Zajímavosti z vodního hospodářství 2020

 Příbřežní pásy v Bavorsku

Vloženo  16. září  2020

Přehrady v povodí Ohře

Vloženo  15. září  2020

Vodácké a turistické organizace chtějí změnit vodní zákon

Vloženo  15. září  2020

U Mostu se otevřelo nejhlubší jezero v Česku

Vloženo  14. září  2020

Přehled rekultivačních jezer

Vloženo  13. září  2020

Vyšla kniha : Koagulace při úpravě vody

 Něco málo o knize

Vloženo  12. září 2020

Elblaský kanál – místo, kde lodě plují po souši

V severovýchodním Polsku, mezi Baltským mořem a Mazurskými jezery, najdeme jednu z nejzajímavějších technických památek, která nezapře svou světovou jedinečnost. Nikde jinde na světě dnes nemůžeme plout lodí po uměle vybudovaném kanálu s tím, že krátké úseky překonáme po souši, aniž bychom museli loď opustit.

Vloženo  9. září  2020

Vodu a zeleň do měst a obcí – dotace

Žádosti o podporu mohou podávat všechny právnické osoby prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR od 12. srpna do 30. října 2020.

Vloženo  21. července  2020

Královéhradecký kraj a povodně

Vloženo  19. července  2020

Povodně v Číně

Vloženo  19. července  2020

Sucho a vliv ČOV na vodní toky

Vloženo  27. května  2020

Jak asi dopadne novela vodního zákona……..

Vloženo  27. května  2020

Norské fondy  – dotace na odstranění léčiv z vody

Vloženo  27. května  2020

Revitalizace Rozkošského potoka u VD Rozkoš

Vloženo  27. května  2020

 Nová zonace KRNAP začíná platit od 1. července 2020

Vloženo  26. května  2020

Vodu v půdě může zadržet obyčejný svejl

Vloženo  25. května  2020

Kde má stát 31 nových přehrad?

Budou se stavět? Kdy?

Vloženo  24. května  2020

Odborníci a politici  – opatření na sucho

Vloženo  12. května  2020

Poziční zpráva o pokroku při plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za rok 2019

Vloženo  6. května  2020

Řešení sucha musí být komplexní, řekl ministr zemědělství

Vloženo  6. května  2020

Stručně o vodě v ČR

Ministerstvo zemědělství uveřejnilo na svých  webových stránkách 4. 5. 2020

Vloženo  6. května  2020 

Sucho – jak ho vidí meteorologové

Vloženo  5. května  2020

Koncepce ochrany vod před následky sucha na území ČR

Ministerstvo zemědělství na svých stránkách zveřejnilo poslední týden v dubnu 2020 tuto koncepci, součástí je i  hodnocení její realizace za rok 2019

Vloženo  4. května  2020

Vědci se v novém projektu zaměří na řešení otázek spojených s vodou

Vloženo  18. dubna 2020

Napouštění bazénů v letošním roce a nejen v letošním roce

Vloženo  17. dubna 2020

Neházejte použité roušky do kanalizace

Vloženo  16. dubna 2020

SOVAK má nového ředitele –     Ing. Vilém Žák

Vloženo  30. března 2020

Vodohospodářům pomohou s ochrannými pomůckami samosprávy 

Vloženo  20. března 2020

Prevence rizik koronaviru prostřednictvím fekalii

Vloženo  20. března 2020

MŽP: Speciální režim pro úkony ve správním řízení

Vloženo  20. března 2020

MŽP:  S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce
 Vloženo  20. března 2020

Dezinfekce může ublížit domovním čistírnám

Vloženo  20. března 2020

Opatření proti suchu schválila Sněmovna v prvním čtení

Vloženo  11. března 2020

MŽP zveřejnilo aktualizované mapy povodňových rizik a nebezpečí

 Vloženo  6. ledna  2020

Polsko a řešení sucha

Vloženo  6. ledna  2020

Poslanci chtějí sloučit dvě ministerstva

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí

Vloženo  30. prosince 2019

Liberecký kraj podporuje finančně zadržení vody v krajině.
VD Labská

Vloženo  9. prosince 2019

Lidovci a ochrana vody

Nejvíce  je možno pomoci vodě, když o ní budou rozhodovat odborníci a ne politici.

