Členství

  Přihláška:   http://www.csvts.cz/svcr/prihlaska.html

Prihlaska – vodohospodáři

Vyplněnou  přihlášku  posílejte na adresu:      vytlacilova.m@email.cz

členský příspěvek pro rok 2019  činí : 300,- Kč pracující

                                                           100,- Kč důchodce

zaplatit pro rok 2019 nejpozději do 10..3.2019 na účet u KB, č.účtu 43-1321130257/0100, variabilní symbol 2019 (t.j. rok úhrady).

 

 

Napsat komentář