SUCHO

Odkaz  Sucho  se člení na dvě části:

  •  v jedné jsou uveřejňovány dokumenty týkající se problematiky sucha a změny klimatu
  • v druhé  zprávy v mediích na téma „Sucho“

Odkaz na webové stránky zřízené k dané problematice:

http://www.suchovkrajine.cz/

Od 1. 2. 2021 v platnosti novela vodního zákona – začleněna HLAVA X, která se zabývá výhradně suchem.  Upravuje zřízení komisí pro sucho, zpracování dokumentů a další.

Novela vodního zákona vyšla  ve Sbírce zákonů – zák. č. 544/2020 Sb.,

Hamr- monitorování sucha

spuštěno v prosinci 2018

 

 

Vodohospodářské zaměření