Hradecko – pardubická aglomerace podpořila vodárenský projekt za více  než 600 milionů

Vloženo  21. listopadu 2019

PURUM

Vloženo  21. listopadu 2019

Labe – od pramene po Hřensko

vyšla nová kniha

Vloženo  21. listopadu 2019

Novela stavebního zákona (i vodního ) –    malé vodní nádrže na ohlášení, 15. 11. 2019 novelu podepsal prezident

Účinnost novely se stanovuje k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Vloženo  15. listopadu 2019

Královéhradecký kraj vypsal dotační tituly:

Životní prostředí:  Opatření k zadržování vody v krajině

Regionální rozvoj: Obnova místních částí obcí – vodní nádrže

Obnova venkova:  Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

Vloženo  14. listopadu 2019

 Programy vypsány od 2. prosince  2019 do ledna 2020

Vloženo  14. listopadu 2019

Změna majitele ČOV ve Dvoře Králové nad Labem 

Vloženo  14. listopadu 2019

Myslíme to s prevencí sucha opravdu vážně?

Vloženo  12. listopadu 2019

 

Lázně Běloves – nový vlastník

 

Vloženo  11. listopadu 2019

 100 let přehrady Les Království

Vloženo  1. listopadu 2019

Vládní nařízení zvyšuje minimální povinný objem vody v řekách

Vloženo  14. října 2019

  

Budování nových rybníků jen na ohlášení má svá rizika

Vloženo  7. října 2019

Voda v genech

Vloženo  30. září 2019

Propojení vody z veřejného vodovodu a domovní studny může přinést velké komplikace

Vloženo  25. července  2019

Co je podstatné v prevenci rizik sucha? Ústava to není

Vloženo  25. července  2019

Přírodní koupání 

Vloženo  22. července  2019

Kolaps povolování staveb a dopad do oblasti vodohospodářské infrastruktury 

úryvek z článku:

Co je připravováno?

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní připravuje nový stavební zákon. Změna to má být zásadní a komplexní. Dalo by se říci, že přímo revoluční. Přinese tato změna naší zemi prospěch a prosperitu? Vroucně si přejeme, aby tomu tak bylo, i když dosavadní zkušenosti nás vybízejí k vážným rozvahám. Bylo by ale hrubou chybou předem rezervovaně přistupovat k záměru, o jehož přesném znění budeme zpraveni až po jeho uvedení v legislativní život. Uchovejme si tedy naději, že nedojde svého naplnění známý citát bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina: „Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky.“

Vloženo  19. července  2019

SOVAK ČR k přijetí zákona o vodách

Vloženo  15. července  2019

Historický seriál představí  rybníkáře Jakuba Krčína

Vloženo  12. července  2019

Vláda schválila novelu zákona o vodách, která  zřizuje komise na sucho

vládou projednaná novela vodního zákona – odkaz

 novela vodního zákona

Vyjádření MŽP k novele vodního zákona. vládou schválené dne 8. 7. 2019

Příště to bude třeba komise sníh nebo dokonce na sněhuláky………..

Vloženo  9. července  2019

Města v Pardubickém kraji se brání následkům sucha

Vloženo  9. července  2019

Sucho na entou

Vloženo  24. června  2019

Vyjádření Státního zdravotního ústavu ke kvalitě vody

Vloženo  5. června  2019

Video o splavnění Labe u Přelouče

Nový web provede turisty po Vltavě

www.vltava-reka.cz

a  o splavnění Vltavy

Vloženo  5. června  2019

O racionálním hospodářství vodním

Vojtěch Broža

Vloženo  31. května   2019

Skládkování

Vloženo  31. května   2019

Průvodce změnou klimatu

Vloženo  31. května   2019

Na podzim skončí oprava Labské přehrady

Vloženo  13. května  2019

Fosfor mizí, bez něj uživí planeta jen sedminu obyvatel

Vloženo  10. května  2019

ČT uvádí videoseriál: Fakta a zajímavosti o kanálu Dunaj – Odra – Labe

1.díl

2. díl

Vloženo  9. května  2019

Zásoby pitné vody máme zajištěny, na krizové sucho jsme připraveni

odvážné tvrzení

Vloženo  9. května  2019

Srážkové vody pohledem vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury 

Vloženo  9. května  2019

Magistrát hlavního města Prahy vydal metodickou příručku k ošetřování trávníků v letním období

Vloženo  6. května  2019

Na opatření k zadržení vody na Frýdlansku připravuje Liberecký kraj projekty na svých pozemcích

Vloženo  6. května  2019

Senátní slyšení ke kanálu Dunaj – Odra – Labe se uskuteční v červnu.

