Archiv pro rubriku: Akce

Výstavy a konference 2019 v Egyptě – informace pro firmy

 

Vodohospodářské minimum 3 – vodní hospodářství v kostce“, které se bude konat dne 20. prosince od 10 hod. v sále 417 na Novotného lávce 5 v Praze 1.

 Pozvánka VH minimum

Přihláška VH minimum

  • Vodní nádrže 2019
  1. ročník odborné konference se bude konat v OREA hotelu Voroněž v Brně, ve dnech 23./24. října 2019. Hlavním pořadatelem je Povodí Moravy, s.p.
  • Vodní toky 2019

Již 17. ročník konference s mezinárodní účastí se připravuje opět v hotelu Černigov v Hradci Králové, ve dnech 26./27. listopadu 2019. Hlavním pořadatelem je VRV, a.s.

 

Předpokládáme také uskutečnění každoročních významných akcí Národní dialog o vodě 2019 a Seminář Adolfa Patery 2019, pořádaných ve spolupráci s VÚV T.G.M., resp. s Katedrou hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT. Termínové a programové podrobnosti těchto seminářů budou teprve diskutovány.

 

 

Ing. Václav Bečvář, CSc.

tajemník ČVTVHS, z.s.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.

Novotného lávka 200/5

110 00 Praha 1 – Staré Město

Tel.: + 420 221 082 386

e-mail: voda@cvtvhs.cz, web: www.cvtvhs.cz

 

Vážení,

obracím se na Vaše sdružení s žádostí o pomoc kontaktování českých firem zabývající se vodohospodářstvím o plánovaných akcích na rok 2019 v Egyptě, Káhiře.
Na Českou ambasádu v Káhiře se obrátila společnost ATF Al Awael, která je jednou z předních organizátorů výstav a konferencí v Egyptě, na Středním východě a v Africe od roku 1998. A jelikož jedním z hlavních zájmů naší ambasády je podporovat ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi a pomoci propagovat české subjekty, obracím se na Vás.
Níže přikládám informace o plánovaných akcích na rok 2019 v Káhiře, které by mohly být vhodnou příležitostí pro české vodohospodářské firmy.

Watrex – Expo 2019,  20-22.3.2019
http://www.watrexexpo.com/site/

EGY Waste and Recycling Expo, 20-22.3.2019
http://www.egy-wasterecycling.com/

Pipe Africa
http://pipeafrica.com/ 20-22.3.2019

V případě zájmu o účast nebo více informací prosím o kontaktování přímo pana Samy Al Kasagby nebo v případě potřeby komunikační podpory je možno obrátit se také na ZÚ Káhira, obchodní úsek: asistentka obchodního oddělení – monika_osama@mzv.cz, obchodní rada – jiri_charvat@mzv.cz

ATF For International Trade Fairs
Address:56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr Tower
Maadi, Cairo – Egypt
Tel: +20227670146-23580982
Mobile: +201006097072
Email: international.dep@atf-egy.com
website: www.atf-egy.com

AKCE 2018

   ——————————————————————————

 

  •  VODNÍ ZÁKON A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA.   TERMÍN KONÁNÍ: 7. března 2019 MÍSTO KONÁNÍ: EA hotel Populus v Praze         Pozvánku s programem si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.ekomonitor.cz.  PROSÍME ÚČASTNÍKY, ABY VYPLNILI ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU A ODESLALI JI DO 1. BŘEZNA 2019 NA ADRESU pavla.hanusova@ekomonitor.cz.  POČET MÍST NA SEMINÁŘI JE OMEZEN! Již přihlášení, berte prosím tuto informaci za bezpředmětnou.    Za tým seminářů Pavla Hanušová mob.: +420 702 148 819

     

 

 

ASIO, s.r.o. WEBINÁŘE 2019, dvanáctý se uskuteční 13. 12. 2019,

   Odkaz na firmu ASIO, s.r.o.


 

WEBINÁŘE (on-line semináře) 2019

WEBINÁŘE 2019

25.01.2019 – Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTY

Popis webináře: Nesprávné řešení zasakování a odvodu dešťové vody způsobuje závažné problémy. Zvláště pro města a obce, které mají ve správě komunikace, parkoviště, odstavné plochy nebo jiné zpevněné či zatravněné plochy. Přitom existují zasakovací systémy, které zasakování dešťové vody pomáhají snadno řešit. Představíme vám inovativní a ekologickou formu zpevňování povrchů, která vám pomůže zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

22.02.2019 – Srážkové vody a jejich využití pro RD i veřejné stavby

Popis webináře: Využívání dešťových vod v podobě decentralizovaných systémů je nedílnou součástí adaptačního plánu na změny klimatu v ČR. Je nezbytné nahlížet na dešťovou vodu jako na nenahraditelný zdroj. V rámci semináře se seznámíme s aktuálními hrozbami změn klimatu, plánovanými adaptačními opatřeními (jako například dotační titul dešťovka) a praktickými způsoby hospodaření s dešťovou vodou.

