Mgr. Lukáš Záruba

vloženo 1.  6  2017 

Středočeský kraj nechá prozkoumat ochranu před bleskovou povodní

vloženo 1.  6  2017 

Boj o suchý poldr Mělčany prý ukončil kompromis

Ekologové zasahují do konstrukcí vodních staveb, myslí přitom i na bezpečnost vodního díla?

vloženo 30.  5.  2017 

Průvodce na vodu

 NA_VODU_letni_vodacky_pruvodce_2017

vloženo 27.  5.  2017 

Prognózy na další desetiletí – sucho, vysoké teploty, jiný charakter krajiny

vloženo 26.  5.  2017 

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební  Vysoké Mýto zve  na Absolventské setkání, které se uskuteční 10. 6. 2017 u příležitosti 120. výročí založení školy.

vloženo 25.  5.  2017

Na webových stránkách ČHMU je umístěn nový odkaz na  mapovou aplikaci : Indikátor přívalových povodní. 

vloženo 24.  5.  2017

 

Seminář o dopadech přestupkového  zákona na vodní hospodářství

Akce se uskuteční 22. června v době od 9.00 do 15.00 hodin v prostorách Konferenčního centra CITY Pankrác, více zde…

vloženo 23.  5.  2017

Spuštěn nový web o vodě: Fakta o vodě

vloženo 22.  5.  2017

Platíme za vodu hodně nebo málo?

vloženo 21.  5.  2017

Vltava je již  pro malá plavidla splavná z Českých Budějovic  do Prahy

vloženo 21.  5.  2017

Pražské vodovody a kanalizace napouštějí zahradní bazény přímo z cisteren 

Zajímavá, cenově výhodná nabídka některých vodárenských společností na napuštění bazénu.  Doporučujeme se podívat na webové stránky místně příslušné vodárenské společnost. 

Královéhradecká provozní  v Hradci Králové nabízí rovněž plnění bazenů cisternou.

 vloženo 15.  5.  2017

Speciální zařízení ochrání rybník před bobry

vloženo 14.  5.  2017

 

Inspirace: Jihomoravský kraj vypsal dotační titul  k suchu:

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2017

vloženo 13.  5.  2017

Stavební zákon postoupil do senátu (senátní tisk č. 108)

Poslaneckou sněmovnou byl schválen 5. 4. 2017 (sněmovní tisk 927) a začátkem května  byl předán Senátu ČR.

vloženo 13.  5.  2017

Studijní program: Provozovatel vodovodů a kanalizací

Pro státní správu i pro provozovatelé vodovodů a kanalizací

 vloženo  10. 5.  2017

Zajímavé hospodaření s dešťovou vodou v Kodani

vloženo  22. 4.  2017

Kvůli vodnímu zákonu je ohroženo na 40 dětských táborů

vloženo  21. 4.  2017

Albánie – také bojují proti přehradě

http://zpravy.idnes.cz/albanie-plany-na-prehradu-reka-vjosa-d7d-/zahranicni.aspx?c=A160818_153611_zahranicni

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A160818_153611_zahranicni_jkk&foto=JKK65601d_120_2821_Aoos_Onno_Zweers.jpgvloženo  17. 4.  2017

Čištění vody pomocí nanotechnologie

Zajímavé. Doporučujeme k přečtení a shlédnutí.

vloženo  17. 4.  2017

Jablonec bude znovu rozdělovat dotace na malé čistírny odpadních vod

vloženo  17. 4.  2017

Téma vody začíná být kontaminováno dobou postfaktickou

 Kde je vlastně pravda?  Kdo říká pravdu?

vloženo  17. 4.  2017

Dotace – výzva MZe – stavba vodovodů a kanalizací pro obce do 1000 obyvatel

http://eagri.cz/public/web/file/529984/I._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300.pdf

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo národní dotační program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

vloženo  17. 4.  2017

Velikonoční procházka opočenským parkem,

kterému právě voda dává to pravé kouzlo.

vloženo  14. 4.  2017

Mokřady – konference 

vloženo  14. 4.  2017

Novinky z EU  – zajímavé, stojí za přečtení

 vloženo  9. 4.  2017

Šedá – černá – bílá. Víte jak dělíme odpadní vody?

 vloženo  9. 4.  2017

RNDr. Petr Kubala

vloženo  9. 4.  2017

Čištění odpadních vod v ČR

vloženo  9. 4.  2017

Koncepce vodovodů a kanalizací

vloženo  9. 4.  2017

Kaly a sedimenty

vloženo  9. 4.  2017

Vodohospodáři apelují na politiky, aby při tvorbě zákonů spolupracovali s odborníky

vloženo  9. 4.  2017

Stát podpoří zatravňování ochranných pásem vodních zdrojů

 vloženo  30. 3.  2017

Cesta podzemní vody – krátký film České geologické služby – uvedla ČT2

  Česká geologická služba zpracovávala v roce 2015 projekt: „Rebilance zásob podzemních vod“. Na jeho základě  vznikl dokument „Cesta podzemní vody“.

vloženo  23. 3.  2017

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11461773668-cesta-podzemni-vody/21638256220/

Koupací jezírka v České Skalici u VD Rozkoš

vloženo  10.6.  2017

 Článek k opětovnému využívání odpadních vod

vloženo  22. 2.  2017

Odstranění výjimek ze zákona by snížilo ceny vody až o 30 procent

vloženo  17. 2.  2017

Financování vodárenské infrastruktury a její obnovy

vloženo  16. 2.  2017

Kalifornská přehrada Oroville

Další vývoj na přehradě Oroville

 

http://www.water.ca.gov/swp/facilities/Oroville/index.cfm

 

Wikipedia  – přehrada Oroville

vloženo  14. 2.  2017

 

Adaptace na změnu klimatu

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP) si Vás dovoluje pozvat na seminář Adaptace na změnu klimatu, který proběhne dne 9. února 2017.