Vloženo  6. května  2019

QR kódy v Chrudimi ukážou hladinu vody při záplavách.

Vloženo  6. května  2019

SZIF začal vydávat rozhodnutí na Biopásy

Vloženo  2. května  2019

Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury

Vloženo  2. května  2019

  

Společné prohlášení České limnologické společnosti a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti k hospodaření s vodou v České republice

PDF[1]

Společné prohlášení ČLS a ČVTVHS

Vloženo  2. května  2019

Šedá voda v bytových domech

Zajímavý nápad….. 

Vloženo  29. dubna 2019

Funkce vodních nádrží v suchém období

Vloženo  29. dubna 2019

Jak je to s tím suchem?

Vloženo  29. dubna 2019

Sklizená pole prý vytváří tepelné ostrovy

Vloženo  29. dubna 2019

Krkonoše a současný stav sněhové pokrývky

Vloženo  29. dubna 2019

Diskuze k suchu a vývoji počasí

Vloženo  29. dubna 2019

DriDanube  Mezinárodní projekt  zabývající se suchem

O projektu

Vloženo  29. dubna 2019

Další projekt:  AV21

Vloženo  29. dubna 2019

Lesy ČR   –  „o  vodě“ 

Obrázková statistika, proč je voda národním bohatstvím

Vloženo  26. dubna 2019

Funkce vodních nádrží v suchém období

Vloženo  26. dubna 2019

Suchá nádrž u Mělčan má územní rozhodnutí. 

Opravdu mají ochranáři zásluhu na vydání územního rozhodnutí? Neublížili náhodou ochranáři danému profilu tím, že si tam prosadili místo vodní nádrže  suchou nádrž? 

 Vloženo  26. dubna 2019

Češi se budou učit jak přežít sucho. Izraelské zavlažování otestují u Lán

Vloženo  26. dubna 2019

Pozemkové  úpravy 

Vloženo  12. dubna 2019

Plavební stupeň Děčín – vyjádření ministra zemědělství

Vloženo  10. dubna 2019

Časté přívalové deště nutí české obce modernizovat kanalizace

Vloženo  8. dubna 2019

Je dobré konopí pro půdu?

Vloženo  8. dubna 2019

SOVAK ke kvalitě pitné vody

 Vloženo  5. dubna 2019

Jak si říci o dotaci na dešťovou vodu?

Vloženo  1. dubna 2019

Přednáška ministra zemědělství

Vloženo  28. března  2019

Bude se někdy realizovat vodní cesta přes Česko?

Mnohem hezčí by byl pohled na uměle budovanou vodní cestu  Dunaj-Odra-Labe než je na rozsáhlé lány skladovacích hal a nedozírné zabetonované pozemky pro parkování, pro výrobní areály ……

V případě rozsáhlých skladovacích hal, parkovišť nikdo, nikdo neprotestuje, nikdo nepíše články do novin, nepíše petice, neprotestuje na náměstí a přitom nároky na  využití zemědělské půdy , co do plochy, jsou nepochybně  mnohem, mnohem větší než  by tomu bylo v případě    kanálu  Dunaj – Odra – Labe. 

Vloženo  21. března  2019

Předběžné hodnocení  „Sucha 2018“, které zpracovalo ČHMÚ.  Finální zpráva bude v červnu 2019

Vloženo  20. března  2019

Na povodně Češi rychle zapomínají

Vloženo  15. března  2019

Za havarijní únik rozpouštědla dostala firma z Nového Bydžova pokutu 350 000 korun

Vloženo  7. března  2019

Rozhovor s RNDr. Petrem Kubalou, ředitelem Povodí Vltavy, s.p.

 PDF[1]V období blahobytu se těžce vyjednávají nepopulární opatření

Vloženo  18. února 2019

Vodní nádrže – zásobárna vody i pojistka proti hydrologickým extrémům

PDF[1]TZ-nadrze-HN-13-02-2019

Vloženo  17. února 2019

SOVAK ČR podporuje ministerstvo zemědělství v přístupu k odlehčovacím komorám na ČOV

Vloženo  16. února 2019

Něco málo  k novele vodního zákona

Vloženo  21. ledna 2019

Od 1. 1. 2019 platí novela vodního zákona

Vloženo  18. ledna 2019

Evropské sucho není zase tak moc vážné dle české studie 

Vloženo  18. ledna 2019

Dobrá zpráva pro provozovatele ČOV  – co nepatří do kanalizace

Vloženo  18. ledna 2019

Prioritou pozemkových úprav bude dlouhodobé zadržení vody v krajině

Vloženo  16. ledna 2019

Sedm nových principů jimiž se budou řídit pozemkové úpravy.

