Členství

  Přihláška:   http://www.csvts.cz/svcr/prihlaska.html

Prihlaska – vodohospodáři

Vyplněnou  přihlášku  posílejte na adresu:      vytlacilova.m@email.cz

 

členské příspěvky na rok 2023 : 100,- Kč (nepracující důchodce)

                                                             300,- Kč (ostatní)

Tento členský příspěvek je nutno uhradit do 28.2.2023 na č.ú. č.ú.43-1321130257/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol: 2023, do poznámky napsat jméno

 

Členský příspěvek nehradí čestní členové a ti, kteří v r.2020 dovršili věk 70. let a výše (za předpokladu jejich členství ve sdružení 10 let).

 

 

 

 

Napsat komentář

Vodohospodářské zaměření