29.03.2019 – Obce a řešení odpadních vod, ČOV AS-HSBR 50-300 EO

Popis webináře: Problémy s čištěním odpadních vod řeší mnoho menších obcí. Představíme vám komunální ČOV určenou pro čištění splaškových vod produkovaných například z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Její předností je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení. Na základě nestandardních požadavků se umí vypořádat s odstraněním parametrů NH4, Ncelk. a P.

26.04.2019 – Domovní ČOV a konfliktní situace

Popis webináře: Tentokrát se budeme zabývat domovními ČOV a odtokem z domovních čistíren. Probereme, jak vyřešit nakládání s odpadními vodami, když není v obci vodoteč, ani splašková kanalizace, když půda není vhodná ke vsaku a přístup do obecní dešťové kanalizace zamítne vodoprávní úřad. Jakou argumentaci v takových případech použít při jednání s úřady a co nám zákon umožňuje?

31.05.2019 – AS-DEHYDRÁTOR – technologie odvodnění kalu; projekt „Inovativní úpravy odvodňovacích zařízení pro aplikace na průmyslových čistírnách odpadních vod“

Popis webináře: V první části webináře se budeme zabývat zpracováním kalů, který představuje důležitý krok v procesu čistění odpadních vod. V návaznosti na rozvoj technologií ČOV pro obce budeme řešit také otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování. V druhé části webináře vám pak představíme projekt „Inovativní úpravy odvodňovacích zařízení pro aplikace na průmyslových čistírnách odpadních vod“.

21.06.2019 – Plány rozvoje vodovodů a kanalizací

Popis webináře: Plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou koncepčním řešením zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepcí pro odkanalizování a čištění odpadních vod. Jaký je jejich význam, jak se zpracovávají návrhy a jak funguje mechanismus schvalování? Touto problematikou se budeme zabývat v rámci tohoto semináře.

26.07.2019 – Voda a zdraví člověka

Popis webináře: Voda je základní součástí života na naší planetě a pro lidský organismus je nezbytná. Lidské tělo je tvořeno přibližně ze 70 % vodou. Jaký je vliv vody na lidské zdraví a jak nás ovlivňuje její kvalita? Jaký je koloběh vody na naší planetě a co můžeme dělat pro to, abychom jí měli stále dostatek? To vše a mnohem více se dozvíte v našem webináři.

30.08.2019 – Pilotáže technologií pro praxi, aneb jak nekupovat zajíce v pytli

Popis webináře: V rámci webináře vám představíme naše pilotní jednotky, které jsou k dispozici zákazníkům pro ověření technologie, jako je např. MF, UF, MBR, RO, flotace, zahuštění kalu apod. Máme pro vás připraveny i konkrétní praktické ukázky.

27.09.2019 – ČOV v malých obcích a při nízkých koncentracích znečištění odpadní vody

Popis webináře: V tomto webináři se zaměříme na malé obce do 200 EO, které mají vybudovanou starou kanalizaci a nemají prostředky na její rekonstrukci. Navrhneme vám možnosti řešení, představíme různá řešení a produkty pro konkrétní situace a probereme i možnosti využití dotačního programu. Zaměříme se také na návrhy ČOV při nízkých koncentracích znečištění odpadní vod.

25.10.2019 – Recyklace šedé vody

Popis webináře: Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou. Pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů. V rámci webináře vám odprezentujeme naše zkušenosti z projekčního zpracování a z realizací čistíren šedých vod na konkrétních praktických ukázkách a související řešení s čištěním šedých vod (např. ostrovní domy, využití tepla). Shrneme také, jaká vstupní data jsou potřeba pro přípravu návrhů a legislativní pohled na tuto problematiku.

29.11.2019 – Energie a OZE

Popis webináře: Obnovitelné zdroje energie (OZE) a alternativní zdroje energie představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla s investičními náklady se zajímavou dobou návratnosti. V rámci webináře vám navrhneme optimální řešení v oblasti snížení nákladů za energie a snížení spotřeby pitné vody.

13.12.2019 – ASIO NEW a TZB, nové výrobky pro rok 2020; ASIO a ASIO NEW – historie a současnost, PF 2020

Popis webináře: V posledním webináři tohoto roku se zaměříme na oblast TZB, ve které se potkávají všechny aktivity ASIO NEW, a kde je neustále rozšiřováno know-how. Shrneme události roku 2019 a představíme vám novinky pro rok 2020. Na závěr webináře si řekneme něco málo k historii a současnosti společnosti ASIO a ASIO NEW a rozloučíme se přáním do nového roku.