Vloženo  16. ledna 2019

Může se to pokazit, ale extrémní sucho asi letos nebude (podle ředitele ČHMÚ)

Vloženo  14. ledna 2019

Máme tu jednu zcela neověřenou zprávu, proslýchá se, že se připravuje novela vodního zákona. Tentokrát po povodních, suchu bude zaměřená na sníh…..

Vloženo  13. ledna 2019

Metodická informace ČAH č. 1/2018 k novému znění § 17, odst. 1, písm. i) vodního zákona

Vloženo  16. prosince 2018 

Hamr- monitorování sucha

Něco o spuštění systému Hamr

Vloženo  16. prosince 2018 

K novele vodního zákona, která bude platná od 1. 1. 2019

Vloženo  10. prosince 2018 

VaK  Náchod, a.s., zpracovává pilotní projekt na Polickou křídovou pánev

Vloženo  9. prosince 2018 

V Kutné Hoře vznikla unikátní laboratoř pro úpravu vody

Vloženo  6. prosince 2018 

Svaz průmyslu ČR k novele vodního zákona

 Konkrétní připomínky

Vloženo  5. prosince 2018 

Novela vodního zákona a platba záloh od ledna 2019

Vloženo  5. prosince 2018

Stát jde proti žumpám

Vloženo  5. prosince 2018

Ke zjednodušení povolení pro stavbu nádrží je vláda neutrální

Jaký bude přínos?   Terénní úpravy bez jakéhokoliv povolení?       Zvýší si počet stížností. 

Vloženo  4. prosince 2018

Vodárny na východě Čech by se mohly propojit se zdrojem Želivka

Vloženo  2. prosince 2018

Poslanci navrhli budování menších rybníků pouze na ohlášení

Vloženo  2. prosince 2018

SOVAK ČR k povolování  a zpoplatnění odlehčovacích komor

Vloženo  25. listopadu 2018/

Obnova záplavových oblastí by zlepšila stav vody, ekosystémů a ochranu klimatu v Evropě.

Vloženo  22. listopadu 2018

Od ledna 2019 začínají po republice semináře: Venkov  a  odpadní vody prakticky“

https://www.asio.cz/cz/seminare

Vloženo  19. listopadu 2018

Máme další komisi na sucho !!!!    Kolik už jich máme?  Kdo nemá komisi na sucho jako by ani nebyl…….

Vloženo  19. listopadu 2018

Tripartita se bude zabývat suchem – kůrovcem – vodní dopravou

Vloženo  19. listopadu 2018

Kanál Dunaj – Odra – Labe

Vloženo  19. listopadu 2018

Co řekl ministr životního prostředí

Vloženo  19. listopadu 2018

V připomínkovém řízení je novela o vodách

Vloženo  16. listopadu 2018

Punčochář: Nádrže jsou důležité, ale v mnoha už příliš vody nezbývá

Vloženo  16. listopadu 2018

Novela vodního zákona – bude přínosem nebo přinese další problémy?

Vloženo  14. listopadu 2018

Kanál Dunaj . Odra – Labe  Stavba by mohla začít v roce 2030

Vloženo  14. listopadu 2018

Česká televize připravuje nový pořad ke změně klimatu.

Dokumentární cyklus bude vysílat Česká televize na programu ČT 2. První díl odstartuje již 13. listopadu v 17 hodin s reprízou v pátek od 19:25.

Vloženo  14. listopadu 2018

Zájem o výstavbu vodních nádrží ze strany obcí je velký

Vloženo  22.  října 2018

Novela novely novelizovaného vodního zákona

Vloženo  14. října 2018

MMR k připravovanému zcela novému stavebnímu zákonu 

Vloženo  14. října 2018

Příklady praxe, jak stát brání vodní erozi

Vloženo  27. září  2018 

Celé Česko bude mít nádržku na dešťovou vodu.

