Členství

  Přihláška:   http://www.csvts.cz/svcr/prihlaska.html

členský příspěvek pro rok 2017  činí : 300,- Kč pracující

                                                           100,- Kč důchodce

zaplatit pro rok 2017nejpozději do 10..3.2017 na účet u KB, č.účtu 43-1321130257/0100, variabilní symbol 2017 (t.j. rok úhrady).

 

 

Napsat komentář