Fotosoutěž

2017

Společnost SOVAK vyhlásila pro rok 2017 fotosoutěž. Více na stránkách SOVAK:

http://www.sovak.cz/clanky/pripominame-moznost-zucastnit-se-fotosouteze-voda-2017

Tématem letošního ročníku fotosoutěže je „Voda ve všech podobách“.

2015

Podmínky pro rok 2015 – Ing.Perný. Podmínky stejné jako v roce 2014 – téma: příroda.

Termín : 31.12.2015

Propozice fotosoutěže

Vyhlašovatel: Sdružení vodohospodářů ČR, oblast Kutná Hora

( SVČR KH)

Sídlo:

Vítězná 425, Sedlec, 284 03 Kutná Hora

Předmět: Fotografická soutěž

Téma soutěže: příroda

Uzávěrka soutěže: 31.12.2015

Účastníci: členové SVČR, oblast KH, kteří v době odeslání fotografií mají zaplacen členský příspěvek

Fotografie: a) digitální – fotografie pořízení digitálním fotoaparátem nebo

b) digitalizované – fotografie pořízené analogovým fotoaparátem a potom naskenované

fotografie mohou být barevné i černobílé

Formát fotografií: JPG

Velikost fotografií: min. 2500 × 1900 pixelů, nebo jiný poměr při zachování delší strany 2500 pixelů

Počet fotografií: každý účastník může zaslat maximálně 5 ks fotografií

Označení fotografií: U fotografií uveďte v přiloženém souboru své jméno a název snímku.

Doručení fotografií: a) poštou na CD na adresu:

Ing. Miroslav Perný

ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o.,

Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora

b) elektronicky e-mailem na adresu: perny@unskh.cz

Hodnocení fotografií: tříčlenná komise zvolená výborem SVČR, oblast KH z řad členů

Ceny: 1. CENA 1 000,- Kč, 2. CENA 700,- Kč

3. CENA 500,- Kč

Zasláním fotografií do soutěže účastníci souhlasí s jejich zveřejněním na webu SVČR, oblast KH.

 

2014

Vyhodnocení fotosoutěže za rok 2014

1. místo:  Bc. Jana Kupecká Jana Kupecká Tatranský kamzík

 

2. místo: Ing. Eva Valterová Co příroda občas dokáže

 

3. místo: Mgr. Iva Kupecká

7.9.2014 gargano  (3)

Odměna formou poukázky na zakoupení fotografických potřeb nebo materiálu (film, karta).

Poukázky na fotopotřeby  je nutno vybrat a vyúčtovat nejpozději do 30. září 2015.

 

 

 

Vodohospodářské zaměření