SUCHO

Odkaz  Sucho  se člení na dvě části:

  •  v jedné jsou uveřejňovány dokumenty týkající se problematiky sucha a změny klimatu
  • v druhé  zprávy v mediích na téma „Sucho“

Odkaz na webové stránky zřízené k dané problematice:

http://www.suchovkrajine.cz/

 

Hamr- monitorování sucha

spuštěno v prosinci 2018