Vloženo  26. září  2018 

Setkání k problematice sucha na Povodí Vltavy, s.p., které se uskutečnilo 25.  září 2018

Vloženo  26. září  2018 

Voda  2018  

Konference v sídle povodí Vltavy za účasti předních odborníků a některých politiků. Pořádá Voda základ života

Umíme „sklízet“ srážkovou vodu? Neveřejná konference pouze pro registrované účastníky.

Letos se připravuje  již šestý ročník konference Voda 2018 s podtitulem „Jsme na střeše Evropy – umíme sklízet srážkovou vodu?“. Konference, která se uskuteční pod záštitou a za přítomnosti ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce, je naplánována na   25. září 2018, Praha.  I letos na konferenci přivítáme řečníky s mezinárodním přesahem, zástupce státní správy i samosprávy, firem i výzkumných organizací, kteří se podělí o nejnovější poznatky a praktické zkušenosti. 

Konference je přístupná pouze pro pozvané účastníky.

Reakce Ministerstva zemědělství k financování podniků Povodí

Vloženo  20. září  2018

Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala k financování podniků Povodí

Vloženo  20. září  2018

Opatření Ministerstva zemědělství na snížení rizik sucha

Vloženo  20. září  2018

Polemika:  „Mělo by se financování vodního hospodářství změnit?“

Vloženo  18. září  2018

Sousedské spory kvůli studním – co říkají zákony

Vloženo  17. září  2018

Boj se suchem je především bojem s administrativou

Vloženo  17. září  2018

Protipovodňová opatření Žamberk

Vloženo  14. září  2018

Lepší odtok dešťových vod z dálnic

Vloženo  14. září  2018

Chlumec nad Cidlinou se dočká protipovodňových opatření

Vloženo  14. září  2018

Proč se mluví stále o suchu, zřizují se komise sucha,  skupiny pro sucho, např. v senátu,  intenzivně se pracuje na novele vodního zákona zaměřené na vytvoření komise „Sucho“ a na druhé straně se staví drahé suché nádrže, která možná nikdy nebudou využité?  Proč to nemůže být vodní nádrž?

 Vloženo  13. září  2018

Voda v ohrožení

Vloženo  11. září  2018

Středočeské cvičení blackoutu prověří i zásobování vodou

Vloženo  4. září  2018

Připravuje se nové vládní nařízení – minimální průtoky

Vloženo  3. září  2018

Boj s klimatem poškodí více lidí než kolik pomůže

Vloženo  2. září  2018

Monitoring  eroze na zemědělských pozemcích

Vloženo  1. září  2018

http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/prehled_udalosti.php?rok=2018&my=0&drawmap=off

Odkaz na články – Vyvracíme  mýty o vodě

Vloženo  1. září  2018

Česko by mohlo mít nezávislý orgán pro sucho a vodu

Vloženo  31. srpna  2018

Průvodce změnou klimatu

Vloženo  31. srpna  2018

Kohoutková voda

Vloženo  31. srpna  2018

Přírodě je jedno, zda tu bude polopoušť – odneseme to my.

Vloženo  31. srpna  2018

Na Broumovsku vzniká projekt, který počítá s návratem povrchové vody

Vloženo  30. srpna  2018

Obce mohou prostřednictvím programu Zelená oáza žádat o grant na zeleň ve městě

 Dotace  Zelené oázy

 Vloženo  30. srpna  2018

Dotace na vodní toky a malé vodní nádrže  dotace

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Vypsána III. výzva  a to 27. 8. 2018

Vloženo  27. srpna  2018

Nové vrty nesmějí brát vodu ostatním

Vloženo  24. srpna  2018

Dne 23. srpna vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

PDF[1]sb0089-2018  – text vyhlášky

Platnost vyhlášky je od 1. září 2018

Vloženo  23. srpna  2018

 

Nová vodná paradigma  – ne nová, ale aktuální  kniha

 

 

 

 

 

Vloženo  23. srpna  2018

Novelizované předpisy v srpnu 2018

PDF[1]novely předpisů – srpen 2018

Vloženo  22. srpna  2018

Eroze smývá půdu z polí. Její centimetr však vzniká stovky i tisíce let

 Vloženo  22. srpna  2018

Rozhovor s hydrologem Bohumírem Janským

Vloženo  22. srpna  2018

Dotace – Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní. Pro vyplnění formuláře EDS (S09) je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 se v současné době aktualizují a budou vyvěšená na webu v dohledné době.

