ASIO, s.r.o. WEBINÁŘE 2021, další bude 28. 5. 2021

     Odkaz na firmu ASIO, s.r.o.


https://www.asio.cz/cz/seminare

Webináře (on-line semináře) 2021

 

 

28.05.2021 – Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)

Anotace: Jednou z nejperspektivnějších recyklací vod je recyklace bazénových vod pomocí membránových procesů. ASIO TECH má s těmito procesy dlouholeté zkušenosti (i s realizací na průmyslových vodách) a z proběhlých výzkumných projektů i použitelné pilotní jednotky schopné simulovat reálný provoz a tím pádem i zpracování nabídek s vyčíslenými investičními a provozními náklady. Investor je tak schopný posoudit únosnou návratnost.

25.06.2021 – Hospodaření s dešťovou vodou (ve velkém i malém) – velká Dešťovka, AS-TTE ROŠTy

Anotace: Akumulace srážkové vody a možnosti jejího dalšího využití. Technologie pro úpravu dešťové vody a návrhy vhodných akumulačních jímek. Výměna nepropustných povrchů za propustné. Studie, projekt, dotace, realizace. Dotační výzva č. 144.

 

 

 

30.07.2021 – Šedé vody, technická řešení a stávající legislativa (legislativa v Německu, hodnocení rizik)

Anotace: Recyklace šedých vod se pomalu prosazuje do praxe. O tom, jak je řešena legislativa kolem šedých vod v Německu a o změně v české legislativě (Zákon o zdraví lidu), podle které se bude postupovat při použití recyklovaných šedých vod ve veřejných budovách, bude pojednávat webinář určený jak pro projektanty, tak i pracovníky úřadů.

27.08.2021 – Gastro aneb Zpracování kuchyňských odpadů

Anotace: Kuchyňské odpady jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, a tak je s ním nutné zacházet. V podstatě jsou možné dva způsoby – sběr, anebo likvidace odpadů v místě. Likvidace v místě je možná řízenou kompostací (rychlokompostování ve speciální zařízení) nebo tepelnou destrukcí (změna na ostatní odpad a pak kompostace). ASIO NEW má v nabídce jak kompostovací, tak i destrukční zařízení, s jejich funkcemi budete seznámeni v rámci webináře.

24.09.2021 – Komunální čistírny odpadních vod – centrální systém čištění odpadních vod

Anotace: Zásady projekční přípravy komunálních ČOV, alternativy a řešení vzniklých problémů při provádění „díla“ jako generální dodavatel stavby včetně video záznamů a fotek z realizovaných akcí.

29.10.2021 – Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)

Anotace: Ve světle nastupující legislativy představuje nakládání s kalem stále větší výzvu zejména pro menší obce. Zařízení AS-DEHYDRÁTOR představuje pro obce ideální řešení, jak snížit objem vyprodukovaného kalu a následně ho využít k hygienizaci a aplikaci na zemědělskou půdu. Při webináři budou představeny možnosti, jak s kalem nakládat co nejefektivněji.

26.11.2021 – Modrozelená infrastruktura a její uplatnění v praxi (chytrá města)

Anotace: ASIO NEW je lídrem v oblasti dodávek pro MZI. Má k dispozici celou řadu vhodných výrobků a disponuje také rozsáhlým KNOW-HOW pro jejich použití. Svoji nabídku stále doplňuje, a tak součástí webináře bude i představení několika novinek.

17.12.2021 – Nové výrobky a řešení pro rok 2022 + PF 2021

Anotace: ASIO je inovativní, a tak se předpokládá, že pro rok 2022 bude opět připraveno několik novinek. V rámci výzkumných projektů se jich několik připravuje a pokud si to zákazníci vyžádají, tak bude monitorován trh a hledány další vhodné technologie po celém světě.  

 

Informace k jednotlivým bezplatným webinářům najdete na: https://www.asio.cz/cz/seminare

Dotazy prosím směřujte na asio@asio.cz

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář