Povodňové plány

 Povodňová ochrana dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněně některých zákonů

   Povodňová ochrana – zákon č. 254-2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

    Povodňové plány – co říká zákon

Povodňový plán ČR –  Povodňový plán ČR, kde jsou mimo jiné i odkazy na povodňové plány jednotlivých krajů, ORP a obcí

Povodňový plán Královéhradeckého kraje

Povodňový plán Pardubického kraje

Povodňový plán Středočeského kraje

Editor dat povodňových plánů

Veřejná část a neveřejná část – přístup jen pro oprávněné osoby na základě přihlašovacích údajů

   Důležité odkazy

  „Žijeme v záplavovém území“  brožura, kterou zpracovala organizace  Člověk v tísni. 

 

Vodohospodářské zaměření