Záplavová území

Záplavová území – výňatek z vodního zákona

+  §17 vodního zákona   Souhlas § 17

vyhlaska-c-236_2002-stanovovani-zaplavovych-uzemiPDF[1]

V současné době (přelom listopadu a prosince 2016)  připravuje MŽP  novou vyhlášku na stanovování záplavových území.

Kde hledat již stanovená záplavová území:

Záplavová území –  databáze digitálního povodňového plánu  ČR

Záplavová území  – portál veřejné správy

Dále jsou záplavová území na stránkách:  

–  jednotlivých krajů

–  jednotlivých správců vodních toků

Pozor na níže uvedený odkaz:

Povodňové mapy x záplavová území

Záplavová území a pojišťovny

upraveno 23. října 2016

Vodohospodářské zaměření