Vloženo  21. srpna  2018

Dotace na vodovody a kanalizace

V pondělí 20. srpna  2018 vyhlásilo MZe  výzvu, během které si obce a svazky obcí rozdělí 800 milionů korun.

II._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300_podpis 

Vloženo  21. srpna  2018

Ředitel Povodí Labe, státní podnik, Marián Šebesta pro Hradecký deník – „Poldr v Mělčanech snad v roce 2020“

Vloženo  7. srpna  2018

Na Jičínsku je omezen odběr pitné vody 

Nařízení se týká obcí Kopidlno, Bystřice, Údrnice, Údrnická Lhota, Bílsko u Kopidlna, Cholenice, Vršce, Běchary, Běchárky, Židovice, Vysoké Veselí a Veselská Lhota. Zákaz platí až do odvolání.

Vloženo  6. srpna  2018

MŽP se ohradilo proti zkresleným zprávám, že soused si z příkazu státu , pro vodu na váš pozemek chodit nebude.   A zase je vše jinak

Vloženo  6. srpna  2018

Jak přesvědčit lidi, že je třeba činit koky k prevenci sucha.

Vloženo  6. srpna  2018

Přehrada Les Království na Labi se opravuje

 Vloženo  4. srpna  2018

Zelené střechy a teplo

Vloženo  3. srpna  2018

Lidé i firmy se budou muset dělit o své studny nebo rybníky s celou obcí. Za odmítnutí jim hrozí statisícové pokuty  – to jsou pouze úvahy

Vloženo  3. srpna  2018

Miloslav Vostrý – vodohospodáři musí najít společnou řeč

Dne 12. června 2018  byl novým předsedou představenstva SOVAK zvolen Miloslav Vostrý. 

Vloženo  30.  července  2018

Pardubická čistírna bude čistit i kapalný průmyslový odpad

Vloženo  30.  července  2018

 Jak funguje domácí vodárna

Vloženo  30.  července  2018

Jak je to s cenou vody v Izraeli a ČR

Vloženo  30.  července  2018

Deště v Beskydech naplnily přehrady

Vloženo  25.  července  2018

Na světě je nová metodika VUMOP pro hydromeliorační opatření

Vloženo  25.  července  2018

Lesy, České republice – oprava koryt vodních toků po povodni 1998

Vloženo  25.  července  2018

Dačice bojují se suchem –  zemědělcům, kteří nebrání erozi půdy hrozí pokutami

Vloženo  24.  července  2018

Koupací biotop – zahájení provozu (Otaslavice)

Akorát to počasí není  v tuto dobu moc na koupání. Doufejme, že se počasí zlepší a biotop bude fungovat ke spokojenosti všech a bude dobrým vzorem pro budování dalších podobných koupacích biotopů

Vloženo  18.  července  2018

Novým předsedou představenstva SOVAK ČR je od letošního roku ( 2018) Miloslav Vostrý a zde jsou jeho názory na fungování vodního hospodářství

Vloženo  17.  července  2018

 

Názory na naše vodárenství

Vloženo  16.  července  2018

Na Dlouhých Stráních se chystá vyzdvižení jeřábu  ze dna nádrže.

Vloženo  16.  července  2018

Česko bude na světové výstavě reprezentovat systém výroby vody ze vzduchu

Vloženo  13.  července  2018

Koupací vody pro rok 2018

Seznam lokalit

Ministerstvo zdravotnictví každoročně před zahájením letní rekreační sezóny vydává seznam lokalit, na kterých bude v nastávajících letních měsících sledována kvalita vody z pohledu jejího využívání ke koupání. Seznam se vydává v souladu s ustanovením zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.). Pro letošní rok bude kvalita vody kontrolována ve 152 profilech „velkých“ přírodních koupališť a 35 profilů přírodních koupališť místního významu.

Kvalita vody v jednotlivých lokalitách

Vloženo  13.  července  2018

Vodní hospodářství v Německu

Zdá se, že v Německu má  vodní hospodářství štěstí, není nosným politickým tématem. 

 Vloženo  12.  července  2018

Řešení vodní krize v Jordánsku

Vážnost vodního hospodářství v Jordánsku  je dána i tím, že mají pro vodu své samostatné ministerstvo a to Ministerstvo pro vodu a zavlažování,  naopak u nás se vodní hospodářství  ztratilo za Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství za jejich vzájemného dohadování o kompetencích.

