Zákon o vodovodech a kanalizacích a související

Od 1. července v platnosti novela vyhlášky, kterou se provádí zákona o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 274/2001 Sb.,)

Vyhláška 244/2021 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

Vodohospodářské zaměření