literatura

Vyšla kniha : Koagulace při úpravě vody

 Něco málo o knize

Vloženo  15. září 2020

 Jak si pomůžeme k dešťům, hojné rose, chtíce sobě úrodu zemskou zvětšiti a jak bychom se přívalům a povodni chrániti mohli.

Vloženo  6. května 2020

O dokončení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe

Vloženo  9.  prosince 2019

Labe – od pramene po Hřensko

vyšla nová kniha

Vloženo  21. listopadu 2019

Malé vodní nádrže – rybníky. Příručka pro provádění TBD

Vloženo  14. října 2019 

Věk nerovnováhy – Cílek Václav

Vloženo  14. října 2019 

Příručka k vodní erozi

Vloženo  14. října 2019 

Nová vodná paradigma  –   kniha

 

 

 

 

 

 

Vloženo  23. srpna  2018

Ochranné hráze na vodních tocích

Autor: Jaromír Říha

Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Reprezentativní studie veřejného mínění

Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová
 
Jaký je vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí? Jak Češi přistupují například k ochraně přírody, znečištění ovzduší nebo změně klimatu? A v čem jsou jiní než většina Evropanů?
Odpověď na tyto otázky a mnoho dalších vám nabízí tato kniha. Čtenářům předkládá to nejdůležitější z reprezentativních průzkumů a výzkumů, které se zabývaly postoji a chováním české veřejnosti v environmentální oblasti. Souhrn veřejného mínění v jednotlivých oblastech ochrany přírody a životního prostředí ilustrují infografiky
Na rozsáhlou rešerši navazuje nový reprezentativní výzkum, který zkoumá vztah Čechů k přírodě a životnímu prostředí a ukazuje, jak jsou v této oblasti rozloženy názory české společnosti. Doplňuje ho studie na aktuální téma, která se zabývá veřejným míněním v oblasti sucha.

 

Drobné vodní toky v České republice

KŘIVÁNEK JIŘÍ, NĚMEC JAN, KOPP

Kniha vyšla v roce 2014

Kniha je prvním českým původním souborným zpracováním této problematiky výzkumu, využívání a ochrany mokřadů. Kromě obecné charakteristiky mokřadů zahrnuje popis hlavních typů přímořských i vnitrozemských mokřadů včetně mělkých vod a lesů mokrých stanovišť, přičemž hlavní pozornost je věnována mokřadům České republiky. Samostatné oddíly jsou věnovány funkční a strukturní charakteristice mokřadních ekosystémů a interakcím mezi mokřady a člověkem. Kniha je užitečným zdrojem základních informací o ekologii, ochraně, obnově a využívání mokřadů. Odkazuje na více než tisíc původních informačních zdrojů, a tak je možné z ní vycházet i při hlubším poznávání mokřadů. Může také sloužit jako učebnice nebo příručka pro studenty vysokých i středních škol. Bližší informace o semináři i o knize získáte od prof. Čížkové (hcizkova@zf.jcu.cz).

Řeky ve městech

 Ivana Lampartová, Jiří Schneider
 
 
Řeky ve městech

 

 

Cílem autorů je představit široké veřejnosti řeky ve městech v České republice a jejich ekosystémové služby. Pod tímto pojmem chápeme užitky, které přináší přírodní systémy člověku. Ať už se jedná o hlavní životazáchovné procesy, nebo o přínosy, podporující společenský blahobyt. Jedním z těchto přínosů je i rekreační potenciál řek a říčního prostoru v lidských sídlech. Tým pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně mapoval třicet měst po celé České republice a hodnotil současný stav vodních toků a jejich bezprostředního okolí z hlediska vhodnosti pro různé druhy rekreačních aktivit. Hlavní část knihy přináší souhrnné poznatky z tohoto mapování. Závěrečná kapitola je zaměřena na popis norské řeky Akerselvy a stručně seznamuje čtenáře s možnostmi využití ekosystémových služeb. 

http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz/vystupy_projektu/reky_ve_mestech

https://www.zonerama.com/rafa2015

 

 

Průvodce v soužití s bobrem

Česká zemědělská univerzita v Praze vydala tuto publikaci v roce 2016

Ryby, rybníky, rybníkářství – Historie a tradice rybníkářství v Čechách

Autor:  Petr Liebscher , vyšla 2010

Rybníky České republiky – Průvodce

Autor:  Petr Liebscher, vyšla 2014

https://www.databazeknih.cz/knihy/rybnikarstvi-na-trebonsku-historicky-pruvodce-47850

Rybníkářství na Třeboňsku . Historická průvodce

Vydáno znovu v roce 2000

Vodárenské zdroje severovýchodních Čech

V prosinci vyšla nová kniha – spíš brožura

http://www.vodarenstvi.cz/2017/12/13/publikace-vodarenske-zdroje-severovychodnich-cech/

Nová kniha o vodě pro děti

“ H2O a tajná vodní mise “

Vody – slovenská knížka o vodě 

autor: Ján Hanušin

Voda a krajina

V listopadu  2017 vyšla nová kniha.

Odkaz pro zájemce o knihu

Film HOME

Jedinečný portrét Země.