Vloženo  12.  července  2018

Přírodě blízká opatření  a sucho

Vloženo  9.  července  2018

Přírodě blízká opatření neřeší dostatek pitné vody pro obyvatele

Vloženo  9.  července  2018

Protipovodňová opatření na Třebovce

Vloženo  9.  července  2018

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) prostřednictvím dodavatele fy NANO Zone testuje jako první v Evropské unii použití tzv. nanotechnologií v oblasti distribuce pitné vody 

Vloženo  4.  července  2018

Sníženi evapotranspirace  by zabránilo odparu milionu litru vody

Vloženo  3.  července  2018

Vyšla kniha: Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Reprezentativní studie veřejného mínění

Autoři: Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová
Vloženo  3.  července  2018

Stav přípravy suché nádrže na vodním toku Dědina v Mělčanech

Vloženo 2.  července  2018

20 let od katastrofální povodně v podhůří Orlických hor

Vloženo 2.  července  2018

Kokain v řekách škodí ohroženým úhořům

Vloženo 2.  července  2018

Povodně a hospodaření na pozemcích

Vloženo 25.  června 2018

Sborník z konference „Sucho“ na stránkách ČHMÚ

Vloženo 24. června 2018

Daňhelka: Technická a přírodě blízká opatření nelze stavět proti sobě

Vloženo 24. června 2018

Kvalita vody  – sinice, pesticidy

Vloženo 22. června 2018

Jezera po hnědouhelných dolech

mapka s lokalizací tří jezer vzniklých na místě hnědouhelných dolů

jezero Milada      plocha: 252 ha,     objem vody 36 mil. m3

jezero Most          plocha: 311 ha,     objem vody 69 mil. m3

jezero Medard   plocha: 493 ha,     objem vody 50 mil. m3

Vloženo 22. června 2018

Bobři

Vloženo 22. června 2018

Jihočeská firma vyvíjí pro rybáře systém na okysličení rybníků

Vloženo 20. června 2018

Středočeský kraj postaví 18 přístavišť

Krajští radní schválili v pondělí součinnost Středočeského kraje na projektu „Rozvoje rekreační plavby na území Středočeského kraje“, který připravilo Ředitelství vodních cest ČR. Ten předpokládá na území středočeského regionu vybudovat nové přístavy a přístaviště.

Vloženo 20. června 2018

Voda v krajině – dva semináře zaměřené na zadržování vody

Vloženo 20. června 2018

Novela vodního zákona  – 113/2018 Sb.

  113-2018 – novela vodního zákona, platná od 1. 1. 2018

Fotosoutěž

Vloženo 15. června 2018

https://www.tretiruka.cz/news/a10-nejcastejsich-mytu-o-ceskem-vodarenstvi/

10 nejčastějších mýtů o českém vodárenství

Vloženo 14. června 2018

Co říká ministr životního prostředí k suchu?

Vloženo 14. června 2018

Suchá nádrž  Mělčany – co přinese lidem a co ekologům?

Vloženo 14. června 2018

Že by se konečně někdo postavil proti „rádoby ekologům“?  Výstavba stupně Děčín

Vloženo 10. června 2018

Raky v rožnovské  Bečvě nezabilo horko, ale račí mor. 

Kde se tady vzal račí mor?

Vloženo 9. června 2018

Komise navrhla požadavky na opětovné použití vody

Vloženo 6. června 2018

MěÚ Dobruška vydal územní rozhodnutí na suchou nádrž Mělčany

Původně to měla být tolik pro zdejší území potřebná vodní nádrž. Na základě požadavků na ochranu přírody se přistoupilo k přípravě stavby suché nádrže, která bude řešit  jen případné povodňové události nikoliv problematiku sucha.

Vloženo 5. června 2018

Návrh EK na úpravy požadavků na kvalitu recyklované odpadní vody je hotov

Vloženo 5. června 2018

Dne 5. 6. 2018 podepsal prezident ČR novelu vodního zákona. platnost je od 1. 1. 2019

SOVAK –  k novele vodního zákona

Vloženo 5. června 2018

Ředitelem Vodovodů a kanalizací Hradec Králové bude Jiří Šolc

Vloženo 5. června 2018

Obce mohou díky Zelené oáze žádat o grant na veřejnou zeleň

SZIF začal vydávat rozhodnutí na Biopásy