Archiv autora: vodakhdriv1

 

Vodohospodářské minimum 3 – vodní hospodářství v kostce“, které se bude konat dne 20. prosince od 10 hod. v sále 417 na Novotného lávce 5 v Praze 1.

 Pozvánka VH minimum

Přihláška VH minimum

  • Vodní nádrže 2019
  1. ročník odborné konference se bude konat v OREA hotelu Voroněž v Brně, ve dnech 23./24. října 2019. Hlavním pořadatelem je Povodí Moravy, s.p.
  • Vodní toky 2019

Již 17. ročník konference s mezinárodní účastí se připravuje opět v hotelu Černigov v Hradci Králové, ve dnech 26./27. listopadu 2019. Hlavním pořadatelem je VRV, a.s.

 

Předpokládáme také uskutečnění každoročních významných akcí Národní dialog o vodě 2019 a Seminář Adolfa Patery 2019, pořádaných ve spolupráci s VÚV T.G.M., resp. s Katedrou hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT. Termínové a programové podrobnosti těchto seminářů budou teprve diskutovány.

 

 

Ing. Václav Bečvář, CSc.

tajemník ČVTVHS, z.s.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.

Novotného lávka 200/5

110 00 Praha 1 – Staré Město

Tel.: + 420 221 082 386

e-mail: voda@cvtvhs.cz, web: www.cvtvhs.cz

 

Vážení,

obracím se na Vaše sdružení s žádostí o pomoc kontaktování českých firem zabývající se vodohospodářstvím o plánovaných akcích na rok 2019 v Egyptě, Káhiře.
Na Českou ambasádu v Káhiře se obrátila společnost ATF Al Awael, která je jednou z předních organizátorů výstav a konferencí v Egyptě, na Středním východě a v Africe od roku 1998. A jelikož jedním z hlavních zájmů naší ambasády je podporovat ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi a pomoci propagovat české subjekty, obracím se na Vás.
Níže přikládám informace o plánovaných akcích na rok 2019 v Káhiře, které by mohly být vhodnou příležitostí pro české vodohospodářské firmy.

Watrex – Expo 2019,  20-22.3.2019
http://www.watrexexpo.com/site/

EGY Waste and Recycling Expo, 20-22.3.2019
http://www.egy-wasterecycling.com/

Pipe Africa
http://pipeafrica.com/ 20-22.3.2019

V případě zájmu o účast nebo více informací prosím o kontaktování přímo pana Samy Al Kasagby nebo v případě potřeby komunikační podpory je možno obrátit se také na ZÚ Káhira, obchodní úsek: asistentka obchodního oddělení – monika_osama@mzv.cz, obchodní rada – jiri_charvat@mzv.cz

ATF For International Trade Fairs
Address:56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr Tower
Maadi, Cairo – Egypt
Tel: +20227670146-23580982
Mobile: +201006097072
Email: international.dep@atf-egy.com
website: www.atf-egy.com

AKCE 2018

   ——————————————————————————

 

  •  VODNÍ ZÁKON A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA.   TERMÍN KONÁNÍ: 7. března 2019 MÍSTO KONÁNÍ: EA hotel Populus v Praze         Pozvánku s programem si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.ekomonitor.cz.  PROSÍME ÚČASTNÍKY, ABY VYPLNILI ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU A ODESLALI JI DO 1. BŘEZNA 2019 NA ADRESU pavla.hanusova@ekomonitor.cz.  POČET MÍST NA SEMINÁŘI JE OMEZEN! Již přihlášení, berte prosím tuto informaci za bezpředmětnou.    Za tým seminářů Pavla Hanušová mob.: +420 702 148 819

     

 

 

Setkání vodohospodářů 2024

Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2025

Uskuteční se ve dnech 20. 5 a 21. 5. 2025

O setkání vodohospodářů v tisku

Kutnohorský deník psal o  Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2024. 