Vice na stránkách: http://www.vodazakladzivota.cz/files/file/event/SOTPR_Program_12012017.pdf

vloženo  7. 2.  2017

 

Státní fond životního prostředí vypsal k 1. únoru čtyři nové výzvy. Z hlediska vodního hospodářství je zajímavá výzva č. 56

Termín pro přijetí žádostí je do 31. března 2017

Další:   Vypsané výzvy

vloženo  3. 2.  2017

Na webových stránkách  časopisu Vodní hospodářství je několik zajímavých příspěvků :

Voda, sucho a vodohospodáři od Vojtěcha Broži
Dešťové kanalizace od Miroslava Vykydala
Seth M. Siegel  autor knihy o vodě
Sto let od dokončení přehrady Labská od Zlaty Šámalové

vloženo  2. 2.  2017

 

Slovensko se připojilo k projektu kanálu Dunaj – Odra – Labe

vloženo  1. 2.  2017

Lisabonská charta – k čemu to je dobré?

Doporučení pro veřejnou politiku a regulaci v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

Na uvedeném odkazu najdete překlad Lisabonské charty vloženo  30. 1.  2017

Nejkvalitnější půda mizí z polí, zabránit tomu mají statisícové pokuty.

vloženo  25. 1.  2017

Přehrada Les Království – rozhovor s hrázným

 Hrazný_prehrady_Les_Kralovstvi

Jak to bude dál s novelou stavebního zákona?

vloženo  18. 1.  2017

K stále diskutovanému průplavu Dunaj – Odra – Labe jsou zřízeny i webové stránky. Na titulní straně jsou uvedeny výroky známých osobností, které stojí za přečtení.

http://www.d-o-l.cz/ vloženo  11. 1.  2017

Vláda schválila komplex meziresortních opatření proti suchu

vloženo  10. 1.  2017

Současné přívaly sněhu pomáhají naší krajině víc než politici

vloženo  7. 1.  2017

Jak je to s výpočtem ceny vody podle platných předpisů.

vloženo  7. 1.  2017

Jak je to se zpoplatněním dešťových vod ze střech domů či zpevněných ploch

vloženo  7. 1.  2017

Albuquerqueová: Zpoplatnění vody je nutné k zajištění její dostupnosti

vloženo  4. 1.  2017

V Izraeli dohlíží nad správou vodohospodářského oboru specializovaný vodní úřad nikoliv však politici

vloženo  3. 1.  2017

Mezi priority ministra Jurečky paří i hospodaření s vodou

vloženo  2. 1.  2017

Původní délka Labe se zkrátila zhruba o 120 kilometrů

vloženo  28. 12.  2016

Hydrologické sucho v podzemních vodách

vloženo  27. 12.  2016

Vodné a stočné v roce 2017 – přehled cen jednotlivých společností

vloženo  23. 12.  2016

Vysoké Mýto chce sanovat stovky starých průzkumných vrtů

vloženo  23. 12.  2016

Voda nemusí být zdrojem konfliktů, ale spolupráce

vloženo  14. 12.  2016

Rozhovor s Oldřichem Vlasákem, ředitelem SOVAK

vloženo  10. 12.  2016

VÚMOP bude zkoumat účinnost umělých mokřadů na zemědělské půdě

vloženo  9. 12.  2016

Kaly z čistíren odpadních vod jsou pro půdu lepší než statková hnojiva

vloženo  9. 12.  2016

Generální ředitel Povodí Moravy nesouhlasí se svým odvoláním

vloženo  9. 12.  2016

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. končí ve své funkci

vloženo  8. 12.  2016

Nová náchodská kyselka

vloženo  8. 12.  2016

Vodní koridor Dunaj- Odra – Labe

K vodnímu koridoru Dunaj – Odra – Labe jsou vedené internetové stránky.  V listopadovém vydání časopisu „Vodní hospodářství“ vyšel k dané problematice článek. Stojí za přečtení. vloženo  7. 12.  2016

V Praze byla pokřtěna kniha „Budiž voda“.

vloženo  7. 12.  2016

Skleněný tunel pod rybníkem

vloženo  6. 12.  2016

Voda, půda, sedláci

Soukromí zemědělci pokřtili 2. 12: 2016 knihu „Voda, půda, sedláci“ Co mimo jiné z projektu vyplynulo? Sborník přednášek z projektu „Voda, půda a sedláci“ je dispozici. vloženo  3. 12.  2016

Fosfor

vloženo  1. 12.  2016

Důsledky sucha dál trvají

vloženo  29. 11.  2016

Rozhovor s generálním ředitelem Povodí Vltavy, státní podnik na téma:

Současný „vodní luxus“ nebude trvat věčně

vloženo  28. 11.  2016

Koupací jezírka

Je podzim a možná právě teď uvažujete čím si vylepšit svoji zahradu a jak se připravit na příští léto. Tady je jeden nápad, a to koupací jezírko. Letos jsme si jedno takové mohli vyzkoušet.  Doporučujeme. Je to pěkný doplněk zahrady s možností se koupat v krásně čisté vodě bez chemikálií bez nutnosti vypouštěť vodu na podzim, na jaře napouštět.  A pokud máte saunu, je koupací jezírko neocenitelným doplňkem s možností celoročního využití. Na webových stránkách jsem našla jeden z mnoha článku ke koupacím jezírkům a tak přikládám. Samozřejmě na internetu najdete i další, nejlepší je ale koupací jezírko/jezírka vidět v reálu, případně si ho vyzkoušet, pobavit se s majitelem: Poznáte, že realizace koupacího jezírka nemusí být ani technicky ani finančně náročná.

jezirko

 Příloha:   koupaci-jezirko vloženo  27. 11.  2016

 

