Obec a ochrana životního prostředí 25. května 2021 od 9:00 hod.

 Obec a ochrana ŽP (online) (vcmorava.cz)

Cílem semináře je vyložit Vám problematiku odpadového hospodářství vč. prvních zkušeností  s novým zákonem o odpadech, který přináší zlomový pohled na  nakládání s komunálními odpadyObcím, k těm stávajícím, přibudou i nové povinnosti nejen z pozice původce odpadu, ale také z pozice provozovatele zařízení schválených k nakládání s odpady vč. nového systému soustřeďování komunálního odpadu.

  Seminář je určen zejména úředníkům odborů ŽP, voleným představitelům obcí, pracovníkům technických služeb a všem dalším zájemcům o problematiku nakládání s odpady.


 

OBSAH: 

 

1.     Zásadní změny v novém zákonu o odpadech

2.     Nový Katalog odpadů a jiné prováděcí předpisy

3.     Nakládání s odpady – evidence, hlášení za rok 2021

4.     Změny pro původce odpadů

5.     Obec jako původce odpadů po 1.1.2022

6.     Systémy nakládání s odpady v obci

7.     Nový systém kontrol a sankcí ve vztahu k obcím

8.     Příklady z praxe, odpovědi na dotazy, které formou chatu můžete psát během přednášky nebo zaslat předem mailem.

 

 

 Účastníci obdrží  osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

 

 Podkladový materiál zašleme přihlášeným předem mailem.  

 

 

 

 

  


Kalendář akcí