Informace pro členy

 

členský příspěvek pro rok 2024 činí : 300,- Kč pracující

                                                           100,- Kč důchodce

zaplatit nejpozději do 10.3.2024 na účet u KB, č.účtu 43-1321130257/0100, variabilní symbol 2019 (t.j. rok úhrady), 

Vodohospodářské zaměření