Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – program 129290

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Veškeré informace a podmínky k podání žádostí jsou uvedeny níže v Pravidlech. Ke stažení jsou zde také k dispozici všechny potřebné formuláře (viz. Pravidla). Pro otevření a práci s formuláři EDS (formuláře S09) je nezbytné stažení aplikace „Program pro otevření elektronického offline formuláře“, která je k dispozici na stránkách provozovatele EDSSMVS (odkaz).

Přílohy

 

21.1.2016
Program 129 290 – I. Výzva  – ukončena

I. Výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Program 129290 – II. Výzva – ukončena 30.11. 2016
Program 129 290 – III. Výzva  – nebyla ještě vypsána

20.1.2016

Formuláře pro program 129 290

Formuláře pro podání žádosti v rámci dotačního programu 129 290.


28.1.2016

Formuláře EDS (S09) pro program 129 290

Formuláře EDS pro dotační tituly

Vodohospodářské zaměření