Slovinsko je první zemí EU, která přidala do ústavy právo na vodu

vloženo  24. 11.  2016

V Bělovsi navrtali nový pramen – možná v Náchodě vzniknou nové lázně

vloženo  24. 11.  2016

Přehrada Čučice

Článek k přípravě jedné z vytipovaných nových přehrad. vloženo  24. 11.  2016

Jsou věci, které se musí stále připomínat a jednou takovou je: „Toalety nejsou odpadkové koše“

vloženo  23. 11.  2016

Co zaznělo na konferenci „Vodní toky“, která se uskutečnila ve dnech 22. a 23. listopadu v Hradci Králové:

v Německu se nebojí stavět přehrady a poldrypřírodě blízká opatření a přehrady nelze stavět proti soběna přelomu listopadu a prosince 2016 vyjde český překlad knihy: „Budiž voda“MZe chce do roku 2033 investovat do vody 50 mld. Kč vloženo  23. 11.  2016

V polovině prosince přichází v platnost novela silničního zákona

§ 36 odstavec 4  zní:

„V zastavěném území obce mohou být podélně umísťována vedení, kromě případů uvedených v odstavci 3 a za podmínek uvedených v tomto odstavci, i v chodnících a v přilehlých zelených pásech průjezdního úseku silnice nebo v místní komunikaci při nejvyšším možném ohledu vůči vegetaci. V případech, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení, mohou být vedení dále umístěna i ve vozovkách těchto pozemních komunikací.“.

vloženo  18. 11.  2016

Zajímavý článek k povolování domovních ČOV

vloženo  15. 11.  2016

Lesy ČR, s.p., chtějí nahrazovat škody z činnosti VaK.

vloženo  14. 11.  2016

Výzvou doby je prověřit účinnost rybích přechodů

vloženo  13. 11.  2016

Průzkumné vrty v Náchodě-Bělovsi

Specializovaná firma provede v Bělovsi čtyři průzkumné vrty, které prokážou, zda je v těchto místech k dispozici dostatečný zdroj minerální vody. vloženo  5. 11.  2016

Od počátku listopadu platí nová vyhláška týkající se podzemních vod

od-pocatku-listopadu-plati-nova-vyhlaska-tykajici-se-podzemnich-vod  vloženo  5. 11.  2016

Co představuje pojem „Staré ekologické zátěže“

vloženo  4. 11.  2016

Chceme nebo nechceme ochranu proti povodním na Dědině?

vloženo  3. 11.  2016

Výlov rybníka Broumar a nejen…

Hezky zpracované video o výlovu rybníka Broumar v Opočně, který proběhl ve dnech 28. a 29. listopadu 2016 vloženo  2. 11.  2016

31. října končí hydrologický rok 2016.

31. říjen je označován jako hydrologický silvestr. vloženo  1. 11.  2016

Jedna a čtvrt miliardy korun z OPŽP na prevenci proti povodním i suchu.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují dvě nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 zaměřené na protipovodňové projekty a efektivnější hospodaření se srážkovou vodou. Zájemci o dotaci si mezi sebou rozdělí celkem 1,25 miliardy korun. Příjem žádostí startuje 1. listopadu a poběží až do 5. ledna příštího roku.

Příjem žádostí startuje 1. listopadu 2016.

Více informací na webových stránkách SFŽP: https://www.sfzp.cz/clanek/193/3110/jedna-a-ctvrt-miliardy-korun-z-opzp-na-prevenci-proti-povodnim-i-suchu-prijem-zadosti-startuje-1-listopadu/ vloženo  30. 10. 2016

Povodí Moravy, s.p. vydává další zpravodaj.

Mimo jiné na konci časopisu je zajímavý  rozhovor s prof. J. Říhou na téma: Snížíme spotřebu vody nebo posílíme její zdroje? vloženo  27. 10. 2016

Studie Sucho 2015

Technicko – ekonomické posouzení  zpracované pro Královéhradecký kraj. Zpracovatel společnost VIS, spol. s r.o. vloženo  27. 10. 2016

Připravovaná novela vodního zákona je v Poslanecké sněmovně  pod číslem sněmovního tisku č.: 930/0

vloženo  24. 10. 2016

Připravovaný stavební zákon je v Poslanecké sněmovně a je veden pod číslem 927/0

vloženo 24. 10. 2016


Nová výzva na dotace na vodní nádrže ve vlastnictví  obcí. Více na stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/file/492495/_2.Vyzva_podepsana.pdf Žádosti mohou být podávány do 30. 11. 2016. vloženo 18. 10. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodiky k novému zákonu o zakázkách

vloženo 13. 10. 2016

MŽP uvolňuje 20 miliónů na likvidaci starých hydrogeologických vrtů

odkaz na výzvu vloženo 7. 10. 2016

Dotace na domovní ČOV

a ještě jeden odkaz, kde se o stejném tématu píše: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/cisticku-do-kazde-chalupy-stat-zadotuje-male-vesnice-ktere-nemaji-na-kanalizaci-2937 vloženo 6. 10. 2016

 

SOVAK ČR k problematice rychlého řešení posílení vodních zdrojů v ČR

 2016-10-03-sovak-cr-k-problematice-rychleho-reseni-posileni-vodnich-zdroju-v-cr

 

Kdy se platí poplatky za odvádění srážkových vod z garáží? 

vloženo 3. 10. 2016

SOVAK ČR zahájil širokou diskuzi o možnosti využití termochemických procesů při zpracování kalů v čistírenské praxi

vloženo 19. 9. 2016

Veřejné provolání svazu vlastníků půdy

vloženo 19. 9. 2016

Vodovod, kanalizace a krajské komunikace

vloženo  16. 9. 2016

Připomenutí 100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách

Vizualizace protržení přehrady na Bílé Desné 1916

https://www.stream.cz/slavnedny/10012366-den-kdy-se-protrhla-prehrada-desna-18-zari-1916 Informace o přehradě vloženo  7. 9. 2016 

Nový portál s informacemi o suchu:  Intersucho

http://www.intersucho.cz/cz/ V přiložené zprávě z tiskové konference jsou uvedeny i informace k novému portálu Intersucho (kdo je zakladatelem, co na portálu bude, četnost aktualizací a pod.)  Závlahy i Intersucho na tiskové konferenci Státního pozemkového úřadu  – převzato ze stránek SOVAK vloženo  7. 9. 2016

Koupací jezírka

Připravuje se také realizace koupacích jezírek u VD Rozkoš www.jezirkanaklic.cz, vloženo  6. 9. 2016

Co víme o vodě?