 

Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře –  Sbornik_2024

Jednotlivé prezentace

01 PUNČOCHÁŘ Kutná Hora 2024

02 HORÁČEK 220604_XXXVII. setkání VH KH_2024_Horáček

03 Hadžič Seminář Vodohospodáři_4.6.24

04 Chlíbek Prezentace_MŽP_JES_29.5._KH

05 Just K některým závažnějším otázkám KH 06 2024

06 Tesner ZOVM 2024 (1)

07 Peroutka K.Hora ceny 2024

08 Plotěný splachuješ pitnou

09 Ing. Jiří Hlavatý – Kutná Hora 4.-5.6.2024 – Zkušenosti a poznatky soudního znalce v oboru vodního hospodářství

10 Nietscheová 28 05 2024 

11 Šťastný_Mokřady – povoleni, realizace, financovani_05_06_2024c

poslední prezentace byla vzhledem ke své velikosti zveřejněna jen v menším rozsahu

 

 

 

 

 

 Setkání vodohospodářů se v květnu 2021 neuskuteční – další setkání dle vývoje situace

XXXV.  setkání vodohospodářů v Kutné Hoře  – zrušeno

  akce je vzhledem k nepříznivému vývoji koronaviru zrušena Nejsme schopni ve stávajících prostorách zajistit požadovaná hygienická opatření v takovém rozsahu, abychom vyloučili či výrazně omezili možnost nebezpečí nákazy koronavirem. Zároveň nechceme realizovat celodenní účast pouze v rouškách, což je nepříjemné nejen pro posluchače, ale zejména pro přednášející lektory. Je pro nás nepřijatelné, že by účastníci našeho setkání odjížděli s tím, že mohou být nakaženi nebo že budou muset absolvovat karanténu. Nechceme proniknout takto do sdělovacích prostředků jako akce, na které se nakazilo celé Česko a do karantény šlo 100 lidí.    Uskuteční se:              6.   až    7. října  2020 PDF[1]Pozvánka 2020  PDF[1]Lektoři 2020

PDF[1] Přihláška-na-XXXV.-setkání-vodohospodářů-v-KH – říjen

 

 

   


XXXIV.  setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 

PDF[1]2019 02 Zpráva o realizaci – vyhodnocení akce Přednášky: Nakládání s odpadními vodami – K. Holendová Sborník 2019: PDF[1]sborník_2019_web  

PDF[1] Pozvánka 2019

 

Termín:     14.  až  15. května  2019

Místo:      v sále hotelu U Kata v Kutné Hoře

 

PDF[1] záštita ministra zemědělství

PDF[1]záštita starosty města Kutná Hora

 

PDF[1]INFO-2019

PDF[1]Objednávka prezentace firmy 2019

Objednávka prezentace firmy 2019

 

PDF[1]Přihláška na XXXIV. setkání vodohospodářů v KH

Přihláška na XXXIV. setkání vodohospodářů v KH

 

XXXIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 

Vyhodnocení akce 2018

Termín:  22.  – 23.  května  2018

Místo: v sále hotelu U Kata v Kutné Hoře.   

PROGRAM 2018

  Pozvánka 2018

PDF[1]přihláška XXXIII.setkání    (pdf) přihláška XXXIII.setkání  ( word)   Vyhodnocení konference: XXXII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma vodní hospodářství v roce 2017   je uvedeno ve Zpravodaji ČSVTS (str. 45), který přikládáme PDF[1]Zpravodaj CSVTS_2_2017   Přednášky:   Vybrané problémy vodoprávní praxe 1 Rudolf Emil, JUDr. Novinky v právní úpravě 2017 1 Rudolf Emil, JUDr. Právní předpisy péče o životní prostředí 2 Pavlová Marcela Ing. Novela stavebního zákona a zákonů souvisejících 2017 3 Březina Petr Ing. Minimální zůstatkové průtoky 4 Jakl Štěpán Mgr. er Mgr. Sedimenty a kaly kěten 2017

 

 

         


                 

XXXI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 

24. – 25. května 2016  

Vyhodnocení konference: XXXI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma vodní hospodářství v roce 2016  PDF[1]Hodnocení XXXI. setkání vodohospodářů v KH

 

Sborník  ke stažení

PDF[1]Sborník 2016 KH   Přednášky: Úvodní slovo ministra zemědělství pro sborník Vybrané problémy vodoprávní praxe I.  – Mgr. Veronika Vytejčková Vybrané problémy vodoprávní praxe II  JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Mezirezortní komise VODA – SUCHO, její činnost a opatření, které z komise vzešly. – Ing. Tomáš Hrdinka Přestupky – JUDr., RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D Minimalizace spotřeby vody Ing. Karel Plotěný Hrozba sucha na území ČR a aktivity ministerstva zemědělství k omezení jeho následků – RNDr. Pavel Punčochář, CSc Systémová opatření vedoucí ke zmírňování nedostatku vody vlivem suchaRNDr. Svatopluk Šeda Nakládání se sedimenty – Ing. Milena Veverková Právní předpisy péče o životní prostředí – aktuální stav – JUDr., Ing. Emil Rudolf Právní úprava péče o životní prostředí ve světle novinek 20152016 JUDr., Ing. Emil Rudolf


XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Vyhodnocení konference: XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma vodní hospodářství v roce 2015

Přednášky ze setkání jsou umístěny pod hodnocením.

XXX setkání KH (3)

Konference se konala ve dnech 26. – 27.5.2015 v sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. Pravidelně se akce koná již jen v Kutné Hoře od roku 1986. Impulsem k této první akci byl příkaz ministra zemědělství, který ukládal zemědělským podnikům vypracovat režimy vodního hospodářství v pásmech hygienické ochrany vod.

Nad celou letošní akcí převzali záštitu ministr zemědělství pan Ing. Marian Jurečka a starosta města Kutné Hory pan Bc. Martin Starý, DiS. a česká komise pro UNESCO. Celá akce je rovněž zařazena do plánu akcí v rámci 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Cílem konference bylo odborné setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a působí ve státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích. Předmětem zájmu jsou především výklady zákonů a jejich uplatňování v praxi nejen na úseku vodního hospodářství, ale na celém úseku životního prostředí.

Na letošní setkání přijeli účastníci opět z celé republiky. Největší procento účastníků zaujali pracovníci státní správy na úseku životního prostředí, a to 60 %, z vodohospodářských podniků 12 %, projektanti vodohospodářských staveb 8 %, zhotovitelé staveb, dodavatelé služeb, materiálů a zařízení v odvětvích životního prostředí 10 %, z pozemkových úřadů 10 %. Celková letošní účast včetně pořadatelů byla 122 účastníků celkem, z toho bylo 12 lektorů, 8 zástupců firem, 9 pořadatelů, a účastníků bylo 93. Jako každý rok pracovníci zdejšího odboru životního prostředí měli vstup zdarma, mohli využít jakékoli přednášky či jiného programu dle svých možností a zájmů.

V letošním roce se konference bohužel nemohl na poslední chvíli z pracovních důvodů zúčastnit z ministerstva zemědělství pan RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství. Je to škoda, neboť se jedná o nestora naší konference, o hodnotného letitého lektora.

Aby si mohli účastnící setkání udělat poznámky z přednášek, obdrželi sborník – „pracovní materiál“, který obsahuje buď prezentace jednotlivých přednášejících, nebo jejich výtah přednášek tak, jak nám byly lektory poskytnuty. Na titulní stránce byla použita kresba kutnohorského umělce Mgr. Vladimíra Císaře. Jeho díly byl vyzdoben i konferenční sál.

Součástí akce je, ostatně jako každý rok, malá presentace firem. Letos se přihlásilo 5 firem, a to tradičně jako každý rok ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o. a ASIO, spol. s r.o., dále WTW, měřící a analytická technika, s.r.o., DISA, s.r.o., MERCI s.r.o. Firma ASIO, spol. s r.o. připravila pro všechny přítomné na konferenci jako vždy milé překvapení.

Konference se konala opět v konferenčním sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. Zde bylo zajištěno pro všechny účastníky ubytování a doplňkový večerní kulturní program. Stalo se rovněž tradicí, že starosta města Kutná Hora jako každý rok krátce zahájil konferenci a přivítal její účastníky ve městě.

