Členství

  Přihláška:   http://www.csvts.cz/svcr/prihlaska.html

Prihlaska – vodohospodáři

Vyplněnou  přihlášku  posílejte na adresu:      vytlacilova.m@email.cz

členský příspěvek pro rok 2020  činí : 300,- Kč pracující

                                                           100,- Kč důchodce

Důchodci od 70 let již neplatí členské příspěvky

zaplatit pro rok 2020 nejpozději do 10..3.2020 na účet u KB, č.účtu 43-1321130257/0100, variabilní symbol 2020 (t.j. rok úhrady). Do poznámky se uvede jméno plátce

 

 

Napsat komentář