Usnesení vlády

Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

PDF[1]usneseni-vlady-c-620

https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/vybory-rvur/generel.pdf

http://www.vakinfo.cz/vodni-hospodarstvi/priprava-a-realizacopatreni-na-zmirneni-sucha-2013-usneseni-vlady-cr-c-620-z-29-cervence-2015


Usnesení vlády České republiky ze dne 29. února 2016 č. 171 o zahájení příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem  a rizikem nedostatku vody

PDF[1]usneseni-vlady-171


 

Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1070 k Zásadám pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu)

(jak je možno číst, lze převést suchý poldr na vodní nádrž  – a co Mělčany?)

PDF[1]usneseni-vlady-1070


Usnesení vlády České republiky ze 30 května 2016 č. 497 k návrhu opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody v České republice a vyjádření finančních potřeb jejich realizace

PDF[1]usneseni-vlady-479


Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 727 k přípravám realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody

PDF[1]usneseni-vlady-727


Vládou schválená koncepce pro zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody

PDF[1] koncepce_pro_zmirneni_dopadu_sucha_a_nedostatku_vody

 

Vodohospodářské zaměření