Zajímavý dokument o vodě. vloženo  6. 9. 2016

Kniha: „Budiž voda“  (Let there be water)

Připravuje se překlad izraelské knihy Let there be water s vodohospodářskou tématikou, předpokládaný termín vydání je listopad 2016. vloženo  6. 9. 2016

O změně klimatu a zemědělství v rozhovoru pro Lidové noviny

V  Lidových novinách v sobotu 20. 8. 2016 byl publikován rozhovor s profesorem Zdeňkem Žaludem o právě probíhajících klimatických změnách a jejich dopadech na zemědělství. http://www.intersucho.cz/userfiles/file/zdenek_zalud_lidove_noviny%20(1).pdf vloženo  5. 9. 2016

Kniha: „Sucho v českých zemích“ poprvé volně ke stažení

Kniha, jejíž celý název zní „Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost“, která získala cenu Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v oblasti vědecké literatury, je nyní všem zájemcům nabízena volně ke stažení ve formátu pdf. http://www.intersucho.cz/cz/ vloženo  5. 9. 2016

Info o velké novele NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – platnost od 1.8.2016 č. 235/2016 Sb.

PDF[1]Info o velké novele NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu vloženo  26. 8. 2016

ISPOP – novela zákona č. 25/2008 Sb.

o ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016.  (zák. č. 255/2016) Pozor na změny, více v následující příloze PDF[1]ISPOP vloženo  23. 8. 2016

Tajchy  

jsou vodní nádrže vybudované v okolí Banské Štiavnice za účelem získání energetických zdrojů pro těžbu a úpravu rud. Do dnešní doby se jich dochovalo z původních 66 jen  23 a jsou využívány především pro rekreaci. Jsou také  jedním z důvodů pro zapsání Banské Štiavnice do seznamu UNESCO. Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádržíŠtiavnické tajchy  –  informace vloženo  19. 8. 2016

Zatravňování drah soustředěného odtoku

Informační materiál pro zemědělce.Vydalo Ministerstvo zemědělství 2016. vloženo  15. 8. 2016

Ministr Jurečka: Investujeme do zadržení vody v krajině, jde o nejlepší způsob ochrany před suchem i povodněmi

Vyjádření ministra zemědělství o zadržování vody v krajině  vloženo  15. 8. 2016

Malé vodní nádrže –  rybníky

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu

K dispozici je na  webových stránkách Ministerstva zemědělství vloženo  15. 8. 2016

Stát posílí ochranu půdy

vloženo  2. 8. 2016

Na dvou třetinách zaniklých rybníků je zemědělská půda

vloženo  2. 8. 2016 Společnost ASIO, s.r.o. připravuje na 1. a 2. listopadu seminář na téma:

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa … aneb jak z toho ven

vloženo  27. 7. 2016

Glyfosát  a jak jinak odstranit plevel

odkaz na stránky SOVAK vloženo  20. 7. 2016

Voda, půda a sedláci

O krajině, půdě a vodě s Josefem Stehlíkem a Petrem Havlem v Českém rozhlase A ještě rozhovor s Josefem Stehlíkem, opětovně zvoleným předsedou ASZ ČR   –  Jak se staví k hospodaření na zem půdě v návaznosti na vodní režim? vloženo 19. 7. 2016

 

MŽP spouští slibovaný program na boj se suchem za 300 milionů. Peníze půjdou na zdroje pitné vody v obcích

1. 6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody Cílem výzvy je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možností zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. Oprávnění příjemci: Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Žádosti je možné podat v období od 11. 7. 2016 do 30. 6. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace. PDF[1]Celý text výzvy: 17137-ofdn_vyzva_8_20160711 vloženo 14. července 2016 Ministři životního prostředí EU jednali o prioritách vodního hospodářství vloženo 13. července 2016

Vodní dům, Hulice – skvělý tip na výlet

Mapa – kde se obec Hulice nachází

Přímo u hráze vodní přehrady Želivka se nachází nově otevřený Vodní dům –  moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí o vodě. Jeho motto je „Vše o vodě pod jednou střechou“ a nabídka pro návštěvníky všech věkových skupin je opravdu rozmanitá. Dětem a hravým dospělým se určitě budou líbit vodní hrátky v atriu Vodního domu. Najdete zde vodní čerpadla, rozvodníky, pumpy a vodní mlýnky různých druhů a velikostí, které vám umožní ovládat vodní tok, protékající atriem. Atraktivní kulisou je vodopád a vodotrysky před vstupem. V moderně pojaté expozici vás čekají zvětšené modely mikroorganismů, akvária s  rybami a raky, průchod bouřkou a deštěm, animace koloběhu vody v přírodě, model rozvodí či výrobník mraku. Vrcholem expozice je možnost nahlédnout pod vodní hladinu – ryby v expoziční nádrži budou plout jen několik centimetrů od Vás!   z webu Vodního domu

vloženo 10. července 2016

Dešťová voda

Úryvek z příspěvku: V letošním roce  ministerstvo životního prostředí rozhodlo o zřízení dotačního programu Modrá úsporám, jehož prostřednictvím chce finančně motivovat nejen obce, ale i majitele domů a zahrad, kteří budou schopni vodu z okapů zadržovat v nádobách nebo nádržích. Je tak možné, že nádrže na dešťovou vodu zažijí podobný „boom“ jako v poslední době kompostéry na bioodpad, které pro své obyvatele prostřednictvím dotací Evropské unie pořizuje řada obecních úřadů. PDF[1]Dešťová voda vloženo 7. července 2016

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ – příručka pro obce 2016.