Voda a město Hradec Králové

autor: Ing. Přemysl Stahl

úryvek z knihy je na stránkách Královéhradecké provozní, ale knížku není bohužel možné sehnat – úryvek zde

„Žijeme v záplavovém území“ 

brožura, kterou zpracovala organizace  Člověk v tísni.   2015

Odkaz na několik knih vydaných na Slovensku

Po nás púšť a potopa?

Medzi povodňami a suchom – Manuál integrovanej protipovodňovej prevencie

Voda, Wasser, Water, Woda

Voda pre tretie tisícročie

Voda  pre  ozdravenie  klímy

 Kniha sa zaoberá podstatou a pôvodom bohatstva vody v krajine. Jej ambíciou je zmeniť súčasnú prax odvodňovania veľkých území, ktoré je spôsobené odlesňovaním, poľnohospodárskou činnosťou či kanalizovaním dažďových vôd v mestách. Odvodňovanie krajiny znamená zníženie výparu, premenu slnečného žiarenia na citeľné teplo a zmenu obrovských tokov energií v nej.  …….

Publikace Hospodaření s dešťovu vodou  (2015)

 „Publikace hospodaření s dešťovou vodou v ČR přispěje k pochopení vztahu k vodě v urbanizovaném území, zejména díky komplexnímu popisu HDV, ukázce praktických příkladů a dlouholetým osobním zkušenostem autorů.“   Ing. Petra Schinnecková

Publikace Hospodaření s dešťovou vodou

 Kolektiv autorů: Jiří Vítek, David Stránský, 
I. Kabelková, V. Bareš, R. Vítek
 © 01/71 ZO ČSOP Koniklec
Cena publikace: 179 Kč + poštovné 60 Kč.
Objednávejte na ekocentrumkoniklec@seznam.cz
  

Průvodce na vodu

 NA_VODU_letni_vodacky_pruvodce_2017

Kniha o vodě pro děti

U příležitosti Světového dne vody 2014 vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) naučnou knížku o vodě pro děti: Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody

Voda v pohybu – úžas v nás

Letošní den vody byl i dnem vydání pozoruhodné knihy oslavující vodu.  Více se o knize dočtete v časopise Vodní hospodářství č. 5/2017

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

kniha vydaná v březnu 2015 je založena na současné legislativě platné v ČR, může sloužit jak pracovníkům vodoprávních úřadů, tak projektantům při výběru vhodných zařízení správného hospodaření s dešťovou vodou.

Autoři: Jiří Vítek, David Stránský, Ivana Kabelková, Vojtěch Bareš, Radim Vítek. Vyšlo v roce 2015

Sucho v českých zemích, minulost, současnost a budoucnost

Publikace prezentuje komplexní analýzu sucha v českých zemích v minulosti, současnosti a budoucnosti.

 Kniha, jejíž celý název zní „Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost“, která získala cenu Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v oblasti vědecké literatury, je nyní všem zájemcům nabízena volně ke stažení ve formátu pdf

http://www.intersucho.cz/cz/ – stránky, kde je možné si  knihu stáhnout

Krajina a lidé

nová kniha , která je společným dílem přes 60 spolupracovníků z 19 institucí. Kniha  vyšla na konci dubna 2017 v edici Průhledy nakladatelství Academia.

Pro zájemce o knihu

Voda pro všechny (vodárenské soustavy ČR)

autor: Pytl V.

Stará čistírna odpadních vod

Kniha o staré čistírně v Praze

Cesty vody

Publikace Severomoravských vodovodů

K přečtení zde:

http://www.smvak.cz/WaterFlowsFlash/

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Knihu vydal Výzkumný ústav vodohospodářský,  ji její autoři pokřtili v Brně.

Publikace na 264 stranách popisuje tři vodní nádrže v regionu. Jde o Brněnskou přehradu, Vranovskou přehradu a vodní nádrž Nové Mlýny. První dvě přehrady byly vybudovány za první republiky a zatopily obce Bítov a Kníničky. Na dně novomlýnských nádrží stála vesnice Mušov, ze které zbyl jen kostelík.
 
Autoři se zaměřili na hospodaření s vodou, historii i přírodu. 

Kompostování a kompostárny

informace o knize


Voda, půda, sedláci

Soukromí zemědělci pokřtili 2. 12: 2016 knihu „Voda, půda, sedláci“


Budiž voda

Voda nemusí být jen zdrojem sporů, ale i spolupráce

Začátkem prosince 2016 vychází kniha „Budiž voda“

Dne 6. 12. 2016 proběhla na Povodí Vltavy, s.p. beseda s autorem knihy.

PDF[1]o-knize-budiz-voda

ukázka 1)

ukázka 2)

ukázka 3)

ukázka 4)

ukázka 5)


 

Zadržování vody permakulturním způsobem

(Harvesting water the permaculture way)
– Geoff Lawton

PDF[1]informace-o-knize-zadrzovani-vody-permakulturnim-zpusobem


 

Sucho v českých zemích

PDF[1] informace-o-knize-sucho-v-ceskych-zemich


 

Voda pro zdraví, léčbu, život

PDF[1]informace-o-knize


 

Kam za živou vodou

PDF[1] informace-o-knize-kam-za-zivou-vodou


 

Tajemství šumavských vod I.

PDF[1]  informace-o-knize-tajemstvi-sumavskych-vod-i