Vysočina 2017

Poznávací zájezd vodohospodářů z Kutné Hory na Vysočinu

Zájezd se uskutečnil od 22. září do 24. září. Ubytování bylo zajištěno v obci Hluboká, v penzionu pana Strašila. Zúčastnilo se 18 osob.

  1. den (22. září 2017)

Příjezd do obce Hluboká, ubytování. Pro zájemce byla možnost vystoupit v obci Ždírec nad Doubravou a jít pěšky přes obec Staré Ransko do obce Hluboká, podél tří nádherných rybníků a to podél rybníku Pobočný, rybníku Ranský a rybníku Řeka.

  1. den (23. září 2017)

Po snídani nás autobus dovezl do obce Milovy, kde jsme se od Milovského rybníku vydali přes přírodní rezervaci Čtyři palice k přírodnímu útvaru Čtyři palice, která se rozkládá na rozloze 37,25 ha ve Žďárských vrších nedaleko od vesnice České Milovy (nadmořská výška 626- 732 m n. m). Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1990  pro ochranu rulových skalních útvarů modelovaných mrazovým zvětráváním a obklopených balvanitými sutěmi se zachovalými původními lesními porosty Žďárských vrchů. Z botanického hlediska je přírodní památka zajímavá z hlediska pokryvu smrkové bučiny, kde se nachází smrk ztepilý, buk lesní, jedle bělokorá, javor klen, jilm horský, borovice lesní, brusnice borůvka, šťavel kyselý, metlička křivolaká, kapraď osténkatá. Nechybí i velké množství různých lišejníků. Pokračovali jsme do obce Křižánky, kde jsme skončili dopolední túru. Přemístili jsme se do Blatin a navštívili vyhlášenou, malebnou pražírnu Hofr, kde je zároveň i kouzelná, útulná cukrárna. http://kavarnahofr.cz/kontakt/

http://www.hofr.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-1312624

 

 

Po krátkém, ale příjemném posezení v místní pražírně jsme se vydali na další túru, která vedla kolem přírodní památky Drátenická skála  (Dráteničky či Drátník; v minulosti též Juránkova skála) poblíž obce Sněžné v okrese Žďár nad Sázavou v nadmořské výšce 715–775 metrů a tvoří největší dominantu centrální části Žďárských vrchů. Cesta pokračovala přes obec Kadov, kolem starého již nefunkčního mlýna, k rybníku Medlov, kde se na břehu nachází i stejnojmenné rekreační zařízení. Dále naše cesta, kterou provázel občasný déšť, směřovala kolem rybníku Sykovec do obce Tři Studny, kde končil program druhého dne. Následoval odjezd do penzionu U Strašilů a vynikající večeře a posezení u vína a burčáku.

 

 

  1. den (24. září 2017)

Vzhledem k neustávajícímu dešti jsme si pro třetí den vybrali návštěvu Žďáru nad Sázavou. Nejdříve to byla prohlídka zámku a okolí s několika rybníky a sadkami. Zámek, bývalý klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie   je původně gotický, barokně, mj. za účasti Jana Santiniho, upravený areál. Klášter, který ve středověku i barokním období patřil k významným cisterciáckým klášterům, byl založen v roce 1252 a zrušen po roce 1784. Budova prelatury poté sloužila jako zámek. Zámek leží těsně na moravské straně historické česko-moravské hranice, když klášter plnil též poslání – mimo jiné – hraniční stanice.Následoval výstup na Zelenou horu. Kde se nachází poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého, který patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět do Kutné Hory. I přesto, že po celou dobu nás provázelo deštivé počasí,  akce se vydařila a viděli jsme zajímavá místa a stavby.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodohospodářské zaměření