Zpráva ze zájezdu: Budapešť, Ostřihom, vodní díla na Dunaji, termální lázně

Termín zájezdu:  Čt  12.09.  –  So  14.09.2013

Účast 14 osob z toho 10 osob členů sdružení

1. den: odjeli jsme brzy ráno z Hradce Králové, v Kutné Hory k nám přistoupili další účastníci a v Brně k nám přistoupil velmi fundovaný průvodce Mgr. Robert Pejša. Naší první zastávkou byla odborná exkurze a prohlídka vodního díla Gabčíkovo s perfektním výkladem pracovníka provozu Povodí Dunaje, závod Gabčíkovo – pí. Slovákové. Začátek byl v Čunovu, kde jsme viděli plavební komory, odběrné objekty pro elektrárny a další objekty, např. divoká voda pro sportovce – viz příloha. Po hrázi nového koryta Dunaje jsme pokračovali přes další objekty (zastávka v přístavu a v rekreační lokalitě u slepého ramene) až ke Gabčíkovu, kde je hlavní sídlo státního podniku Povodí a kde jsme navštívili i jejich dispečink. Zde jsou také plavební komory a elektrárny (celkem 8),. Myslím, že velkolepost vodního díla zanechala v nás všech nezapomenutelný zážitek.

DSC00832

DSC00817

  • Z Gabčíkova jsme přejeli do Maďarska a pokračovali podél Dunajského ohybu přes původní královská sídla Uher OSTŘIHOM ( zastávka u baziliky) a podél sídla VISEGRÁD. Další krátká zastávka byla v SZENTENDREživoucí skanzen, památky jihoslovanské kultury, umělecké městečko, ráj suvenýrů, muzeum marcipánu. Potom jsme přejeli na ubytování do hotelu EXPO v BUDAPEŠTI. Cestou jsme měli perfektní výklad průvodce o dějinám Maďarska (průvodce učí Hungaristiku na univerzitě v Praze a bydlí částečně i v Budapešti. Na hotelu jsme měli pozdní večeři.

2. den: BUDAPEŠŤ, krásy metropole na Dunaji, okružní jízda městem, hradní čtvrť Buda, Rybářská bašta, Matyášův chrám, paláce, procházky čtvrtí Buda Pešť a její centrum, cesta pnejstarší metro na evropském kontinentu, Városliget a okolí Náměstí hrdinů,

  • termální lázně Budapešť – koupel v termálních lázních Széchenyi. Jsou prvními lázněmi v Pešti a nacházejí se v srdci městského parku „Városliget“. Horký pramen byl objeven až roku 1876. Z hloubky 1256 metrů tu vyvěrají léčivé vody o teplotě 76° C s obsahem síry, vápníku a hydrogenuhličitanu hořečnatého. Dnešní lázeňská budova byla postavena roku 1913. V roce 1927 přibyla plovárna a bylo zde zřízeno oddělení vanových koupelí a komplexní fyzioterapie.

DSC00937

  • podvečerní projížďka, nádherná vyhlídka na osvětlené město z vrchu Gellért a večerní čárda s hudbou při večeři.

 

3. den: BUDAPEŠŤ, projížďka městem a zastávka u Parlamentu, Pešť, chrám sv. Štěpána, slavná synagóga, Váci utca a proslulá tržnice. Nakonec návštěva a ochutnávka vín na hradě v Budapešti – světoznámý vinařský festival.

                                                                                              

Myslím, že se všem účastníkům zájezd líbil. V příloze je několik fotografií.

 

Kalousková Irena

Napsat komentář

Vodohospodářské zaměření