Přednášky, kvalitní lektoři a kulturní program a město samé hraje významnou roli při rozhodování o účasti na konferenci. Cílem projektu je ukázat účastníkům konference i historickou Kutnou Horu a její památky spojené s nezapomenutelným kulturním zážitkem. To se nám, jak víme z ohlasů jednotlivých účastníků konference, daří.

Pro účastníky konference byl uspořádán, jako každý rok, koncert v chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře. Koncertu se mohli zúčastnit i jejich rodinní příslušníci, mimo tyto osoby se akce zúčastnili ještě další návštěvníci Kutné Hory.

Po ukončení koncertu se konala zdařilá prohlídka večerní Kutné Hory s názvem Kutnohorské pověsti ožívají zakončená ohňovým vystoupením. Součástí pověstí se stala i noční prohlídka Vlašského dvora, na kterou pozval účastníky konference sám pan starosta města. Večerní program byl ukončen společenským večerem přímo v hotelu U Kata.

Druhý den odpoledne po přednáškách byla zajištěna ve spolupráci se společností Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. prohlídka nově zrekonstruované čistírny odpadních vod Kutné Hoře. Této akce se však zúčastnilo již málo účastníků.

O příjemný pobyt v Kutné Hoře se stará skupina pořadatelů a odborní garanti akce. Jejich nejhlavnější odměnou je zájem o účast na setkání. Pořadatelé a odborní garanti děkují všem účastníkům i firmám, že navštívili pořádanou konferenci a tak i město Kutná Hora, které bylo zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pořadatelé a odborní garanti akce Vás všechny zvou opět v roce 2016 na konferenci, která bude již 31. Bude se konat opět v květnu. Doufáme, že připravíme pro všechny účastníky akce nějaké nové překvapení, mimo tradičního koncertu v chrámu Svaté Barbory.

Budeme rádi, za každou, byť i negativní připomínku k akci a náměty na přednášky, na problémy, které nejsou zcela jasné, legislativně vyřešené. Budeme se snažit sehnat odborníky nejen z našich ministerstev, kteří k tomu mohou podat nějaký výklad či stanovisko.

Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom odborným přínosem, ale že se stala setkáním lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží k výměně informací o „pracovních postupech“ mezi úřady, stává se přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů naší republiky. Utváří se zde nová nejen „pracovní“ přátelství, a to nás velmi těší.

Mgr. Iva Kupecká předsedkyně oblasti Kutná Hora Sdružení vodohospodářů České republiky, oblast Kutná Hora

Přednášky- prezentace:

Novela zákona o ochraně ZPF a její vazby na pro blematiku sedimentů – Ing. Ivo Hauptman, MŽP, odd. ochrany půdy   Kontrola a terénní šetření v praxi orgánů ochrany životního prostředí – JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D. Vybrané problémy vodoprávního řízení I. Mgr. Veronika Vytejčková Novela stavebního zákonaIng. Marcela Pavlová Od mapování k zvládání povodňových rizik – další krok implementace Povodňové směrnice v ČR Ing. Josef Reidinger Ochrana před povodněmi a protipovodňová opatření budovaná z dotací státuJaroslava Nietscheová, prom. práv. Tradiční a netradiční technologie, aneb BAT nebo NASS Ing. Karel Plotěný Vybrané problémy vodoprávní praxe II. – JUDr. Zdeněk Horáček, Ph. D.  Zákon o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláškaIng. Miloslava Melounová Zdravotní rizika ze složek životního prostředí v Kutné Hoře a okolí a jeho cílené řízení  – MUDr. František Stehlík  

Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádrží   Záštitu nad XXX. setkáním vodohopodářů v Kutné Hoře             převzal Bc. Martin STARÝ,    starosta Města Kutná Hora.

Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádržíZáštita ministra zemědělství nad XXX. setkáním vodohospodářů v Kutné Hoře

Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádržíXXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře – program

  

Prezentace z XXX. setkání vodohospodářů – zveřejněno na základě souhlasu přednášející

 

XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma: vodní hospodářství po novele občanského zákoníku v roce 2015

Sdružení vodohospodářů České republiky, oblast Kutná Hora Vás všechny zve v roce 2015 na konferenci, která bude již 30, tudíž výroční a doufáme, že i slavnostní. Bude se konat ve dnech 26. a 27. května 2015, (úterý a středa), v sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. Zde bude zajištěno i ubytování pro všechny účastníky. Konference XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře bude zaměřena na téma: Vodní hospodářství po novele občanského zákoníku v roce 2015.

Konference je pořádána pro pracovníky stavebních úřadů a odborů životního prostředí státní správy a pro samosprávy obcí, pracovníky krajských úřadů, vodohospodářských podniků, hygienických orgánů a mnoha dalších navazujících profesí, včetně investorů, projektantů a zhotovitelů staveb, dodavatelů služeb, materiálů a zařízení v odvětvích životního prostředí.

Součástí akce bude, ostatně jako každý rok, malá výstava firem, koncert v chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře, komentovaná prohlídka večerní Kutné Hory v dobových oblečeních a k tomu nějaké malé milé překvapení.

O příjemný pobyt v Kutné Hoře se postará nejen skupina pořadatelů a odborní garanti akce, ale i personál hotelu U kata a město Kutná Hora, které bylo v roce1995 zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Budeme rádi, za každou, byť i negativní připomínku k akci a náměty na přednášky, na problémy, které nejsou zcela jasné, legislativně vyřešené. Budeme se snažit sehnat odborníky nejen z našich ministerstev, kteří k tomu mohou podat nějaký výklad či stanovisko.

Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom odborným přínosem, ale že se stala setkáním lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží k výměně informací o „pracovních postupech“ mezi úřady, stává se přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů naší republiky. Utváří se zde nová nejen „pracovní“ přátelství, a to nás velmi těší.

Mgr. Iva Kupecká,  předsedkyně oblasti Kutná Hora

Setkání vodohospodářů 2014

EM1B1629XXIX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma: vodní hospodářství v roce 2014

Konference se konala ve dnech 20. a 21. května 2014 v sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. Tradice těchto konferencí vznikla již v roce 1986. Impulsem k této první akci byl příkaz ministra zemědělství, který ukládal zemědělským podnikům vypracovat režimy vodního hospodářství v pásmech hygienické ochrany vod. Na následná setkání začali jezdit zemědělští vodohospodáři z celé republiky. S vývojem společnosti se složení přijíždějících vodohospodářů značně změnilo. V současné době jsou konference zaměřeny především pro pracovníky životního prostředí státní správy a samosprávy obcí s rozšířenou působností, pracovníky krajských úřadů, vodohospodářských podniků, hygienických orgánů a mnoha dalších navazujících profesí, včetně investorů, projektantů a zhotovitelů staveb, dodavatelů služeb, materiálů a zařízení v odvětvích životního prostředí, hlavně se zaměřením na přednášenou tématiku. Celková letošní účast včetně pořadatelů byla 115 osob, což je pro tento sál maximum. Bohužel kapacita přednáškového sálu je omezena a jiné vhodné prostory v našem městě nejsou.

Součástí vložného byl nově „pracovní sešit“, který mohli účastnící setkání použít ke svým poznámkám a který obsahuje buď prezentace jednotlivých přednášejících, nebo jejich výtah přednášek tak, jak nám byly poskytnuty.

V letošním roce se konference zúčastnili pan Ing. Jiří Kožmín, znalec z oboru ekonomika, zemědělství, specializace ceny a odhady pozemků a porostů, ochrana a výživa rostlin, půdoznalectví, paní Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu, z ministerstva pro místní rozvoj, pan JUDr. Ing. Emil Rudolf, z ministerstva zemědělství pan RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství a pan Ing. Vladimír Chaloupka, z odboru vodovodů a kanalizací, Ing. Magda Horská, CSc., z Povodí Moravy, s.p., pan JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., z advokátní kancelář Ambruz & Dark / Deloitte Legal, spoluautor novely občanského zákoníku a různých výkladů vodního zákona, pan Ing. Karel Plotěný, za ASIO, spol. s r.o. Brno, paní Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, a pan Ing. Ladislav Grandisch, ředitel Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Součástí akce je, ostatně jako každý rok, malá výstava firem. Letos se jí zúčastnilo 8 firem: ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., REO AMOS, spol. s r. o., MI FLOW s.r.o., AQUATEAM společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), SEZAKO Prostějov s.r.o., ASIO, spol. s r.o., Zbyněk Hlubuček, Bazénplast. Firma ASIO, spol. s r.o. připravila na konferenci jako vždy milé překvapení.

Pro účastníky konference byl uspořádán, jako každý rok, koncert v chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře, za přispění nejen Města Kutná Hora, ale i vlastníka chrámu, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Bez jejich finančního přispění by tato akce nebyla možná. Koncertu se mohli zúčastnit i jejich rodinní příslušníci, mimo tyto osoby se akce zúčastnili ještě další návštěvníci Kutné Hory. Na varhany hrála paní Petra Bělohlávková, na flétnu paní Marie Bělohlávková a zpívala slečna Lucie Mrňáková. Vyslechli jsme si tento repertoár: Camille Saint Saëns- Ave Maria (zpěv+varhany), Cesar Franc- Panis Angelicus (zpěv+ varhany), Johann Sebastian Bach – Preludium D dur (varhany), Johann Adolph Hasse – Bourré (flétna+ varhany), James Hook – Menuet (flétna+ varhany), Antonín Dvořák- Hospodin jest můj pastýř (zpěv+ varhany), Charles Gounod – Ave Maria (flétna + varhany), Giacomo Puccini- O mio babbino caro (zpěv +varhany), Wolfgang Amadeus Mozart – Variace C dur „Ah, vous dirai-je Maman“ (varhany), Andrew Lloyd Webber- Pie Jesu (zpěv+ varhany), Andrew Lloyd Webber- Think of me (zpěv + varhany).

Po ukončení koncertu se konala dobře hodnocená komentovaná prohlídka večerní Kutné Hory v dobových oblečeních, opět sponzorovaná. Večerní procházka osvětlenou Kutnou Horou s výkladem historie města byla ukončena ve vinných sklepech v nádherných prostorách kláštera sv. Voršily provozované firmou Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., s degustací kutnohorských vín. Tato degustace nebyla hrazena z ceny vložného, zcela zklamala nejen pořadatele, ale i všechny účastníky.

Druhý den byla zajištěna ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec, informačním centrem, komentovaná prohlídka světoznámé Kostnice v Sedlci u Kutné Hory. Této akce se však zúčastnilo již málo účastníků.

O příjemný pobyt v Kutné Hoře se stará skupina pořadatelů a odborní garanti akce. Jejich nejhlavnější odměnou je zájem o účast na setkání. Pořadatelé a odborní garanti děkují všem účastníkům i firmám, že navštívili pořádanou konferenci a tak i město Kutná Hora, které bylo v roce 1995 zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pořadatelé a odborní garanti akce Vás všechny zvou opět v roce 2015 na konferenci, která bude již 30, tudíž výroční a doufáme, že i slavnostní. Bude se konat ve dnech 26. a 27. května 2015. Proto budeme hledat nové další sponzory akce a připravíme pro všechny účastníky akce nějaké nové výroční překvapení, mimo tradičního koncertu v chrámu Svaté Barbory.

Budeme rádi, za každou, byť i negativní připomínku k akci a náměty na přednášky, na problémy, které nejsou zcela jasné, legislativně vyřešené. Budeme se snažit sehnat odborníky nejen z našich ministerstev, kteří k tomu mohou podat nějaký výklad či stanovisko.

Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom odborným přínosem, ale že se stala setkáním lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží k výměně informací o „pracovních postupech“ mezi úřady, stává se přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů naší republiky. Utváří se zde nová nejen „pracovní“ přátelství, a to nás velmi těší.

Mgr. Iva Kupecká, předsedkyně oblasti Kutná Hora