Dotace SFŽP

Dotace ze SFŽP

Čistota vod a protipovodňová opatření

Výzva č. 96

OPŽP podporuje také obnovu tůní a mokřadů

Výzva č. 112

vloženo  16. 1. 2018

Druhá vlna dotačního titulu „Dešťovka“

vloženo  5.  7.  2017 

Dotace na vodní nádrže – fyzické osoby – Agentura ochrany přírody a krajiny

http://www.dotace.nature.cz/voda-opatreni/obnova-rekonstrukce-nebo-vystavba-malych-vodnich-nadrzi.html

http://www.dotace.nature.cz/podprogram-115-164-115-165-115-166-kontakty.html      

————————————————————————————

Vypsané výzvy

Harmonogram výzev

Výčet výzev, které jsou aktuální:

Děšťovka  – dotační titul

odkaz na výzvu č. 6/2017 – připravuje se nová výzva

Na uvedených stránkách je i seznam obcí, kde je potvrzeno sucho a to pod odkazem: Seznam prověřených obcí.

sdělení  Ministerstva životního prostředí k dotaci + odkazy

www.dotacedestovka.cz

Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz

Často kladené dotazy (také na webu www.dotacedestovka.cz)

Odkaz na dokumenty k výzvě: https://www.sfzp.cz/sekce/878/dokumenty/

Prezentace k dotačnímu titulu „Dešťovka“

Žádosti o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) je možné podat v období od 29. 5. 2017 do vyčerpání alokace.

Domovní čistírny odpadních vod. Na tato opatření je otevřena výzva č. 11/2016 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu. O podporu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více jak 50% majetku obcemi, případně některé spolky. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů korun a žádosti budou přijímány od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků.