Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

                                8. konference, Blansko 2019 Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod, pod záštitou CzWA, ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společ-ností, a.s., jako generálním partnerem a za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství si Vás dovolují pozvat k aktivní účasti na osmé konferenci, která se bude konat ve dnech:                                21. – 22. února 2019 v BlanskuCílem konference je seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznat-ky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod u nás i v zahraničí, které umožňují dosáhnout vysokých účinností zejména v odstraňování nutrientů a výměna praktických zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou.

 

  


Kalendář akcí