Příručka je určená pro potřeby Obecních úřadů. Publikaci: Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce  2016 si lze objednat na adrese: Česká společnost vodohospodářská ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice. Publikace má 207 stran textu o rozměrech 163×235. Více se o příručce dozvíte v časopise Vodní hospodářství  č. 7 ročník 2016. vloženo 4. července 2016

Vírová turbína – unikátní vynález

Jaký bude přínos?  Budou převažovat klady nebo zápory?  vloženo 4. července 2016

Nový metodický pokyn Ministerstva zemědělství

Metodický pokyn 20380/2016-MZE-15120

Metodický pokyn sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

vloženo 30. 6. 2016

Suché jezy

– odkaz na článek na webu Naše voda k evidenci jezů, na kterých není buď dodržován minimální průtok, nebo průtok vody přes jez je v krajní mezi z jiných důvodů, např. období sucha  A zde adresa na web: Suché jezy www.suchejezy.cz vloženo 30. 6. 2016

50 rokov podnikov Povodí na Slovensku

Příspěvek z Vodního hospodářství. vloženo 29. 6. 2016

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Odry byl schválen příslušnými kraji a vstoupil v platnost.

Příslušná ke schvalování byla zastupitelstva jednotlivých krajů. K 20. 6. 2016 byl  Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Odry schválen posledním krajem. Ke schválení byla za jednotlivé kraje vydána usnesení. Tato usnesení jsou k dispozici na webových stránkách Povodí .Labe, státní podnik. Na stejném místě je k dispozici i celé znění Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Odry to na adresách:   http://www.pla.cz/PDP-HSL-a-DOsVPR http://www.pla.cz/PDP-LNO-a-DOsVPR A zde vyhodnocení připomínek k Plánům dílčích povodí: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/vyhodnoceni-podanych-pripominek/vyhodnoceni-podanych-pripominek-k-planum.html vloženo 29. 6. 2016

VD Dlouhé stráně

Článek v i-dnes stojí určitě za přečtení, obsahuje mnoho zajímavých informací o stavbě VD Dlouhé stráně v Jeseníkách. A ještě odkaz na pár fotek Informace pro zájemce o exkurzi vloženo 21. 6. 2016

Zajímáte se o vsakování dešťových vod?

V Brně proběhl na toto téma seminář a na níže uvedené webové stránce  najdete několik, myslím, že zajímavých prezentací ze semináře http://www.mzp.cz/cz/destova_voda_v_urbanizovanem_uzemi_seminar nebo zde je několik z nich staženo: OOV_Mapa_potencialniho_vsaku_20151022 OOV_Vsakovaci_prvky_20151022 OOV_OPZP_PO1_SC1_3_20151022 OOV_Holisticky_pristup_20151022 vloženo 8. 6. 2016.

Nejhlubší retenční nádrž 

Kde?  V Brně Účel?  Likvidace dešťových vod, více se dozvíte na uvedeném odkaze.

 vloženo 8. 6. 2016

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňové varovné systémy

 vloženo 7. 6. 2016

Voda v krajině  – naděje pro budoucnost

V dubnu 2016 proběhla konference “ Voda v krajině – naděje pro budoucnost“.  Na stránkách Vlády ČR jsou uveřejněny prezentace z uvedené konference, některé stojí za shlédnutí. http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/aktuality/konference-voda-v-krajine-_-nadeje-pro-budoucnost–142828/ vloženo 7. 6. 2016

Povodeň 28. 5. 2016  postihla obec Jílovici a okolí

vloženo 30. 5. 2016

Povodeň 28. 5. 2016 Jílovice, okres Hradec Králové

video cca 20 minut: https://www.youtube.com/watch?v=cZM8dqsG4xg

 Informace k povodni v Jílovici:

http://tn.nova.cz/clanek/drama-v-jilovicich-kvuli-bleskovym-zaplavam-evakuovali-400-deti.html vloženo 29. 5. 2016

Skripta nejen pro studenty:

Vodní hospodářství obcí 1 Úprava a čištění vody 

 Kateřina Slavíčková – Marek Slavíček napsali skripta nejen pro studenty:: Vodní hospodářství obcí 1 Úprava a čištění vody
Vydavatelství: ČVÚT, cena  cca 390,- Kč
 
 vloženo 29. 5. 2016

SUCHO 2016: krajský seminář s praktickým nácvikem v Ostravě

Na níže uvedených webových stránkách jsou k semináři další údaje a jsou zde uvedeny i jednotlivé prezentace – doporučujeme k shlédnutí 

http://www.hzscr.cz/clanek/sucho-2016-krajsky-seminar-s-praktickym-nacvikem-v-ostrave.aspx

Např.:

PDF[1]2_Sucho2016_Státní_správa_Heczková

vloženo 26. 5. 2016

 

Připravuje se novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Účinnost se předpokládá ještě v letošním roce. vloženo 24. 5. 2016   

K článku Františka Kožíška „Proč je české vodárenství v krizi“

vloženo 23. 5. 2016 

Bez vody nežiju   diskuzní pořad

14. června   2016   od 18:00 vloženo 20. 5. 2016

 

vloženo 20. 5. 2016

Investice do sucha – názor senátorky

PDF[1]Sucho vloženo 18. 5. 2016

Co je sucho?

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/New_Definice_sucha.html vloženo 17. 5. 2016

Boj o fosfor

odkaz na článek v časopise Vodní hospodářství vloženo 16. 5. 2016

Překotné změny nemotivují

vloženo 16. 5. 2016

Pracují ČOV na plný výkon?

Omlouváme se, ale stránky www.naše-voda.cz, kam je odkaz přesměrován, jsou přechodně nepřístupné.

vloženo 16. 5. 2016

Obce mohou získat až pět milionu korun za šetrné hospodaření s vodou

vloženo 16. 5. 2016

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v blízkosti vodních toků

vloženo 16. 5. 2016

Plány na výstavbu přehrad – nejméně důvodů je pro Pěčín

vloženo 16. 5. 2016

Bobři na Šumpersku

vloženo 16. 5. 2016

MZe plánuje na snížení rizik sucha každoročně výdaje kolem 3 miliard korun

vloženo 16. 5. 2016

I přes suché a deštivé jaro sucho přetrvává

vloženo 7. 5. 2016

Cesta vody

http://www.vodarenstvi.cz/clanky/poodhalte-tajemstvi-cesty-vody

vloženo 5. 5. 2016 a něco pro děti a možná nejen pro ně:

Voda – zázrak přírody

http://www.vodarenstvi.cz/clanky/mobilni-planetarium-uvadi-porad-voda-zazrak-prirody vloženo 5. 5. 2016

Napouštění bazénů pro sezónu 2016

Některé vodohospodářské společnosti nabízejí za zajímavé ceny napouštění bazénů. Např. Královéhradecká provozní a.s.         Více se dozvíte na odkazu: http://www.khp.cz/sluzby/napousteni-bazenu-2016/ A ještě pravidla pro napouštění bazénů http://www.nase-voda.cz/zacina-sezona-zahradnich-bazenu-dodrzujte-pravidla/ vloženo 3. 5. 2016

SOVAK: Kompetence v oblasti čištění vod mají zůstat na úrovni členských států

vloženo 27. 4. 2016

MŽP vyhlásilo výběrové řízení na ředitele odborů, např. odpadů, vody a dalších

vloženo 27. 4. 2016

Evidence vodních mlýnů

http://vodnimlyny.cz/

vloženo 25. 4. 2016

29. výzva Ministerstva životního prostředí

 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí2014 -2020“ podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zadržení vody v krajině vloženo 20. 4. 2016

Nařízení vlády 401/2016 Sb. – bude novela?

vloženo 20. 4. 2016

Bude vodní hospodářství spadat pod jedno či několik ministerstev?

vloženo 20. 4. 2016

Regulace Berounky     Ano či ne?

vloženo 18. 4. 2016

Průplav Dunaj-Odra-Labe. Co na to Polsko?

vloženo 11. 4. 2016

Zámecký park Opočno – tip na vodní výlet

vloženo 11. 4. 2016

Národní registr pramenů a studánek v ČR

vloženo 10. 4. 2016

VD Pěčín v regionálním tisku

vloženo 8. 4. 2016

VD Pěčín

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/vd-pecin_2821.html doporučujeme shlédnou vizualizaci vloženo 7. 4. 2016

Novela zákona zakazuje umisťování vodovodních sítí a kanalizací do silnic

vloženo 1. 4. 2016

Jaké podmínky je třeba dodržet pro přechodná polní hnojiště

vloženo 1. 4. 2016

Opět je možné si koupit normy

vloženo 30. 3. 2016

Petr Kubala: Alfou a omegou je zadržení vody v krajině

vloženo 30. 3. 2016

Morfologické změny koryt a jejich vliv na povodňové riziko

26. května od 9:00 do 14:00 v přednáškovém sále zámku Kinských ve Valašském Meziříčí PDF[1]Pozvanka workshop START vloženo 30. 3. 2016

I v Praze se buduje rybník ( v místě poldru)

I v Praze přišli na to, že je lepší rybník než poldr. vloženo 29. 3. 2016

Zajímá Vás jaké byly srážky v jednotlivých měsících, v jednotlivých krajích od roku 1961?  Tady máte odkaz:

Český hydrometeorologický ústav   – srážky v jednotlivých letech

Znáte tyto normy?

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Účinnost 03/2012. TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Účinnost 04/2013. vloženo 24. 3. 2016

Vodárny na východě Čech budou společně řešit boj se suchem

vloženo 24. 3.  2016

 Voda základ života

Nová informační a edukativní platforma pro všechny, které tematika vody zajímá, tedy nejen pro úzce vyprofilované odborníky, vznikla na doméně Voda základ života a sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube. Je jedno, z jakého úhlu se kdo z nás o vodu zajímá. Vždy najde odpovědi, jakými jsou analýzy, mapy, statistiky, aktuality, názory, nebo třeba výlety do přírody. Právě proto se projekt snaží pojmout téma pro co nejširší cílovou skupinu. Pro hydrology, meteorology, klimatology, biology a zoology, pro vodáky, turisty, plavce a nadšence do vodních sportů, bruslaře a hokejisty, lyžaře i skibobisty, pro odborníky i laiky. Zkrátka pro každého z nás.

Patronem projektu je Ministerstvo životního prostředí, odbornými garanty pak Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Český hydrometeorologický ústav a Povodí Vltavy, jejichž pracovníci se podílejí i na tvorbě obsahu portálu. Portál Voda základ života vznikl díky generálnímu partnerství společnosti HEINEKEN, která se již delší dobu zajímá o problematiku zásob vody nejen v Česku

vloženo 21. 3. 2016

PDF[1]ASIO, s.r.o. – informace o dotacích

Informace k dotaci na odstranění zápachu z průmyslových podniků, čistíren odpadních vod či čerpacích stanic.

vloženo 15. 3.  2016

PDF[1]Pravda o vodě www.pravdaovode.cz vloženo 6. 3. 2016 PDF[1]Průplav Dunaj – Labe – Odra Bude se přece jenom realizovat?  vloženo 6. 3. 2016 PDF[1]Vodohospodářská infrastruktura – koncentrace nebo fragmentace vloženo 2.. 3. 2016   PDF[1] MŽP nabízí obcím 50 milionů korun na chytré hospodaření s vodou vloženo 2.. 3. 2016   V lednu 2016 vyšly tyto normy: TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 385 KB) TNV 75 4933 Údržba závlahových zařízení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 528 KB) TNV 75 4931 Provozní řády závlah PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 647 KB) vloženo 1.. 3. 2016 Vydání ČSN 75 6560

Norma ČSN 75 6560 Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti, jejíž zpracování financoval SOVAK ČR, bude vydána v březnu 2016.

vloženo 17. 2. 2016 Ve sbírce zákonů vyšlo  Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Platnost od 1. 3. 2016. PDF[1] Nařízení vlády 57/2016 Sb. vloženo 19. 2. 2016 Vlastník žumpy musí prokázat zákonný způsob likvidace odpadu. vloženo 12. 2. 2016 Ministerstvo zemědělství připravuje nová opatření proti půdní erozi. vloženo 8. 2. 2016 Státní plavební správa žádá revizi rozhodnutí MZe v kauze VD Orlík, ale z opačného důvodu než město Mělník vloženo 6. 2. 2016 A Orlík tu máme znovu – Mělník žaluje MZe kvůli retenčnímu prostoru Orlíku vloženo 5. 2. 2016 Česká republika může být lídrem čištění vody pomocí nanotechnologií vloženo 5. 2. 2016   PDF[1]Hospodaření s dešťovou vodou Aby voda neškodila, ale pomáhala vloženo 2. 2. 2016 VPDF[1]ypořádání s připomínkami k novele vodniho zakona vloženo 26. 1. 2016 PDF[1]Mělčany – výstavba suchého poldru vloženo 20 1. 2016 PDF[1]Vodní dílo Orlík a související manipulace s vodou v  nádrži vloženo 10. 1. 2016 Doporučuji podívat se na Dobré ráno s Českou televizí, kdy ústředním tématem byla voda a v televizi byl pořad uveden 6. 1. 2016 http://www.nase-voda.cz/podivejte-se-na-dobre-rano-ceskou-televizi-na-tema-voda/ nebo přímo na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/416236100071003/video/ vloženo 9. 1. 2016 U vodního díla Želivka byl dán do provozu „Vodní dům“ VODNÍ DŮM je moderní návštěvnické středisko, které se pro školky a školy otevře 1:11.2015. Pro běžné návštěvníky až 19.3.2015. Tématem interaktivní expozice budou různé tváře vody – nenahraditelné suroviny, která si zaslouží naši ochranu. vloženo 5. 1. 2016 Přehled ohlašovacích povinností a termínů v roce 2016 a lednová odstávka ISPOPu Odběr podzemní vody (§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1), Odběr povrchové vody (§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2), Vypouštěné vody (§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3) a Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 4). vloženo 5. 1. 2016 Ve sbírce zákonů vyšlo: 401. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech PDF[1]N. vl. 401 – 2015 Sb. Sbírka zákonů: částka 166/2015 SB ( cena 124,- Kč ) 64 stran.  Platnost je od 1. 1. 2016. Restrukturalizace Povodí Labe, státní podnik od 1. 1. 2016( zdroj: Povodí Labe, státní podnik – Merta Ladislav, Ing. 22. prosinec 2015) Vážení spolupracovníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 1. 2016 dochází k restrukturalizaci státního podniku Povodí Labe. V novém uspořádání bude mít Povodí Labe, státní podnik 3 závody se sídly v Jablonci nad Nisou, Pardubicích a Roudnici nad Labem (místo dosavadních 5 závodů). Ředitelství státního podniku zůstává v Hradci Králové. Územní působnost a rozsah vykonávaných činností státního podniku se nemění. http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/restrukturalizace-povodi-labe–statni-podnik-od-1–1–2016_5866.html  

Šabatová žádá vládu, aby nařídila lépe čistit odpadní vody.

 vloženo 14. 12. 2015

Novela vodního zákona je v připomínkovém řízení.

vloženo 21. 11. 2015

Provozovatel ČOV Dobruška dostal pokutu za znečištění vodního toku Dědina

vloženo 16. 11. 2015

Co do kanalizace nepatří! 

vloženo 12. 11. 2015

Obnovu rybníků podpoří Ministerstvo zemědělství více než miliardou korun.

vloženo 26. 10. 2015


 

ČR má plán na vyrovnání se se změnami klimatu

vloženo 26. 10. 2015

SVH: Je třeba institucionalizovat správu podzemních vod

vloženo 26. 10. 2015

Vyhodnocení sucha na území české republiky v roce 2015

ČHMÚ vydalo předběžnou zprávu. vloženo 20. 10. 2015

Kniha: O lidech a vodě

 Pár slov o knize vloženo 16. 10. 2015

Kniha: Krátké úvahy o vodě

ČHMÚ vydalo v roce 2013 brožuru: Krátké úvahy o vodě. Celý text najdetete na: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/publikace/Uvahy_o_vode.pdf V úvodu je krásné moto  od Leonarda da Vinci vloženo 16. 10. 2015

Přehrady chrání před suchem lidi i průmysl

vloženo 1. 10. 2015

Připravované předpisy mohou zvýšit cenu vody

vloženo 24. 9. 2015

Když udeří sucha

Když udeří sucha, aneb sucho z léta 2015 je výzvou pro příští roky vloženo 20. 9. 2015

Chytré měření 

Smart metering čili měření chytrými měřidly vloženo 20. 9. 2015

Voda ze studni na hořovicku je jen pro pití a hygienu

Česká republika má v rámci EU nejpřísnější požadavky na kvalitu vod

vloženo 11. 8. 2015

Kvalitu vody v Rozkoši mají zlepšit koupací jezírka

Opravdu zlepší koupací jezírka vodu v přehradě Rozkoš?  Jezírka je sice pěkná věc, na čas to možná vyřeší problém s koupáním, ale neměl by být hlavní zájem obcí sousedících s přehradou Rozkoš, starat se i o kvalitu vody v přehradě a minimalizovat vypouštění  předčištěných odpadních vod do přehrady? vloženo 10. 7. 2015

 

Jedno razítko na povolení stavby? Vládnímu slibu stojí v cestě voda

vloženo 29. 6. 2015

Právní poradce: Lze zrušit ochranná pásma vodních zdrojů?

vloženo 25. 5. 2015

45 vrtů v Červeném Kostelci má odhalit ekologické zátěže minulosti na vodní zdroje

vloženo 19. 5. 2015

Ceny vody vzrostou každopádně. Jde o to, kvůli čemu a o kolik

vloženo 11.5. 2015

Nové limity na čistotu vod znehodnotí dosavadní investice

vloženo 8.5. 2015

Nové požadavky MŽP na kvalitu vod nesplňují ani moderní zahraniční ČOV

vloženo: duben 2015

Hradec Králové, Dobruška a Beroun se připravují na rizika sucha

vloženo: duben 2015

Uplatnění nanočástic při čištění vody nepřináší žádná rizika

vloženo: duben 2015

SOVAK ČR varuje: připravovaná legislativa zvýší ceny vody

vloženo: duben 2015

Stručně o vodě v ČR 2015

vloženo. duben 2015

V Jizerských horách vysadili dalších deset tisíc pstruhů

vloženo: duben 2015

Voda neteče do kopce – splavnění Labe a nejen Labe

vloženo: březen 2015 Poznámka: ve videu se mluví o modráskovi, ten se vyskytoval i v místě dnešního Lidlu v Hradci Králové na výjezdu na Brno.

Přehrada Les Království –  jedna z nejkrásnějších přehrad v ČR

pojďte se podívat: https://www.youtube.com/watch?v=3Lo4LPN_Gf8

Opočno a voda

Video o zásobování města pitnou vodou a o jeho odkanalizování https://www.youtube.com/watch?v=_swFdffsmwE

Klášter Plasy – klášter na vodě

(převzato z oficiálních stránek kláštera)

Zcela podle cisterciáckých zvyklostí je plaský klášter založen v údolní nivě řeky Sřely, která svým meandrem vymezuje hranici areálu na jižní a západní straně. Na řece mniši již ve středověku vybudovali umělý kanál vedoucí klášterním areálem, tzv. Královskou štolu, díky které naháněli vodu na mlýn a poháněli pilu.
Výjimečností plaského vodního systému je dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno 5.100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu a to de facto zkamenělo.
Varovný nápis „Aedificium hoc sine aquis ruet“ je odkazem generacím. I proto se dnes čtyřikrát denně pečlivě kontroluje výška, teplota a kvalita vody v základech ve dvou barokních bazénech uvnitř budovy samotné.

Santiniho samonosná schodiště Podle plánů Jana Blažeje Santiniho Aichela byla v budově konventu postupně realizována čtyři samonosná schodiště. Dvě spojující přízemí s půdním prostorem a dvě trojramenná v rizalitech rajského dvora. V průhledu jednoho z točitých schodišť vymaloval Jakub Antonín Pink fresku znázorňující boj archanděla Gabriela s ďáblem. Ve spodních partiích schodišť trojramenných nechal Santini zbudovat zrcadla – barokní bazény pro kontrolu vody v základovém roštu. Záchody nad řekou Královská štola – tedy páteřní kanál dlouhý asi 220m, vysoký 1,7 – 2,2m a široký přes 4m odvádí přebytečnou vodu ze základů a střech konventní budovy. Zároveň v minulosti naháněl vodu na mlýnské kolo a pilu, ale zejména proplachoval dřevěné prevéty (záchody), které jsou vysazeny na krakorcích nad touto štolou. Tyto záchody byly rozděleny na prevéty a pisoáry. Zároveň byly opatřeny nikou na svíčku a odvodem pro zapáchající vzduch do komína. Dnes se jimi mohou návštěvníci alespoň na chvíli podívat do Královské štoly během prohlídky prvního patra konventu.


 

Světový den vody –  22. březen

Světový den vody byl určen na 22. březen, od roku 1993. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. V roce 2006 bylo tématem „voda a kultura“, koordinátorem bylo UNESCO v roce 2007 je tématem „zvládání vodní nouze“, koordinované FAO. zdroj: Wikipedie

Úpravna povrchové vody z Orlice pro zásobování Hradce Králové je v provozu. http://www.vodarenstvi.cz/clanky/upravna-vody-na-orlici-pobezi-nekolik-mesicu Bude přehrada Nové Heřminovy? http://www.nase-voda.cz/obec-nove-herminovy-podava-kvuli-prehrade-ustavni-stiznost/ Těžba sedimentů z vodních toků http://www.nase-voda.cz/vodohospodari-miri-dohode-mzp-ohledne-tezby-sedimentu/ Cena vodného a stočného v roce 2015 v ČR http://www.nase-voda.cz/vodne-stocne-2015-prehled-cen-jednotlivych-spolecnosti/ Česká inspekce životního prostředí má nového ředitele http://www.cizp.cz/3907_Ceskou-inspekci-zivotniho-prostredi-od-prosince-povede-Erik-Geuss Obří tunel z Lipna do Dunaje se dostal na český seznam investic pro EU – pokračování http://www.nase-voda.cz/plan-na-propojeni-lipna-dunaje-nema-logiku/#more-31556 Obří tunel z Lipna do Dunaje se dostal na český seznam investic http://budejovice.idnes.cz/precerpavaci-vodni-elektrarna-lipno-dunaj-fjf-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150109_2129705_budejovice-zpravy_jkr

 

Návrhy národních plánů povodí, plánů dílčích povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-narodnich-planu-povodi-planu.html


Albuquerqueová: Zpoplatnění vody je nutné k zajištění její dostupnosti

Investice do vody: Utrácíme peníze, které by byly třeba jinde

 

Vodohospodářské zaměření