Setkání vodohospodářů 2014


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 35 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 35 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 35 in /www/doc/www.vodakh.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

EM1B1629XXIX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma: vodní hospodářství v roce 2014

Konference se konala ve dnech 20. a 21. května 2014 v sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. Tradice těchto konferencí vznikla již v roce 1986. Impulsem k této první akci byl příkaz ministra zemědělství, který ukládal zemědělským podnikům vypracovat režimy vodního hospodářství v pásmech hygienické ochrany vod. Na následná setkání začali jezdit zemědělští vodohospodáři z celé republiky. S vývojem společnosti se složení přijíždějících vodohospodářů značně změnilo. V současné době jsou konference zaměřeny především pro pracovníky životního prostředí státní správy a samosprávy obcí s rozšířenou působností, pracovníky krajských úřadů, vodohospodářských podniků, hygienických orgánů a mnoha dalších navazujících profesí, včetně investorů, projektantů a zhotovitelů staveb, dodavatelů služeb, materiálů a zařízení v odvětvích životního prostředí, hlavně se zaměřením na přednášenou tématiku. Celková letošní účast včetně pořadatelů byla 115 osob, což je pro tento sál maximum. Bohužel kapacita přednáškového sálu je omezena a jiné vhodné prostory v našem městě nejsou.

Součástí vložného byl nově „pracovní sešit“, který mohli účastnící setkání použít ke svým poznámkám a který obsahuje buď prezentace jednotlivých přednášejících, nebo jejich výtah přednášek tak, jak nám byly poskytnuty.

V letošním roce se konference zúčastnili pan Ing. Jiří Kožmín, znalec z oboru ekonomika, zemědělství, specializace ceny a odhady pozemků a porostů, ochrana a výživa rostlin, půdoznalectví, paní Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu, z ministerstva pro místní rozvoj, pan JUDr. Ing. Emil Rudolf, z ministerstva zemědělství pan RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství a pan Ing. Vladimír Chaloupka, z odboru vodovodů a kanalizací, Ing. Magda Horská, CSc., z Povodí Moravy, s.p., pan JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., z advokátní kancelář Ambruz & Dark / Deloitte Legal, spoluautor novely občanského zákoníku a různých výkladů vodního zákona, pan Ing. Karel Plotěný, za ASIO, spol. s r.o. Brno, paní Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, a pan Ing. Ladislav Grandisch, ředitel Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Součástí akce je, ostatně jako každý rok, malá výstava firem. Letos se jí zúčastnilo 8 firem: ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., REO AMOS, spol. s r. o., MI FLOW s.r.o., AQUATEAM společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), SEZAKO Prostějov s.r.o., ASIO, spol. s r.o., Zbyněk Hlubuček, Bazénplast. Firma ASIO, spol. s r.o. připravila na konferenci jako vždy milé překvapení.

Pro účastníky konference byl uspořádán, jako každý rok, koncert v chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře, za přispění nejen Města Kutná Hora, ale i vlastníka chrámu, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Bez jejich finančního přispění by tato akce nebyla možná. Koncertu se mohli zúčastnit i jejich rodinní příslušníci, mimo tyto osoby se akce zúčastnili ještě další návštěvníci Kutné Hory. Na varhany hrála paní Petra Bělohlávková, na flétnu paní Marie Bělohlávková a zpívala slečna Lucie Mrňáková. Vyslechli jsme si tento repertoár: Camille Saint Saëns- Ave Maria (zpěv+varhany), Cesar Franc- Panis Angelicus (zpěv+ varhany), Johann Sebastian Bach – Preludium D dur (varhany), Johann Adolph Hasse – Bourré (flétna+ varhany), James Hook – Menuet (flétna+ varhany), Antonín Dvořák- Hospodin jest můj pastýř (zpěv+ varhany), Charles Gounod – Ave Maria (flétna + varhany), Giacomo Puccini- O mio babbino caro (zpěv +varhany), Wolfgang Amadeus Mozart – Variace C dur „Ah, vous dirai-je Maman“ (varhany), Andrew Lloyd Webber- Pie Jesu (zpěv+ varhany), Andrew Lloyd Webber- Think of me (zpěv + varhany).

Po ukončení koncertu se konala dobře hodnocená komentovaná prohlídka večerní Kutné Hory v dobových oblečeních, opět sponzorovaná. Večerní procházka osvětlenou Kutnou Horou s výkladem historie města byla ukončena ve vinných sklepech v nádherných prostorách kláštera sv. Voršily provozované firmou Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., s degustací kutnohorských vín. Tato degustace nebyla hrazena z ceny vložného, zcela zklamala nejen pořadatele, ale i všechny účastníky.

Druhý den byla zajištěna ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec, informačním centrem, komentovaná prohlídka světoznámé Kostnice v Sedlci u Kutné Hory. Této akce se však zúčastnilo již málo účastníků.

O příjemný pobyt v Kutné Hoře se stará skupina pořadatelů a odborní garanti akce. Jejich nejhlavnější odměnou je zájem o účast na setkání. Pořadatelé a odborní garanti děkují všem účastníkům i firmám, že navštívili pořádanou konferenci a tak i město Kutná Hora, které bylo v roce 1995 zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pořadatelé a odborní garanti akce Vás všechny zvou opět v roce 2015 na konferenci, která bude již 30, tudíž výroční a doufáme, že i slavnostní. Bude se konat ve dnech 26. a 27. května 2015. Proto budeme hledat nové další sponzory akce a připravíme pro všechny účastníky akce nějaké nové výroční překvapení, mimo tradičního koncertu v chrámu Svaté Barbory.

Budeme rádi, za každou, byť i negativní připomínku k akci a náměty na přednášky, na problémy, které nejsou zcela jasné, legislativně vyřešené. Budeme se snažit sehnat odborníky nejen z našich ministerstev, kteří k tomu mohou podat nějaký výklad či stanovisko.

Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom odborným přínosem, ale že se stala setkáním lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží k výměně informací o „pracovních postupech“ mezi úřady, stává se přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů naší republiky. Utváří se zde nová nejen „pracovní“ přátelství, a to nás velmi těší.

Mgr. Iva Kupecká, předsedkyně oblasti Kutná Hora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář